Codis dels tipus de documents:

[ALB]: Àlbum
[AP]: Article de premsa o a revista local
[AR]: Article en revista nacional o internacional
[C]: Carta
[CA]: Crítica d’art
[GR]: Gràfic cartogràfic
[LL]: Llibre
[M]: Manuscrit o mecanoscrit
[MP]: Mapa o pla
[N]: Nota (o similar) de succés, de societat, avís, concurs…
[NLL]: Notícia, comentari o crítica de llibres
[OP]: Opuscle
[PLL]: Participació en llibre
[PR]: Pròleg o epíleg
[R]: Relat
[TR]: Traducció
L’asterisc (*) significa que no hem pogut consultar el document.

1943

 1. [R] “Tres sombras” / por J. Mascaró. – En: Legionarios [¿?], p. 4
  2n premi d’un concurs literari. El conte està dedicat a mà a son pare. El nom de la revista és tret de la part superior de la pàgina. No sabem la data exacta, però és segur que es va publicar entre el final de l’any 1943 i el setembre de l’any 1945, en què JMP es llicencia de la Legió. El primer nombre de la revista Legionarios va sortir el 20 de setembre de 1943, com a revista del Tercio III.
  1944
 2. [R] Un mallorquín al borde del Sahara : Pasaje marroquí / por José Mascaró Pasarius. – En: [¿?], Marruecos, julio 1944 : il.
  2 pàgines d’alguna publicació. Podrien ser “España”, de Tànger, o “Taneera”, bilingüe aràbigo hispànica (El Iris de l’1-06-51 esmenta col·laboracions de JMP a aquestes publicacions)
  1945
 3. [R] El mercader del Zoco de Raisana / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 21-07-45, p. 2
 4. [AP] Huellas españolas en África / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 17-09-45, p. 3
 5. [AP] Fama del calzado de Menorca en Marruecos / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 5-11-45, p. 3
 6. [AP] Cuando evocar es volver a vivir / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 15-11-45, p. 2
 7. [AP] El señor de la Montaña / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-11-1945, p. 3
 8. [AP] ¿Qué lee la juventud? / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 20-12-1945, p. 2
 9. [R] Un beso: (cuento de Navidad) / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 24-12-1945, p. 3
  1946
 10. [AP] ¿Es el Kif” un tóxico? / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 07-02-1946, p. 3.
  1951
 11. [N] De interés para la nobleza / [JMP]. – En Menorca, 23-04-1951, p. 3.
 12. [N] [Informació d’on es pot comprar i on es pot veure muntat el Mapa de Menorca] / [JMP]. – En Menorca, 26-05-1951.
 13. [M] Aclaraciones sobre el Croquis turístico y el Croquis arqueológico de la “Isla de Menorca” [manuscrit] / por José Mascaró Pasarius. – 21-09-1951. – 22 f.
  Inclou 2 pàgines de correccions, fetes possiblement per l’arqueòleg, advocat i catedràtic Juan Hernández Mora. Abundants anotacions ms de JMP. Es tracta del mateix text que apareix publicat a la 1ª edició del Nomenclátor de Menorca.
  Conté:
  A la memoria querida y inolvidable de Don José Cavaller Piris / J. Mascaró Pasarius [signat a mà per JMP i amb data 21-09-1951] [f. 1, 2]
  Nuestro vivo agradecimiento / J. Mascaró Pasarius [Relació de totes les persones que han ajudat, donat suport moral o material en la confecció del mapa, per localitats. Signat a mà]. [f. 3-6]
  Nuestro agradecimiento también… [Relació dels subscriptors, per localitats] [f. 7-10]
  [Text on JMP explica detalladament com va sorgir la idea de fer el mapa, les vicissituds de la seva elaboració, les fonts amb què es va preparar, les crítiques i les ajudes rebudes, etc. Acaba anunciant la iniciació d’una obra completíssima sobre Menorca, de la qual fa el pla detallat. Rubricat i amb data “Madrugada del 22-9-1951”] [f. 11-22]
 14. [MP] Croquis turístico de la isla de Menorca [Material cartogràfic] / formado con datos recogidos por José Mascaró Pasarius. – Escala 1:31 250. – Mahón: Imprenta Manuel Sintes Rotger, 1951. – 1 mapa en 12 fulls de 31 x 34 cm + apèndix (4 f.) : col. [muntat] 115 x 160 cm
  Va ser acabat i exposat a “Foto Studio Hernando” el 22-05-1951, segons El Iris del 24-05-1951.
  Conté 8 sectors i 12 apèndixs. Inserta: Mapa de situació de l’illa inscrit a una rosa amb els noms dels vents. – Relleu per corbes de nivell, equidistància de les corbes, 50 metres. – Xarxa hidrogràfica. –Línies isobàtiques. – Quadrícula alfanumèrica que divideix el mapa per a la localització. – Clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres i diversa informació d’interès turístic. – Els fulls del suplement contenen escuts de les poblacions i dels aristòcrates de l’illa i fotografies dels llocs més significatius.
  Inclou:
  -Els escuts en blanc i negre de:- “Fornells, San Cristóbal, Ferrerías, Mercadal, Ciudadela, Menorca [Espanya], Baleares, Obispado, Mahón, Alayor, San Luís, Villa-Carlos, San Clemente”
  -Els llinatges “Font, Gomila, Ladico, Quadrado, Ramis, Rosselló, Rubí, Salort, Sancho, Sans, Albertí, Camps, Carreras, Carrió, Cavaller, Febrer, Mercadal, Moncada, Montánez, Olivar, Olives, Pons, Saura, Seguí, Sintas, Soler, Vidal, Vido, Villalonga, Vives”
  -“Baronía de Lluriach; Condado de Torre-Saura Marquesado de Moyá de la Torre; Marquesado de Albranca Ducado de Escalona y de Almenara Alta; Squella Marquesados de Menas altas y de Terranova; Baronía de las Arenas”.
  Inclou les fotos en blanc i negre de:
  -Mercadal. Vista de Fornells (Foto J. Victory)
  -Alayor. Torrente i arenal de Cala’n Porter (Foto J. Victory)
  -(Perelleta) Ciudadela. Cueva dels Caramells (Foto J. Victory)
  -Mahón. Vista parcial del puerto (“Moll Nou”) (Foto Hernando)
  -Ciudadela. Ciudad y puerto, a vista de pájaro.
  -Ciudadela (Cala Turqueta) (Foto Hernando)
  -Alayor. Calas Covas. Detalle (Foto Hernando)
  -Ciudadela – Ferrerías. Barranco de Binibaida (Foto Hernando)
  -Mercadal. Cova Na Pulida de Fornells (Foto Sturia)
  – Mercadal. Cova Na Pulida de Fornells (Foto Sturia) [foto diferent]
  -Ciudadela – Ferrerías. Torrente y arenal de Cala Galdana (Foto Hernando)
  -Alayor. Arenal de Son Bou (Foto Orfila)
  -Ciudadela. Puerto (Foto Hernando)
  -Mahón. Vista parcial del puerto (Foto Ediciones R. V. Pons)
  -Mahón. Vista parcial (C. Hannover) (Foto Hernando)
  Inclou la següent informació:
  “Aprobada la publicación de este trabajo por el Consejo Superior Geográfico, en Sesión del dia 14 de marzo de 1951, conforme a lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado n.ero 196 correspondiente al día 15 de Julio de 1950, sobre lo legislado en el Reglamento del C.S.G. referente a publicaciones cartográficas, dictado por la presidencia del Gobierno en fecha 10 de Julio de 1950.”
  A la bibliografia de la Prehistoria de las Balears, pàg. 837, JMP l’anomena “Mapa general de Menorca”.
 15. [MP] Croquis arqueológico de la isla de Menorca [Material cartogràfic] / formado con los datos recogidos por José Mascaró Pasarius. – Escala 1: 76.899. – Ciutadella: [JMP], Julio 1947 – Septiembre 1951, (Gabriel Camps). – 1 mapa ; 48 x 69 cm.
  Inserta: “Illa de L’Aire”. – 4 x 9 cm. – Orientat amb la rosa dels vents en català (llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent, mestral, tramuntana i gregal). – Clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres, línies divisòries dels municipis, poblacions i llocs, i situació de monuments megalítics i restes arqueològiques. – Abreviatures. –Al marge superior esquerre, escut de l’illa. – Emmarcant el títol, arc format per dibuixos de restes arqueològiques.
 16. [MP] [M] Illa de Menorca [Material cartogràfic] / per Josep Mascaró Pasarius. – ca. 1950. – 37 x 32 cm (manuscrit, inèdit).
  Dedicat al seu cosí Jaume Sala Pasarius.
  Gentilesa de Rosalia Sala.
 17. [MP] S’Aranjassa [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala aprox. 1: 3.200. – 65,2 x 50 cm (manuscrit, inèdit).
  Gentilesa del senyor Sebastià Triay, propietari de la finca, i de Xavi Gomila, que en fa aquesta descripció:
  “Mapa de tanques del lloc, autògraf i signat per Mascaró Pasarius, amb data de juliol de 1951. Escala aproximada 1:3.800… [sobre] cartolina de 65,2 cm d’amplada per 50 cm d’alçada: Hi apareix la superfície del lloc, amb indicació de les finques amb les qual fa mitgera, i el dibuix de les tanques del mateix, amb el seu nom a l’interior. Hi ha també una fletxa del nord i un gravat a mà de les cases del lloc, en què es veu encara el campanar de l’antiga capella. Hi ha també, al costat, l’escut des Mercadal. Hi ha també dos requadres: un duu per títol “Nombres corresponents a la numeració” i hi figuren els noms, amb la numeració corresponent, d’algunes tanques petites en les quals no hi quep el nom complet i que es representen amb un número. I un segon requadre dit “Signos convencionales” on s’indiquen els símbols amb què estan representats al mapa diversos elements: el punt més alt, diversos tipus de vegetació… i els tres sementers de la finca, cadascun representat al mapa amb ratlles de diferents colors. La cartolina és plena de taques d’humitat i les indicacions dels 2 requadres són il·legibles a simple vista (la tinta s’ha esborrat i només es poden llegir a partir d’una fotografia propera).”
 18. [MP] [M] Sa Cavalleria Vella [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala aprox. 1: 6000. – 1951.- 48 x 35 cm. (manuscrit, inèdit).
  Gentilesa del senyor Carlos Salord Comella.
  Mapa de les tanques del lloc, autògraf i signat per J. Mascaró Pasarius amb data de 1951. Hi apareix la superfície del lloc, amb indicació de les finques amb les quals fa mitgera, i el dibuix de les tanques amb el seu nom a l’interior. Hi ha també una fletxa del nord, un gravat a mà de les cases del lloc que té escrit “Ses cases” i un altre gravat que representa un ullastre, que té escrit “Ullastra de s’Horitzó”. A la part dreta del mapa hi ha una llista titulada “Noms corresponents a la numeració”, que té 15 noms de tanques petites, però els nombres es veuen molt pàl·lids i damunt el mapa no es veuen gens. A davall hi ha una altra llista titulada “Signes convencionals”, on s’indiquen els símbols amb què estan representats al mapa diversos elements: l’era, l’edificació de mampostria, les coves, la vegetació, els tres sementers, etc.
  1952
 19. [N] Aviso a los Sres suscriptores del Mapa de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: El Menorca, 16-05-1952, p. 4
 20. [N] Aviso a los Sres suscriptores del Mapa de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 24-05-1952, p. 3
 21. [AP] Notas arqueológicas : extracto de un capítulo del libro en preparación: Catálogo de monumentos megalíticos de Menorca / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 18-08-1952, p. 2.
 22. [AP] Monumentos megalíticos del término de Ciudadela / José Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 480, 23-08-1952, p. 1, 4 : il.
  Article reproduït per El Iris el 02-05-2003, a la secció “Coses de Ca Nostra”.
 23. [AP] Reductos megalíticos / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 481, 30-08-1952, p. 1,4
 24. [AP] Monumentos megalíticos del término de Mercadal / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 485, 27-09-1952, p. 1,3
 25. [AP] Reductos megalíticos / J.Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro 94 (agosto-septiembre 1952), p. 125-126
  Al costat del seu nom s’indica la data “agosto 1952”
  Dins la secció “Página menorquina”
 26. [AP] Monumentos megalíticos del término de Mahón / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 4-10-1952, p. 2
 27. [AP] Monumentos megalíticos del término de Ferrerías / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 490, 31-10-1952, p. 1,4
 28. [AP] Monumentos megalíticos del término de San Luís / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 4-11-1952, p. 3
 29. [AP] De Re Arqueológica / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 491, 8-11-1952, p.1, 3
 30. [AP] La estación arqueológica de Cotaina / Juan Flaquer y Fábregues, J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 14-11-1952, p. 2
 31. [AP] El local megalítico y las figuras rupestres de “Biniguarda Vell” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, n. 493, 22-11-1952, p. 1, 4 : il.
 32. [AP] El local megalítico y las figuras rupestres de “Biniguarda Vell” (Descripción para su estudio) / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 96 (noviembre 1952), p. 156-159 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 33. [AP] Nuevos hallazgos en “Biniguarda” / Juan Flaquer y Fábregues, J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 494, 29-11-1952, p. 1,3
 34. [AP] Monumentos megalíticos del término de Villa Carlos / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 13-12-1952, p. 2
 35. [AP] Las cuevas prehistóricas de “Els Tudons” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 3-01-1953, p. 4 i 10-01-1953, p. 4 : il.
 36. [AP] Monumentos megalíticos del término de Alayor / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 8-01-1953 p. 2 i 22-01-1953 p. ?
 37. [AP] Otros grabados rupestres de las “Coves de s’Encantament” / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 98 (enero 1953), p. 184-187 : il.
 38. [AP] Los talayots de la zona norte de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 10-02-1953, p. 2.
 39. [AR] Las notas de Prehistoria Mallorquina de Don Gabriel Llabrés y Quintana / J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 31 n. 758-763 (gener-desembre 1953), p. 27-34, 2 làm. : il.
 40. [AP] Otros monumentos megalíticos del Término de Ciudadela / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 506, 21-02-1953, p. 1, 3
 41. [AP] Resumen de locales megalíticos de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-03-1953
 42. [AP] El poblado prehistórico de “Alfurinet” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 510, 21-03-1953, p. 1, 4 : il.
 43. [AP] Las taulas desaparecidas de “St Agustí” / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 100 (marzo 1953), p. 27-30 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 44. [AP] Los grabados rupestres de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 14-04-1953, p. 3 : il.
 45. [AP] Descubrimiento de pinturas rupestres en Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-04-1953
 46. [AR] Recientes hallazgos arqueológicos en Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Quaderni Ibero-Americani : Attualità Culturale nella Penisola Iberica e America Latina. – Torino: Associazioni studi iberici di Torino, n. 14, [abril 1953] p. 333-335
 47. [AP] Los signos rupestres alfabéticos de Torre Llafuda / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 517, 9-05-1953, p. 1, 4.
 48. [AP] Los enterramientos prehistóricos de Menorca. Su tipología / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-05-1953, p. 3
 49. [AP] Las calzadas romanas de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 29-05-1953, p. 2
 50. [N] El enemigo de las encinas en acción / (Cifra) [JMP]. – En: Pueblo, 8-06-1953
 51. [AP] Itinerario turístico de los talayots / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 15-06-1953, p. 2 : il
  Avant-títol: Colaboración especial para “Menorca”
 52. [AP] Los receptáculos de urna cineraria y su problema cronológico / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 102 (mayo 1953), p. 75-77 : il
 53. [AP] Los receptáculos de urna cineraria y su problema cronológico (conclusión) / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 103 (junio 1953), p. 91-94 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 54. [AP] Los monumentos megalíticos de Serra de la Font (Pollensa) / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, suplement dominical Fiesta, 25-07-1953
 55. [AP] Las Navetas / J. Mascaró Pasarius. – En Menorca, 28-07-1953, p. 2
 56. [AP] Las Taulas / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca. 24-08-1953, p. 2
 57. [AP] La sala hipòstila de Torre Vella d’Avall / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 3-10-1953, p. 3 : il.
 58. [AP] ¿Fue Alayor una importante urbe romana? / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 10-10-1953, p. 2
 59. [AP] La Cultura de los Talayots en Menorca (Aportación para su estudio) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 17-11-1953 [1ª part] i 12-02-1954 [2ª part], p. 2 : il.
  Avant-títol: Colaboración especial para “Menorca”
  Segons assenyala JMP a la pàg. 51 de la Monografia Menorquina Bibliografía Arqueológica de Menorca és el resum d’una conferència pronunciada a l’Institut Britànic de Barcelona el 27-10-1953
 60. [AP] Descubrimiento de pinturas rupestres en Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 8-12-1953
 61. [AP] Estado actual de la prehistoria de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 31-12-1953 : il
 62. [AR] Las cuevas prehistóricas y los grabados rupestres de Menorca / [JMP]. – En: Ampurias n. 15-16 (1953-1954), p. 345-349
 63. [AR] Los “talayots” en la zona Norte de Menorca / [JMP]. – En: Ibérica n. 18, 2ª època ( Barcelona, 1953), p. 5-6
 64. [MP] Croquis turístico de la Isla de Menorca del general de las Islas Baleares [Material cartogràfic] / formado con datos recogidos por José Mascaró Pasarius. – Escala 1:31.250. – Mahón : [s.n.], 1952-1953 (Imprenta Manuel Sintes Rotger), [30] f. : il. ; 31 x 42 cm
  Edició especial publicada amb motiu de l’homenatge que Ciutadella ha tributat a l’Almirant Ferragut.
  Tret del CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears).
 65. [LL] Nomenclator de Menorca : catálogo de accidentes de la costa : catálogo de fincas rústicas y breves notas arqueológicas : con un mapa de la Isla y otros grabados / J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela: [JMP], 1953 (Imprenta Gabriel Camps), 100p.
  Aquest primer nomenclàtor conté informació de gran interès. A les pàgines 26-34 J. Mascaró Pasarius explica detalladament com va sorgir la idea de fer el mapa, les vicissituds de la seva elaboració, les fonts amb què es va preparar, les crítiques i les ajudes rebudes, etc. El mecanoscrit original està signat de la manera següent: “Madrugada del 22-9-1951” i du per títol: “Aclaraciones sobre el Croquis turístico y el Croquis Arqueológico de la isla de Menorca”.
  Conté també:
  “A la memoria querida e inolvidable de Don José Cavaller Piris”, pàgs. 5-7.
  “Nuestro profundo agradecimiento”: relació de totes les persones que han ajudat, donat suport moral o material en la confecció del mapa, per localitats, pàgs. 8-18.
  “Nuestro agradecimiento también a los señores suscriptores del Mapa, con cuyo apoyo económico fue posible proseguir y terminar el trabajo.”, pàgs. 19-25.
  “Catálogo de acccidentes de la costa”, p. 35-52 (incomplet).
  “Catálogo de fincas rústicas”, pàgs. 78-100 (incomplet).
 66. [LL] Nomenclator de Menorca : I. Catálogo de accidentes de la costa : II Catálogo de fincas rústicas : 2.983 nombres geográficos : 45 fotograbados : obra complementaria del Mapa de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – [2ª ed.] . – Ciudadela : (Imprenta Al·lés), 1953. – 44 p., 24 p. de fotos ; 22 cm.
  A dins l’exemplar de la biblioteca de JMP hi ha una nota manuscrita que diu “Segunda edición. Corregida y con numerosas adiciones de antiguos topónimos menorquines hoy en desuso.”
  En aquesta edició ja no hi ha els textos inicials inclosos a la primera edició.
  Encara hi ha una tercera edició del nomenclàtor, de 1958, imprès a la impremta. Manuel Sintes Rotger, de Maó, de 52 pàgines, sense fotografies.
  1954
 67. [AP] La idea de Dios en el hombre prehistórico / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 2-01-1954. P. 4 : il.
 68. [C] [Carta al director] / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 9-01-1954.
 69. [AP] Investigaciones arqueológicas submarinas / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 568, 14-04-1954, p. 1
 70. [AR] La idea de dios en el hombre prehistórico / por José Mascaró Pasarius. – En: Iberica, 15-04-1954 : il.
 71. [AP] Las cuevas de Cala Morell / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-04-1954, p. 2
 72. [AP] Homenaje de Ciudadela al almirante Farragut / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 22-05-1954, 5-06-1954, 12-06-1954, p. 3, 4
 73. [AP] Les gravures et peintures rupestres de Minorque / par Maurice Déribéré membre de la Société Spéologique de France; correspondant du Cercle Littéraire et artistique de Ciudadela ; et J. Mascaró Pasarius, Directeur de la Carte Générale des Baléares. – En: Paris-Baleares, Mai 1954.
 74. [AP] Las cuevas prehistóricas del “Caparrot” de “Forma” / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 5-06-1954, p.3.
 75. [AP] Las Taulas : contribución al conocimiento de la prehistoria de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 19-06-1954, 23-06-1954, 3-07-1954, 10-07-1954, 17-07-1954, 24-07-1954, 31-07-1954, p. 3, 4
 76. [AR] Inventario de los monumentos megalíticos de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Revista de Menorca, 6ena època, any 2 (julio 1954), p. 113-129
 77. [AP] Ante la primera exploración arqueológica submarina de Menorca. Se efectuará a bordo del “Embat” el próximo dia 29 en Son Bou / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 9-08-1954, p. 2
 78. [AP] Maravillas subterráneas de la cueva de “Na Polida” / por J. Mascaró Pasarius / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 585, 14-08-1954, p. 1, 4 : il.
 79. [AP] Los megalitos de Menorca encierran un capítulo entero de la Historia del Mundo : grabados y pinturas rupestres, mensajes milenarios de civilizaciones desaparecidas : los reductos megalíticos auténticas plazas fuertes de la prehistoria / por J. Mascaró Pasarius y Maurice Déribéré. – En: Tramontana 4, (junio 1954 ) i ABC, 19-08-1954 : il.
 80. [AP] Exploración submarina de Son Bou coronada por el éxito : el obispo de Menorca bendijo la expedición / J.M. Pasarius. – En: Menorca, 01-09-1954, p. 4.
 81. [N] Un poblado submarino romano en Menorca / Cifra [JMP]. – En: Libertad (Valladolid), 05-09-1954, Imperio (Zamora), 05-09-1954 i La Voz de Castilla, 05-09-1954, p. 4.
 82. [AP] El poblamiento primitivo de Son Bou / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-09-1954, p. 2
 83. [AP] El yacimiento de ánforas en las islas de Addaya / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-09-1954, p. 2
 84. [AP] Exploración en la cueva “Na Polida” de Fornells / J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 115 (agosto-septiembre 1954), p. 104-106 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 85. [N] Los “hombres-rana” franceses entran en contacto con los “hombres-rana” españoles / J.M.P. – En: El noticiero universal, 28-09-1954 : il.
 86. [AP] *Las exploraciones submarinas de Menorca / [JMP]. – En: La Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 11-10-1954
 87. [AP] Las pinturas ruprestes de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 26-10-1954 : il.
  Du l’avant-títol “colaboración especial para “Menorca”
 88. [AP] Las exploraciones arqueológicas submarinas en la isla de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Paris-Baleares, 9 (Paris, Octobre 1954)
 89. [AP] El poblamiento primitivo de Son Bou / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, (noviembre 1954) p. 13-16
 90. [AP] Alguer, la ciudad sarda de origen y habla catalana / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, (diciembre 1954) p. 13-16.
 91. [AP] Erratas en la toponimia de la cartografia menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 118 (diciembre 1954), p. 140-142 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
  Se’n va fer una separata.
 92. [MP] [M] Binidonairet [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – 1954 (manuscrit, inèdit.
  Gentilesa de Joan Pau Salort Salort, que ens explicà que aquest mapa, on apareix la microtoponímia, el va fer JMP a son pare, Carlos Salort. Tenien molt bona relació i JMP va estar a Binidonairet un temps mentre feia feina cartogràfica o d’investigació arqueológica.
  És un mapa de tanques del lloc, autògraf i signat per J. Mascaró Pasarius. A la imatge no es pot veure bé la data, però a l’extrem occidental del lloc hi diu “Binidunairet 1954”. No hi ha escala però molts dels costats de les tanques tenen anotada la distància en metres.
  Hi apareix la superfície del lloc, amb indicació de les finques amb les quals fa mitgera, i el dibuix de les tanques amb el seu nom a l’interior. Hi ha també una fletxa del nord amb els quatre punts cardinals i un gravat a mà de les cases del lloc. Hi ha també, a un costat de les cases, un escut que no hem pogut identificar i a l’altre, l’escut des Mercadal. Hi ha també un requadre que duu per títol “Signes convencionals” on s’indiquen els sementers dels anys 1950, 1951 i 1952, amb colors diferents, i símbols amb què estan representats al mapa diversos elements: els diferents tipus de vegetació, els diferents tipus de camins, l’era, els torrents i les síquies grosses, etc.
 93. [OP] Homenaje de Ciudadela al almirante Farragut / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, [1954]. – 17 p. : 21 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 4)
  Sense data de publicació. Sabem per un anunci d’El Iris de 17-07-1954 que aquesta monografia està en premsa. Al diari Menorca, amb data 13-10-1955, es comenta l’obra.
 94. [AP] La basílica paleocristiana de Son Bou y su poblado / por J. Mascaró Pasarius. – En: Cort, [1954].
 95. [AR] La basílica paleocristiana de Son Bou y sus alrededores / por José Mascaró Pasarius. – En: Ibérica, 2ª época, n. 19 (Barcelona, octubre 1954), p. 302-309 : il..
 96. [MP] Mapa turístico de Menorca [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – 2º ed. – Ciudadela (Menorca) : [s.n.], 1954 (Talleres Al-lés). – 1 f. pleg. ; 24 cm.
  La imatge és treta de la Biblioteca Museu Hernández Sanz-Hernández-Mora.
 97. [OP] Las Taulas : contribución al conocimiento de la prehistoria de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela: José Al·lés Quintana, [1954], 27 p. ; 1 mapa ; 17 cm : il. . – (Monografías menorquinas : separatas de “El Iris” / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 5)
  Sense data de publicació
  El diari Menorca en publica una crítica el 22-10-1954 signada per Joan Flaquer i Fàbregues. i el setmanari El Iris, una de Gabriel Martí Bella el 19-02-1955.
  Se’n fa una 2ª edició, sense data, que inclou un “Prólogo a la 2ª edición” i les dues crítiques essmentades.
 98. [MP] Plano de Ciudadela con el proyecto de ampliaciones urbanas del patronato Virgen de Monte-Toro, entidad benéfica de construcción [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela (Menorca) : [s.n.], 1954 (Ciudadela : Talleres Al.lés). – 1 h. pleg. ; 24 cm.
  1955
 99. [AP] Algunos pequeños problemas de la prehistoria de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 25-01-1955, p. 2
 100. [AP] Notas descriptivas de Geografía e Historia de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana 11, p. 22-26 (enero 1955)
 101. [AP] La religión en la toponimia menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 120 (febrero 1955), p. 24-27.
  Dins la secció “Página menorquina”
 102. [N] Vínculos de San Agustín de la Florida con Menorca: muchos hijos de la ciudad norteamericana llevan apellidos menorquinos / Cifra [JMP]. – En: Hoja del Lunes, 7-03-1955
 103. [AP] La elaboración del queso menorquín / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 23-03-1955
 104. [AP] Conquista de Menorca per el Mariscal Duc de Richelieu / per J. Mascaró Pasarius. – En: Paris-Baleares, març 1955.
 105. [AP] El Instituto Laboral de Ciudadela. Breve resumen de sus prncipales actividades / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, març 1955.
 106. [AP] Itinerario turístico de Menorca. Primera parte / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 2-04-1955, 6-04-1955, 16-04-1955, 23-04-1955, 30-04-1955
 107. [AP] La estación megalítica de Torre Llafuda / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-04-1955, p. 2 : il.
 108. [AP] Los grabados y pinturas rupestres de Menorca I : cuevas prehistóricas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 122 (abril 1955), p. 62-64 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 109. [N] La ciudad encantada y sumergida de Parella / Cifra [JMP]. – En: ?, 20-05-1955
 110. [N] Muerte del Halcón / Cifra [JMP]. – En: ABC, 20-05-1955.
 111. [N] Curiosos hallazgos arqueológicos en Menorca : La historia de una fabulosa ciudad sumergida / Cifra [JMP]. – En: La Vanguardia, 21-05-1955, p. ?
 112. [N] El halcón salvó a la paloma / Cifra [JMP]. – En: ?, [ca. Maig 1955].
 113. [N] Halcones, cazador y palomo con suerte / Cifra [JMP]. – En: ?, [ca. Maig 1955].
 114. [AP] La acrópolis prehistórica de Alfurinet / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana 15, (mayo 1955), p. 13-18.
 115. [AP] Los grabados y pinturas rupestres de Menorca II : Cuevas prehistóricas / por J. Mascaró Pasarius. – En Monte-Toro n. 123 (mayo 1955), p. 78-80 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 116. [N] Exploraciones submarinas y excavaciones arqueológicas confirman una vieja leyenda menorquina / [JMP]. – En: Rumbo (Madrid), (juny-juliol 1955)
 117. [N] Extraña epidemia entre los conejos de Ciudadela / Cifra [JMP]. – En? [ca. Juny 1955).
 118. [AP] Los grabados y pinturas rupestres de Menorca, III. Cuevas prehistóricas / por J. Mascaró Pasarius. – En Monte-Toro n. 124 (juny 1955), p. 94-96 : il.
  Dins la secció “Página menorquina”
 119. [N] Menorca: Epizootia entre los conejos / Cifra [JMP]. – En: ?, [ca. juny 1955].
 120. [N] Mixomatosis en Menorca / Cifra [JMP]. – En: ?, [ca. juny 1955].
 121. [AP] Un “habitat” prehistórico en las fantásticas Cuevas de Parella / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 6-07-1955, p. 2
 122. [N] Exploraciones submarinas en un lago menorquín. A bordo del yate “Embat” / Cifra [JMP]. – En: [La Vanguardia?], [9-07-1955?], p. 4
  Article de 39 línies que comença per “Ciudadela (Menorca), 8. – ” i acaba per “Cifra”. És una col·laboració a alguns dels diaris de la península com a corresponsal de l’agencia Efe a Ciutadella (La Vanguardia, ABC, Pueblo…)
 123. [N] Un equipo de hombres-rana explora la cueva de Parella en Ciudadela : un lago de 1200 metros : importantes hallazgos de piezas prehistóricas / De nuestro corresponsal J.M.P.- En: Baleares, 19-07-1955, p. 7.
 124. [AP] Mrs. Dina Bowden en Menorca / J.M.P. – En: Tramontana (julio 1955), p. 12-13 : il.
 125. [C] Carta abierta a un escribidor de vía estrecha / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 634, 23-07-1955, p.1
 126. [N] La colonia suiza en Ciudadela celebra la fiesta nacional / Cifra [JMP]. –En: ?, [ca. juliol 1955]
 127. [AP] Las exploraciones arqueológicas en Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, (julio 1955).
 128. [N] El Gobernador Civil visita Ciudadela : se interesó por las obras en el puerto y la ciudad / de nuestro corresponsal Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-08-1955, p. 5.
 129. [N] Noticiario de Ciudadela / de nuestro corresponsal M. Pasarius. – En: Baleares, 12-08-1955, p. 9.
 130. [N] Estudio de unas masas bituminosas por si tienen petróleo / Cifra [JMP]. – En: La Vanguardia, 14-08-1955.
 131. [AP] Las costas menorquinas, cementerio de buques : 198 siniestros marítimos señalados hasta principios de siglo / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-08-1955, p. 9 : il.
 132. [AP] D. Francisco Sintes y D. Fernando Rubio “constituyen una espléndida redada para la cultura hispánica” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 638, 20-08-1955, p. 1, 2
 133. [AP] Escudos de armas de los principales apellidos menorquines [I, II, III, IV, V] / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana n. 18 (agosto 1955), n. 19 (septiembre 1955), n. 20 (octubre 1955), n. 21 (noviembre 1955) i n. 24 (febrero 1956).
 134. [AP] El substratum racial de las culturas dolménica y talayótica en Menorca : Origen de los pobladores de la isla / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 22-09-1955
 135. [R] Un extraño homenaje / J. Mascaró Pasarius. – En: Els Iris n. 643, 24-09-1955, p. 1, 4
 136. [N] La reunión de solteros, celebrada en Ciudadela, da sus frutos / Cifra [JMP]. – En: Solidaridad Nacional, 7-11-1955
 137. [AP] Tipología de la naveta : Un monumento sepulcral varias veces milenario / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 10-11-1955 : il.
 138. [N] Al cabo de veinte años pagó sus pequeñas deudas / Cifra [JMP]. – En: ABC, 13-11-1955
 139. [N] Ingeniosa clave de una comerciante analfabeta / Cifra [JMP]. – En: ABC, 13-11-1955.
 140. [N] [Alrededor de las nueve de la noche … ] / Cifra[JMP]. – En: ?, [ca. novembre 1955].
 141. [N] [Algunos geólogos especialistas … ] / Cifra [JMP]. – La Vanguardia, [ca. novembre 1955].
 142. [N] En Felanitx ha fallecido el decano de los notarios españoles / Cifra [JMP]. – En ?, [ca. novembre 1955].
 143. [AP] “Sí” órgano oficial de los gloriosos supervivientes de la Cultura Breda / J. M. P. – En: El Iris n. 655, 10-12-1955, p. 1
 144. [AP] En Baleares funcionan dos Institutos Laborales, uno en Ciudadela y otro en felanitx : el Instituto Laboral “José Mª Quadrado a la cabeza de les centros de enseñanza / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-12-1955, p. 11 : il.
 145. [OP] Itinerario turístico de Menorca. Primera parte: Ciudadela / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, 1955.- 30 p. : 6 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : Separatas de “El Iris” / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 13)
  Les fotos són de Juan Torrent Torres, Gaspar Oliver Pizà, Antonio Coll Pons, Hernando i JMP
 146. [OP] Itinerario turístico de Menorca. Primera parte : Ciudadela / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, 1955.- 47 p. : 26 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de “El Iris” / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; [13])
  Pot tractar-se de una segona edició. Inclou la reproducció d’uns fragments del capítol “Minorque” del llibre Les Baleares de Claude Derven.
  Els peus de foto són en espanyol i en anglès.
 147. [OP] Las cuevas prehistóricas de “Els Tudons” / por J. Mascaró Pasarius. – En: Revista de Menorca, 6ª época 51 (1955), p. 18-26.
 148. [OP] Las taulas : Contribución al conocimiento de la prehistoria de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – 2a ed. – Ciudadela : José Allés Quintana, [1955]. – 27 p. : 9 il., 1 mapa ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de “El Iris” / director: J. Mascaró Pasarius)
  Conté: Prólogo a la segunda edición / el editor ; Crítica publicada en el diario “Menorca” de Mahón el 22-X-1954 / Juan Flaquer y Fábregues ; Crítica publicada en el semanario “El Iris” de Ciudadela el 19-11-1955 / Gabriel Martí Bella
  Sense data de publicació.
  El mapa de la 2ª edició és més petit.
  Les fotos són de JMP.
 149. [MP] Mapa arqueológico de la Isla de Menorca [Material cartogràfic] / formado con los datos recogidos por J. Mascaró Pasarius. -2ª ed. – Ciudadela : [s.n.], 1955 (imp. de Gabriel Camps). – 1 mapa : bl./n. ; 47 x 68 cm
  Tret del catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.
  1956
 150. [AP] Bajo el mar será entronizada por “hombres-rana” la patrona de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-01-1956, p. 11 : il.
 151. [N] Perros vagabundos imitan a los lobos / Cifra [JMP]. – En: Pueblo, 17-01-1956.
  A la secció “Sucedió en Provincias”.
 152. [N] Raro extravío / Cifra [JMP]. – En: Pueblo, 17-01-1956.
  A la secció “Sucedió en Provincias”.
 153. [AP] Menorca vivió una magna civilización hace miles de años : así lo atestiguan sus mil formidables y maravillosos monumentos megalíticos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-01-1956, p. 16 : il.
 154. [N] Un cedro del Himalaya, en Menorca / Cifra [JMP]. – En: ¿?, [ca. gener 1956]
 155. [C] Lletres a un amic / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 18-02-1956, p. 2
  S’adreça al Senyor Gabriel Martí , apotecari, amd data de 7-02-1956
 156. [AP] “La exploración submarina”. Antonio Ribera ha publicado un nuevo libro sobre la conquista del Sexto Continente / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 18-02-1956, p. 2-3 : il.
 157. [AP] Una visita a Ciudadela del catedrático Don Gabriel Llabrés en 1896 / J. M. P. – En : El Iris n. 670, 3-03-1956, p. 1, 4
 158. [AP] Las costas de Menorca son un cementerio de barcos : Navíos de toda nacionalidad yacen en el fondo del mar cubiertos de algas y de hidrozarios / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 670, 3-03-1956, p. 1, 4 : il.
 159. [AP] Las Baleares se prolongan hasta EE.UU. y Argelia : en San Agustín (Florida) todo está lleno de recuerdos menorquines y en Fort de l’Eau (Argelia) se aprende antes el menorquín que el francés / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-03-1956, p. 12 : il.
 160. [AP] San Agustín de la Florida, cabeza de puente menorquina en los EE.UU. / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 673, 17-03-1956, p. 1, 2 : il.
 161. [AP] El hombre primitivo en la Isla de Menorca : hipótesis sobre el origen de los primeros pobladores / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 675, 28-03-1956, p. 1, 2 : il.
 162. [AP] Juan Bonet Gelabert y Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana època 2ª n. 25 (marzo 1956), il.
 163. [AP] Los caminos militares romanos de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 7-04-1956, 21-04-1956, 28-04-1956, 5-05-1956, 19-05-1956, p. 3, 4
 164. [AP] Fort de l’Eau, una floreciente ciudad africana fundada por menorquines / J. M. P. – En: El Iris n. 678, 21-04-1956, p. 2 : il.
 165. [N] Los descuidados / J. M. P. – En: El Iris, 5-05-1956, p. 4
 166. [AP] Presencia española en el VIII Congreso Internacional de Estudios Románicos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-02-1956, p. 1, 3 : il.
 167. [AP] Presencia española en el VIII Congreso Internacional de Estudios Románicos : El profesor Moll representó a Baleares en Florencia / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 680, 5-05-1956, p. 1, 3 : il.
 168. [AP] Durante el siglo XVII había en Menorca una acendrada devoción a la Virgen de Lluch : els confrares de Ciutadella / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 682, 19-05-1956, p. 1, 4
 169. [N] Un inglés busca un tesoro escondido por su abuelo en Mallorca / [JMP]. – En: “Paseo”, 24-05-1956
 170. [N] Un ermitaño maronita, en Menorca / Cifra [JMP]. – En: ¿? [ca. maig 1956]
 171. [AP] El poeta de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 9-06-1956, p. 4, 5
  Es refereix a Ángel Ruiz i Pablo
 172. [N] De Mallorca a América y regreso con millones : cómo triunfó en ocho años un emigrante mallorquín / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-06-1956, p. 9 : il.
 173. [AP] La muerte de Alfonso III de Aragón (18-junio-1291) / por la transcripción J. M. – En: El Iris, 21-06-1956, p. 2,3.
 174. [AP] Tipología de los enterramientos prehistóricos de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª época n. 28 (junio 1956), 4 p. : il.
 175. [AP] El camino de Santandria / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana (junio 1956)
 176. [AP] La colonia “Nueva Menorca” del Uruguay . Fichas para la historia local / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 691, 14-07-1956, p. 1, 4
 177. [N] Un original arte: el de Ramón Rotger / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-07-1956, p. 9 : il.
 178. [N] Dos y dos no fueron siempre cinco / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª n. 29 (julio 1956)
 179. [AP] Navegar con el “Ciudadela constituye una escalofriante aventura : y conseguir un pasaje de cubierta un sueño “maravilloso” / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª n. 29 (julio 1956)
 180. [N] Entronización submarina, en Menorca, de una imagen de la Virgen de Monte Toro : el emocionante acto constituyó un brillantísimo éxito / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª n. 30 (agosto 1956), [p. 6-9] : il.
 181. [AP] Navegar con el “Ciudadela constituye una escalofriante aventura : Y conseguir un pasaje de cubierta un sueño “maravilloso” / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 15-09-1956, p. 2, 4
 182. [N] Los pobres / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 22-09-1956, p. 2
 183. [N] La “perra gorda” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 706, 13-10- 56, p. 1, 2
 184. [AP] El folklore menorquín : “Sa nuvia d’Algendar” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 708, 27-10-1956, p. 1, 2 i 3-11-1956, p. 4
 185. [N] Crónica de dicha entronización / [JMP]. – En: Monte-Toro n. 138 (octubre 1956), p. 111-114 : il.
  Es refereix a l’entronització submarina de la Verge de Monte Toro (vegeu agost 1956)
 186. [AP] Hace dos siglos Francia conquistó Menorca a Inglaterra / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª n. 32 (octubre 1956), [p. 5, 6] : il.
 187. [C?]¿Por qué, Señor?… / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana época 2ª n. 32 (octubre 1956), [p. 9]
 188. [N] Texto del acta colocada dentro de la imagen entronizada / y como Secretario firmo la presente Acta, J. Mascaró Pasarius. – En: Monte-Toro n. 138 (octubre 1956), p. 114-115
  JMP firma com a secretari de la “Agrupación de Estudios Oceanográficos y de Exploraciones Arqueológicas Submarinas de Ciudadela”
 189. [NLL] Nomenclatura Agrícola en la Toponimia Menorquina del Dr. Luis Casasnovas Marqués / J. M. P. – En: El Iris, 3-11-1956, p. 2
  Dins la secció “Bibliografía” del setmanari.
 190. [N] “Miss Soltera” se ha casado en Ciudadela / Cifra [JMP]. – En: Hoja del Lunes, 12-12-1956 p.?
 191. [AP] Las “Rondaies mallorquines” / J. M. P. – En: Tramontana (diciembre 1956) : il.
 192. [OP] Los caminos militares romanos de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, 1956. – 22 p. : 9 il., 1 mapa ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 23)
  Inclou el “Mapa de la red de los caminos militares romanos de la isla de Menorca”, de 17 x 12 cm
 193. [OP] El poeta de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Ángel Ruiz y Pablo : poeta de Menorca. – [Ciutadella] : José Allés Quintana, 1956. – p. 9-11. – (Monografías menorquinas ; 24)
 194. [MP] Croquis turístico de la isla de Menorca del general de las Islas Baleares [Material cartogràfic] / formado por José Mascaró Pasarius. – Escala 1:31 250. – Mahón: Imprenta Manuel Sintes Rotger, 1956. – 1 mapa en 12 fulls : col. ; 90 x 155 cm en f. de 31 x 44 cm + nomenclátor (7 f.)
  Inserta: Mapa de situació de l’illa inscrit a una rosa amb els noms dels vents. – Al verso: informació comercials. – Relleu per corbes de nivell, equidistància de les corbes, 50 metres. – Xarxa hidrogràfica. –Línies isobàtiques??. – Quadrícula alfanumèrica que divideix el mapa per a la localització. – Clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres i diversa informació d’interès turístic. – Títol de la cob.: Mapa de la isla de Menorca del general de las islas BalearesEls El mapa es troba enquadernat i la seva portada és el full corresponent al sector N. 9 segons edicions anterirors. – El nomenclátor indica els noms geogràfics de l’interior de l’illa i els accidents geogràfics de la costa. – El full n. 10 correspon als apèndixs n. 3, n. 4 i n. 12. – DL MH 56-1958
 195. [MP] Mapa turístico de Menorca [Material cartogràfic] / formado por J. Mascaró Pasarius. – 2º ed. – Ciudadela (Menorca) : [s.n.], 1956 (Talleres Al-lés). – 1 f. pleg. ; 323 x 448 mm.
  Inserta: Clau de signes convencionals. Al verso: informació sobre les comunicacions terrestres, marítimes i aèries; vuit fotografies: platja de Macarella, naveta dels Tudons, poble de Fornells, Santandria, platja de Santa Galdana, taula de Talatí de Dalt i cova de na Polida de Fornells; text informatiu sobre Menorca, en anglès.
  1957
 196. [C] Carta de la Dirección a los corresponsales y a los colaboradores de Tramontana / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957), [p. 1]
 197. [N] D. Francisco Vidal y Sintas / J.M.P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957)
 198. [AP] Fort de l’Eau, una floreciente ciudad argelina fundada por menorquines / J. M. P. – En: Tramontana , época 2ª, n. 35 (enero 1957), [p. 11]
 199. [AP] Historia de una noticia / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957), [p. 5, 6] : il.
 200. [AP] Miss Claudia A. Carlin estudia la aportación española al movimiento de independencia de los EE.UU. de América : “Jorge Ferragut, -dice- fascinante prototipo del aventurero del siglo XVIII” / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957), [p. 3 : il., i El Iris, 07-09-1957, p. 4.
 201. [N] Misterio en torno a un premio literario convocado y no fallado : ¡Abajo los tongos! : somos mayorcitos y ya no se nos asusta con lo de ¡Ay, el coco! / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957)
 202. [AP] Menorquines que triunfan por el mundo : Antón Aguiló. Pianista de excepcionales cualidades, se ha metido a Venezuela en el bolsillo / J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 36 (febrero 1957), [p. 2] : il., i en Menorca, 10-04-1957.
 203. [AP] El Instituto Laboral visto por un hombre de la calle / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 36 (febrero 1957), [p. 9 -10] : il.
 204. [N] Imposición de la Medalla de Oro de Baleares al Dr. D. Fernando A. Rubio : Entrevista con el creador del Gordo Literario / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 726, 2-03-1957, p. 1
 205. [AP] Un grupo folklórico menorquín actuará en Palma durante el V Congreso Internacional para el estudio del Cuaternario / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-04-1957, p. 4.
 206. [AP] S. O. S. Nos Hundimos. Via de agua a proa / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 39 (mayo 1957), [p. 6, 7, 9] : il.
 207. [AP] Escribe un pasajero de cubierta : pasturant sa darrera tanca / J.M.P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 39 (mayo 1957).
 208. [AP] Nuevas inscripciones de Cales-Covebs [Cales Coves] / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 39 (mayo 1957), [p. 13-14] : il.
 209. [AP] Heráldica menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 27-07-1957, p. 4; 3-08-1957, 10-08-1957, 17-08-1957, 24-08-1957, 31-08-1957, 7-09-1957, 14-09-1957, 21-09-1957, p. 3, 4
 210. [C] [Carta als subscritors de Tramontana] / el director [JMP]. – En: Tramontana, época 2ª, n. 41 (julio 1957.
 211. [N] Golpes de Gong : Roberto Coll Vinent / J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 41 (julio 1957), [p. 1] : il.
 212. [NLL] La formación de las islas Baleares y el origen de su flora y de su fauna / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 41 (julio 1957), [p. 11] i en Menorca, 30-07-1957, p. 4.
 213. [NLL] La gran lectura para todos : Las “Rondaies Mallorquines” / J. M. P. – En: El Iris, 17-08-1957, p. 2
 214. [N] Una jornada con los muchachos menorquines del Campamento de “Santa Ponsa” en “La Victoria” / J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 42 (agosto 1957), [p. 6] : il.
  Reproduït al setmanari El Iris el 24-08-1957, p.1, 2, segons consta al final de l’escrit.
 215. [N] El “Ciudad de Algeciras” ha substituïdo al “Ciudadela” / J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, n. 42 (agosto 1957), [p. 7, 8] : il.
 216. [C] Carta a Mr. Paul Fallot / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 44 (octubre 1957), [p. 1]
 217. [AP] Martín Mayol habla para los lectores de “Menorca” / J.M.P. – En: Menorca, 19-12-1957, p. 2 : il.
 218. [N] Martín Mayol Moragues y el teatro / J.M.P. – En: El Iris n. 769, 21-12-1957, p. 1 : il.
 219. [NLL] Las aves de Menorca de José Moll Casasnovas / J. M. P. – Tramontana, época 2ª, n. 46 (diciembre 1957), p. 11
 220. [AP] Alpinismo arqueológico / por J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 46 (diciembre 1957), p. 26, 27 : il.
 221. [OP] Heráldica menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, 1957. – 30 p. : 3 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / director J. Mascaró Pasarius ; 35).
  1958
 222. [N] Han sido adjudicados los premios “Francesc d’Albranca” : D. Fernando Jansá Guardiola y D. José A. Allés Serra galardonados con el primero y segundo premio, respectivamente / J. M. P. – En: El Iris n. 773, 18-01-1958, p. 1
 223. [N] El servicio de correos y su sucursal de la Avenida / [JMP]. – En: Baleares, 7-02-1958
 224. [N] Una encrucijada del tráfico urbano : en una sola mañana se producen 26 accidentes /J. M. P. – En: Baleares, 8-02-1958, p. 4
 225. [N] Allegro Maestosso en el camerino de las bailarinas / J. M. P. – En: Baleares, 9-02-1958 : il
 226. [N] El perro y la gata de D. Antonio Pizá Bauzá. – En: Baleares, 11-02-1958
 227. [N] Dos mundos opuestos convergen en el “Mollet” de Palma : 80 yates fondearon en nuestro puerto durante el pasado año / J. M. P. – En: Baleares, 12-02-1958 : il.
 228. [N] Un doctor que rompe viejos moldes / J. M. P. – En: Baleares, 13-02-1958
 229. [N] A las cinco de la madrugada, “frit” y vino de la tierra / J. M. P. – En: Baleares, 14-02-1958 : il.
 230. [N] Un peluquero de señoras es agredido a botellazos por sus dos cuñadas / J. M. P. – En: Baleares, 14-02-1958, p. 8 : il.
  Dins la secció “Sucesos”
 231. [N] La luna de miel en Mallorca : Ellos, más despistadillos que ellas / [JMP]. – En: Baleares, 16-02-1958 : il.
 232. [N] Los comerciantes de la calle del Sindicato gestionan la supresión total del tránsito rodado por esta calle / [JMP]. – En: Baleares, 18-02-1958, p. 5
 233. [N] Su Alteza Imperial el Príncipe de Bargration se halla en Palma : en los mentideros locales se relaciona su llegada con “El último Cuplé” / [JMP]. – En: Baleares, 18-02-1958 : il.
 234. [N] Los dolores de cabeza y sus remedios / [JMP]. – En: Baleares, 20-02-1958 : il.
  Dins la secció “Tertulia en la Plaza Mayor”
 235. [N] Mallorca canta y danza : en Palma hay una auténtica afición popular al teatro / J. M. P. – En: Baleares, 20-02-1958 : il.
 236. [N] Misterioso escamoteo de mil cuatrocientos metros de carretera : qué pasa en el trayecto Palma-Inca / [JMP]. – En: Baleares, 20-02-1958 : il.
 237. [N] Rafael Sastre Verd, un hombre calendario / J.M.P. – En: Baleares, 20-02-1958
 238. [N] Un automóvil da la vuelta de campana en “Portals Nous” : pero sus ocupantes salieron afortunadamente, con lesiones leves / [JMP]. – En: Baleares, 20-02-1958
 239. [N] Marratxí: una pintoresca población que se despuebla : en ella solo quedan cinco jóvenes de ambos sexos en edad de matrimoniar / J. M. P. – En: Baleares, 21-02-1958 : il.
 240. [N] Una pareja de recién casados viajan con una extraña pasajera : el rumor ha tomado cuerpo fantasmal / J. M. P. – En: Baleares, 21-02-1958 : il.
 241. [N] Más de diez mil aficionados a la pesca de caña hay en Palma : ahora comienza la mejor época para la pesca de obladas / J. M. P. – En: Baleares, 22-02-1958 : il.
 242. [N] Riña callejera cinematográfica / [JMP]. – En: Baleares, 22-02-1958
 243. [N] Una mujer cae del balcón de un segundo piso al del primero : espectacular suceso en la calle Escursach / [JMP]. – En: Baleares, 22-02-1958
 244. [N] Un superviviente de la famosa flota mercante balear / J. M. P. – En: Baleares, 23-02-1958 : il
 245. [N] Extraña coincidencia : un francés fallece el mismo día y a la misma hora del siguiente año en que hizo donación de su sangre a los mallorquines : el Sr. Maitrejean, un”Embajador” de la cortesía de Francia / [JMP]. – En: Baleares, 23-02-1958
  Dins la secció “Sucesos”
 246. [N] Hallazgo en la Bahía de Palma : una botella con un S.O.S. lanzada hace quince años por unos aviadores alemanes en el mar de las Bahamas / [JMP]. – En: Baleares, 25-02-1958
 247. [N] El amor, siempre el amor : las 15 mil chicas guapas de Palma : su aspiración suprema: casarse y tener muchos hijos / J. M. P. – En: Baleares, 26-02-1958 : il.
 248. [N] Otra niña accidentada jugando : en Palma hace falta un parque infantil / [JMP]. – En: Baleares, 26-02-1958 : il.
 249. [N] Un accidentado que no sabe ni la calle ni el n.ero de su domicilio / [JMP]. – En: Baleares, 26-02-1958.
 250. [N] Un buen negocio es vender a precio de saldo : estimula a comprar todo “porque es barato”, aunque no se necesite / J. M. P. – En: Baleares?, 27-02-1958
 251. [N] Accidentado viaje de una pareja de turistas : después de un recorrido insólito por diversos pueblos de Mallorca, regresaron a Palma en un carro / J. M. P. – En: Baleares. 28-02-1958, p. 6 : il.
 252. [N] La mujer mallorquina canta, ríe y sueña mientras trabaja : su coeficiente de productividad es tan alto como el del sexo fuerte / J. M. P. – En: Baleares, 28-02-1958, p. 5 : il.
 253. [N] Una borrasca gravita sobre las Baleares, norte de la península y Europa occidental : la nieve sobre el campo y las ciudades de Mallorca presentaba panoramas desusados / [JMP]. – En: Baleares, 28-02-1958
 254. [N] Una joven es hallada en estado inconsciente : había llegado a Mallorca recientemente / [JMP]. – En: Baleares, 28-02-1958
 255. [N] Extraña aventura de un bolso de mujer : ¿Quién llevó el bolso de la calle Molineros a la de los Olmos? / J. M. P. – En: Baleares, 1-03-1958
 256. [N] Se pasaron el día buscándose : y se encontraron en una clínica de urgencia donde eran asistidos del mismo mal / [JMP]. – En: Baleares, 1-03-1958
 257. [N] Un original artista mallorquín ha sido incluído en el último apéndice del “Espasa Calpe” : Ramón Rotger cultiva un arte que no tiene denominación / [JMP]. – En: Baleares, 2-03-1958
 258. [N] Un gitano acuchillado en plena calle : “Calzones”, el agresor, se dio a la fuga / [JMP]. – En: Baleares, 4-03-1958
 259. [N] Reyerta entre mujeres : el juzgado de paz ya había intervenido en otras cuestiones entre ambas mujeres / [JMP]. – En: Baleares, 4-03-1958 : il.
 260. [N] Un automóvil choca contra un árbol y vuelca y uno de los pasajeros no se entera : sus alegres ocupantes arrastraban sueño de tres días / J. M. P. – En: Baleares. 5-03-1958
 261. [N] Motociclista atropellado por un automóvil que se dio a la fuga / [JMP]. – En: Baleares, 6-03-1958
 262. [N] Buñola: cantera de robustos leñadores : desde que esta población participa en los campeonatos regionales de corte de tronco libre, ha copado los máximos galardones / J. M. P. – En: Baleares, 7-03-1958 : il.
 263. [N] Robert Graves, poeta, novelista y actor : escribió su libro “Yo, Claudio” en Deyá, para liberar su hogar de la hipoteca que le gravaba / J. M. P. – En: Baleares, 7-03-1958 : il.
 264. [N] Tertulia de ancianos en la Plaza de las Columnas : las edades de cinco de ellos arrojan la apabullante cifra de 468 años / J. M. P. – En: Baleares, 7-03-1958 : il.
 265. [N] Incendio a bordo del “Cala Encantada” : pérdidas por valor de cien mil pesetas : el fuego se localizó en la sala de máquinas y cámaras de popa, producido por un cortocircuito / [JMP]. – En: Baleares, 11-03-1958, p. 1 : il.
 266. [N] Más de ½ Tn. de bonitos pescados en una sola redada : nuestras gentes de mar son valerosas, esforzadas y austeras / J. M. P. – En: Baleares. 11-03-1958 : il.
 267. [N] Las fallas valencianas y Mallorca : Baleares, representada en la Corte de Honor por la Señorita Amparo Zaforteza y de Oleza / J. M. P. – En: Baleares?, 12-03-1958, p. 5 : il.
 268. [N] Mallorca, coto de caza : los cazadores furtivos son el mayor peligro : la perdiz y la tórtola son las aves más sagaces / J. M. P. – En: Baleares, 13-03-1958 : il.
 269. [N] Las islas Hawaii fueros descubiertas por españoles y no por el capitán Cook : a Kamehameha I, Rey de Hawaii, los españoles le enseñaron la elaboración del vino / [JMP]. – En: Baleares, 14-03-1958 : il.
 270. [N] Un ciego de 86 años tiene como lazarillo a un anciano de 95 : campesino de Porreras uno, marinero del Molinar el otro, se entretienen contándose sus vidas, mientras toman el sol en las aceras solitarias de Palma / [JMP}. – En: Baleares, 14-03-1958 : il.
 271. [N] Un oyente ideal : D. José García, el hombre que asiste a todas las conferencias y coloquios que se dan en Palma / J. M. P. – En: Baleares, 14-03-1958 : il.
 272. [N] El arqueólogo D. Luís Amorós diserta en el Estudio General sobre “La civilización púnica, griega y romana” : brillante lección de arqueología balear / [JMP]. – En: Baleares, 15-03-1958
 273. [N] Unos mostachos de campeonato : el bigotudo mas famoso de Nottingham está en Palma / [JMP]. – En: Baleares, 15-03-1958 : il.
 274. [N] El Frente de Juventudes fomenta el deporte en todas sus modalidades : dando preferencia a los de más arraigo y tradición en la isla / M. – En: Baleares, 19-03-1958 : il.
 275. [N] Colisión entre sordos : un atropello leve que amenazó convertirse en una riña grave / [JMP]. – En: Baleares, 19-03-1958
 276. [N] Un filipino jesuíta ha venido a conocer la Patria del Santo fundador de su Orden : en su tierra aún quedan muchos apellidos españoles / [JMP]. – En: Baleares?, 19-03-1958 : il.
 277. [N] La caza salvajina en Mallorca : un campesino de Buñola, lleva capturados seis mil animales montaraces dañinos, que representan haber librado de una muerte segura, a más de tres millones de piezas de caza no dañinas : la piel de marta se ha pagado a 500 pesetas / [JMP]. – En: Baleares, 20-03-1958 : il.
 278. [N] Chocan un automóvil y una motocicleta / [JMP]. – En: Baleares, 21-03-1958
 279. [N] Incendio en un cañizar de Son Cotoner / [JMP]. – En: Baleares, 21-03-1958
 280. [N] Lady Sheppard concluye otro libro sobre Mallorca / [JMP]. – En: Baleares, 21-03-1958
 281. [N] Le sobreviene la muerte mientras cenaba en un bar de la ciudad / [JMP]. – En: Baleares, 21-03-1958
 282. [N] Un pintor extranjero original : vino a Palma para pasar tres semanas pintando, ya hace tres meses que lo hace y tiene miga para tres años / [JMP]. – En: Baleares, 22-03-1958 : il.
 283. [N] ¿Es la medusa tan sabrosa como el calamar? : así lo asegura un matrimonio extranjero que las ha comido / [JMP}. – En: Baleares, 23-03-1958
 284. [N] Un camión fractura la columna vertebral a un obrero de Inca / [JMP]. – En: Baleares?, [ca. 23-03-1958]
 285. [N] Guillermo Serra, un viejo campeón de los cien metros lisos : su plusmarca de 11,1 segundos sigue imbatida / [JMP]. – En: Baleares, 28-03-1958 : il.
 286. [N] Los espárragos : los compradores de carretera están clasificados en categorías : los motoristas llevando como pasajera a una chica guapa, son los compradores ideales / [JMP]. – En: Baleares, 26-03-1958 : il.
 287. [N] Una original academia palmesana de baile moderno : en ella no hay música ni chicas guapas : el sexo fuerte es el más tímido / [JMP]. – En: Baleares, 28-03-1958
 288. [N] La muchacha desaparecida ayer, fué hallada / [JMP]. – En: Baleares, 30-03-1958
 289. [N] Las palmas pascuales : las religiosas del Temple las confeccionan en sus horas libres y escatimando las de descanso / [JMP]. – En: Baleares, 30-03-1958
 290. [C] Carta a L. Portella / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 49 (marzo 1958), p. 3
 291. [N] Amago de incendio / [JMP]. – En: Baleares?, [ca març 1958]
 292. [N] El nacimiento del primer hijo: la alegría máxima de la vida del hombre : cómo vivía mejor el obrero, antes o ahora? : cuatro preguntas a los padres de familias numerosas / [JMP]. – En: Baleares?, [ca. març 1958]
 293. [N] Peatón atropellado por un ciclista que se da a la fuga / [JMP]. – En: Baleares?, [ca. març 1958]
 294. [N] El fin de semana en la Casa de Socorro : atropellos de motos, riñas, mordeduras de perro y caídas, son las causas principales de las 34 curas de urgencia efectuadas / [JMP]. – En: Baleares, 1-04-1958
 295. [N] Por qué las palmesanas olvidan sus zapatos? : más de doscientos pares hay acumulados, por clientas olvidadizas / [JMP]. – En: Baleares, 2-04-1958
 296. [N] Los lesionados por caída a pie plano y en motocicleta, han batido el record en este fin de semana : un gato provoca sustos, pánico, carreras, desmayos y carcajadas / [JMP]. – En: Baleares?, 08-04-1958
 297. [N] Mallorca y la caza : los cazadores furtivos matan la gallina de los huevos de oro : la Sociedad de Cazadores de Palma ha pedido asesoramiento técnico al Servicio Nacional de Caza y Pesca, para repoblar Mallorca de conejos y perdices / [JMP]. – En: Baleares?, 08-04-1958
 298. [N] Trágico accidente en La Calatrava : al caerse de un quinto piso, queda gravísimamente herido un hombre que falleció poco después / [JMP]. – En: Baleares?, 11-04-1958
 299. [N] Una mujer resulta herida de gravedad / [JMP]. – En: Baleares?, 11-04-1958
 300. [N] Un deportista submarino estuvo anteayer en peligro grave : los pescadores petardistas, son los cazadores furtivos del mar / [JMP]. – En: Baleares?, 2?-05-1958 : il.
 301. [N] El amor y los novios : una pareja de enamorados palmesana, opina sobre este tema / [JMP]. – En: Baleares?, 16-05-1958 : il.
 302. [NLL] Los nuevos libros de Antonio Ribera / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 51 (mayo 1958), p. 9
 303. [AP] El Instituto Laboral de Ciudadela sigue en primera línea / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 51 (mayo 1958), p. 11, 16 : il.
 304. [AP] Exploración submarina de Son Bou coronada por el éxito : el obispo de Menorca bendijo la expedición / J.M. Pasarius. – En: Menorca, 01-09-1954, p. 4.
 305. [OP] Introducció i dedicatòria / Josep Salord Farnés i J. Mascaró Pasarius. -. En: Acte sobre la desgràcia de Ciutadella fet en la ciutat de Constantinoble à 7 de Octubre 1558.- Ciutadella : Tallers tipogràfics Al·lès, 8-07-1958.
 306. [AP] El teatro regional de luto : ha muerto Juanito Valls : carta a Cristina Valls. – J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, n.53 (julio 1958), p. 6
 307. [AP] Don Gabriel Llabrés Quintana y Menorca / por J. M. P. – En: El Iris, 6-09-1958, 20-09-1958, p. 3 i 4; 4-10-1958, p. 4
 308. [AP] Menorca: la isla desconocida del Mediterráneo / J. Mascaró Pasarius. – En: Tramontana, época 2ª, n. 55 (octubre 1958), p. 3
 309. [AP] Arqueología submarina de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 8-11-1958, 22-11-1958, 29-11-1958, 6-12-1958, 13-12-1958, p.3,4
 310. [C] Lletres a un amic / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 29-11-1958, p. 2
  S’adreça al Senyor Gabriel Martí , apotecari.
 311. [LL] Els monuments megalítics a l’illa de Menorca / Josep Mascaró Pasarius, – Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1958. – 95 p. : il ; 24,5 x 17,5 cm
  Fotos de JMP
  Pròleg de Josep c. Serra Ràfols
  Dibuixos de JMP i d’Antoni Bregante
  Aquest treball va tenir el premi Jaume I el 1957
 312. [MP] Mapa General de Mallorca [Material cartogràfic] : croquis topográfico a escala aprox. 1:31.250 / formado por J. Mascaró Pasarius. – [s.l.] : 1958. – 68 lám., col. ; 31,5 x 43 cm. – D.L. P.M. 474 – 1958
  Encara que al Mapa General de Mallorca editat per JMP no es fa cap esment a canvis d’edició, el que és cert és que trobam variacions en algunes làmines entre els dos exemplars que la família té. Com que el mapa es lliurava làmina a làmina i es venia per subscripció, suposam que JMP feia els canvis que trobava oportuns només sobre algunes làmines. A l’exemplar més antic hi ha 10 làmines diferents de les de l’exemplar adquirit el 1979, que hem catalogat com a 2ª edició. I també hi trobam 11 làmines d’heràldica que no apareixen a la segona edició.
  Conté:
  1 làmina amb els escuts dels municipis de Mallorca en color. Imprès a la impremta Al·lès, Ciutadella.
  1 làmina amb la llegenda en color i 30 dibuixos d’edificis i monuments de Mallorca [fetsper JMP], en blanc i negre: talaia de les Ànimes, Banyalbufar: oratori de Crestatx, la Pobla; palau de l’Almudaina; Jaume I, conqueridor de Mallorca; la Llotja; Son Torrella, Santa Maria; talaiot de la Canova, Artà; Son Catlar, Campos; la Seu; castell de Bendinat, Calvià; església de Santanyí; coves de Campanet; castell de Santueri, Felanitx; església de Binissalem; església de Sóller; castell del Rei, Pollença; església d’Inca; cartoixa de Valldemossa; Mare de Déu de Lluc, patrona de Mallorca; Canyamel, Capdepera; casa de fra Juníper Serra; talaiot de Capocorb Vell, Llucmajor; Banys Àrabs; arc de l’Almudaina; porta de Xara, Alcúdia; palau de Manacor; molí de Sineu; castell de Bellver; Son Mas, Andratx; església de Selva.
  [Heràldica del Mapa General de Mallorca]: 1 full amb els “Títulos del reino concedidos a mallorquines o radicados en Mallorca (Datos facilitados por la Unión de la Nobleza del antiguo Reino de Mallorca)”; i 10 fulls d’heràldica:  “Lámina nº 1 de Heráldica del Mapa General de Mallorca / J. Mascaró Pasarius”, “Lámina nº 2 de Heráldica del Mapa General de Mallorca” etc. Impresos a la impremta Al·lès, Ciutadella.
  1 “Mapa director del de Mallorca”, en color, amb els escuts dels munjcipis en blanc i negre, imprès a la impremta M. Sintes de Maó.
  53 làmines del mapa per sectors, en  color a 4 tintes, impreses a la impremta M. Sintes de Maó.
  DL PM 474-1958.
  Per a l’autorització de publicar el Mapa General de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius va haver de mantenir una constant i esgotadora correspondència amb el Consejo Superior Geográfico. Els havia d’enviar cada làmina i aquest organisme responia gairebé sempre que només l’autoritzava si hi feia una sèrie de canvis, que sobretot es referien a l’ortografia dels topònims. JMP pacientment i punt per punt argumentava i defensava el que havia escrit a la làmina en qüestió. Finalment, el Consejo Superior Geográfico li va reconèixer la bondat dels seus arguments. Vegeu la correspondència de la qual disposam.
 313. [MP] Mapa General de Mallorca [Material cartogràfic] : croquis topográfico a escala aprox. 1:31.250 / formado por J. Mascaró Pasarius. – [2ª ed.]. – [s.l.] : 1958. – 55 lám., col. ; 31 x 40,5 cm.- D.L. P.M. 474 – 1958.
  És una edició posterior perquè hi ha làmines un poc diferents: làm. dels sectors 6, 7, 8,15, 23, 26 i 34. No hi figura la impremta.
  Conté:
  1 full amb la llegenda, en color, i els escuts dels municipis de Mallorca, en blanc i negre.
  1 Mapa director del de Mallorca, en color.
  53 làmines del mapa per sectors.
 314. [AR] Molinos de mano prehistóricos / por J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL vol. 31 n. 786-789 (1958-1959), p. 593-607, 8 làm., 1 full plegat : il.
  El full plegat diu “Características de los molinos de mano prehistóricos. Tabla de medidas”. Fa 34,5 x 43,5 cm
 315. [OP] Nomenclator de Menorca : I.-catálogo de nombres geográficos del interior de la isla : II.-Catálogo de nombres geográficos de la costa : Topónimos en uso. Topónimos en desuso [3ª ed.] / J. Mascaró Pasarius. – Mahón : (Imprenta M. Sintes Rotger), 1958. – 52 p.
 316. [AR] Talaiots con más de un portal de ingreso / J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL vol. 31 n. 786-789 (1958-1959), p. 580-582, 4 làm. : il.
  1959
 317. [N] Gigantesca labor del Regimen en favor de los ciegos españoles : manifestaciones del Delegado Provincial en Baleares D. Miguel Ruiz Rubio / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 828, 31-01-1959, p. 1, 4
 318. [N] A los pies de Palma ha nacido una playa : donde se baña y retoza toda la chiquillería de los barrios vecinos / [JMP]. – En: Baleares, 03-03-1959 : il.
 319. [N] El excursionismo y los excursionistas : El Teix ha sido campo de las más desaforadas gamberradas / [JMP]. – En: Baleares?, 04-03-1959 : il.
 320. [N] Se cae en el cine lesionándose grávemente / [JMP]. – En: Baleares?, 04-03-1959
 321. [N]¡Me han robado la moto! : las motocicletas robadas suelen aparecer horas después en las proximidades de las Salas de Fiestas o en los barrios estremos / JMP]. – En: Baleares?, 6-03-1959
 322. [N] La pesca en s’Estaca : una aldea de pescadores aislada del mundo en plena costa norte de Mallorca / [JMP]. – En: Baleares?, 10-03-1959, p. 3 : il.
 323. [N] En Palma nace un niño cada diez cuartos de hora : en los meses de Mayo y Diciembre la “cigüeña” está atareadísima / [JMP]. – En: Baleares?, 12-03-1959 : il.
 324. [N]¡Espárragos! : pulposos, largos, sabrosísimos y abundantes son este año en Mallorca / [JMP]. – En: Baleares, 14-03-1959
 325. [N] Se ha perdido una cabra : en las calles de Palma son encontrados perdidos, con la misma facilidad, un burro o un becerro como un paraguas o unas gafas / [JMP]. – En: Baleares?, 20-03-1959 : il.
 326. [N] Bello rasgo de solidaridad de unas modistillas de Palma : ayudadas por sus hermanos, novios, pretendientes y amigos aspiran a que un ciego español recobre la vista / [JMP]. – En: Baleares, 21-03-1959 : il.
 327. [N] En el mercado de “Sa porta” hay de todo : gallinas, flores, candados viejos, litografías y dentaduras postizas usadas / [JMP]. – En: Baleares,22-03-1959 : il.
 328. [N] Acto de desagravio en el Teix : el Fomento de Turismo obsequió a la madona con una cadena de oro / [JMP]. – En: Baleares?, 26-03-1959
 329. [AP] El dolmen de la Torre d’En Gaumés / J. M. P. – En: Tramontana, época 2ª, (mayo 1959), p. 14
  Reprodueix la carta de Mariano Rubio d’11 de maig de 1890.
 330. [AP] Bibliografía arqueológica de Menorca. (Parte I) / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 846, 6-06-1959, 13-06-1959, 20-06-1959, 4-07-1959, 11-07-1959, 17-07-1959, p. 3, 4
 331. [AP] Bibliografía arqueológica de Menorca. (Parte II) / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 853, 24-07-1959, 1-08-1959, 8-8-1959, 14-08-1959, 22-08-1959, 29-08-1959, 5-09-1959, 12-09-1959, p. 3, 4
 332. [AP] Bibliografía arqueológica de Menorca. (Parte III) / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 861, 19-09-1959, 26-09-1959, 3-10-1959, 10-10-1959, 17-10-1959, p. 3, 4 ; 31-10-1959, p.3, 4
 333. [N] Una declaración de amor desde el Pacífico terminó en boda en Palma : el idilio entre Julieta y Stanley Robert / [JMP]. – En: Baleares?, 30-09-1959
 334. [NLL] “Loof’s Mallorca Guide, 1959” / [JMP]. – En: Baleares?, 30-09-1959
  Dins secció “Libros Nuevos”
 335. [N] Violenta tormenta sobre Mallorca : el tren correo de la línea Artá-Palma estuvo bloqueado por la riada / [JMP]. – En: Baleares?, 1-10-1959 : il.
 336. [N] En aguas de Mortitx fueron arponeados tres grandes meros : en la balanza arrojaron un peso de 55 kilos / [JMP]. – En: Baleares, 27-10-1959
 337. [N] D. Manuel Sanchis Guarner “segundo de a bordo” de la “Obra del diccionari” se ha ausentado de Mallorca / M. – En: Tramontana 2ª época n. 65 (agosto 1959).
 338. [AP] Homenaje al arqueólogo Colominas Rocas : le fue tributado por los prehistoriadores de Cataluña y Baleares en el poblado talayótico de Capocorb Vell / [JMP]. – En: Tramontana 2ª época n. 67 (octubre 1959).
  No signat, però consta J.M.P. com a autor d’aquest article al sumari que apareix a la portada de la revista
 339. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / JMP]. – En: Baleares, 8-11-1959 : il.
  Fa el pronòstic Carmen Esquena Cristòfol
 340. [N] Corine Rottschaefer, “Miss Mundo”, estuvo en Mallorca : participó hace dos años en un festival benéfico celebrado para recaudar fondos pro damnificados de Valencia, como “Miss Europa 1957” / [JMP]. – En: Baleares, 12-1-1959 : il.
 341. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 15-11-1959 : il.
  Fa el pronòstic el porter del Mallorca Ricardo Zamora
 342. [N] La matemática de las quinielas : ¿Quiere Vd. asegurar un boleto de máximo acertante? Existen 43 millones y pico de combinaciones posibles / [JMP]. – En: Baleares?, 15-11-1959 : il.
 343. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 22-11-1959 : il.
  Fa el pronòstic Esther Lliteras Durán
 344. [N] Hallazgo arqueológico en Palma / [JMP]. – En: Baleares?, 28-11-1959 : il.
 345. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 29-11-1959 : il.
  Fa el pronòstic el jugador del Mallorca Antonio Oviedo Saldaña
 346. [N] Los hallazgos en la casona de los Ribera : junto con las cerámicas antiguas aparecen también objetos no anteriores al siglo XIX / [JMP]. – En: Baleares?, 29-11-1959
 347. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 6-12-1959 : il.
  Fa el pronòstic José Hevia Oliver, delegat de “Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas” de Balears
 348. [N] Margarita S. Serra, estrella por un día : una palmesana serà la doble de la actriz Cristina Kaufmann / [JMP]. – En: Baleares?, 12-12-1959
 349. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 13-12-1959 : il.
  Fa el pronòstic Rafael Salas Llompart, empresari teatral
 350. [AP] La Carta Arqueológica de Mallorca y el Corpus de Megalitos : vivimos en una época óptima para la arqueología balear / Por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-12-1959, p? : il.,
 351. [N] “¡Acción! ¡Sonido! ¡Cámara!” en los muelles de Porto Pi : cientos de chicas guapas tomaron parte en la película como extras / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-12-1959 : il.
 352. [N] “Un trono para Christy” en los muelles de Porto Pi : cientos de extras palmesanos tomaron parte en el rodaje de las últimas escenas de este film / [JMP]. – En: Baleares, 18-12-1959 : il.
 353. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 20-12-1959 : il.
  Fa el pronòstic Margarita Salvador Serra, actriu
 354. [N] Marinos americanos en hogares españoles : numerosas familias palmesanas les invitan a pasar en família las Navidades / [JMP]. – En: Baleares?, 23-12-1959 : il.
 355. [N] La restauración de la “Nau des Tudons” : interesante conferencia de prehistoria en el Estudio General Luliano / [JMP]. – En: Baleares, 23-12-1959 : il.
 356. [OP] Arqueología submarina en Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, 1959. – 20 p. : 16 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / director: J. Mascaró Pasarius ; 42).
  1960
 357. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 3-01-1960 : il.
  Fa el pronòstic Pilar González Ozonas, dependenta del supermercat de la Plaça Pere Garau.
 358. [N] Trotamundos alemanes en Mallorca : en “auto-stop” han recorrido países de tres continentes : los camelleros del Sahara no les permitieron hacer gratis el viaje hacia el sur / Macaró. – En: Baleares?, 8-01-1960 : il.
 359. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 10-01-1960 : il.
  Fa el pronòstic l’amo de “Son Moraduix”, Miguel Pocoví Bestard
 360. [N] Anoche aún no se había podido subir al “Urquiola” el buque embarrancado en Ibiza / [JMP]. – En: Baleares, 15-01-1960 : il.
 361. [N] El buque español “José Tartiere”: se encuentra en peligro inminente / [JMP]. – En: Baleares, 15-01-1960, p. 8
 362. [N] Tragedia en el mar : un barco inglés llegó anoche a Palma con un muerto y dos heridos a bordo / [JMP]. – En: Baleares, 15-01-1960, p. 8 : il.
 363. [N] El carbonero “José Tartiere” continua al garete : el remolcador “R. R. 20” no puede prestarle ayuda debido al fortísimo oleaje : el “Urquiola” en apurada situación / [JMP]. – En: Baleares, 16-01-1960
 364. [N] Un rito africano bajo la nieve : los tripulantes de color del “Lord Tweed Muir” dieron ayer en el Cementerio de Palma sepultura a su camarada muerto en alta mar / [JMP]. – En: Baleares, 16-01-1960 : il.
 365. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 17-01-1960 : il.
  Fa el pronòstic José María Nogueira Rubal
 366. [N] “Hormigón”, de Rodolfo Jimeno, una obra de antología : Ricardo Acero hizo de ella una creación maravillosa / J. M. P. – En: Baleares, 19-01-1960
 367. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 24-01-1960 : il.
  Fa el pronòstic Antonio Chirivella Soriano, capità del vaixell “Ciudad de Ceuta”.
 368. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / [JMP]. – En: Baleares, 31-01-1960 : il.
  Fa el pronòstic Virginia M. A. Orley.
 369. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 7-02-1960 : il.
  Fa el pronòstic Francisco Freixas, caporal.
 370. [N] Dos familias mallorquinas dicen ser herederas universales de la fabulosa fortuna del “Caballero Desclaux” : un legado en oro, joyas, tierras y castillos está bloqueado desde hace más de cien años / M. – En: Baleares, 12-02-1960 : il.
 371. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 14-02-1960 : il.
  Fa el pronòstic Cristóbal Ortiz Merelo
 372. [N] La Srta Serra Belabre diserta brillantemente en el “Círculo ArtÍstico” / M. – En: El Iris n. 883, 20-02-1960, p. 1, 2
 373. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 21-02-1960 : il.
  Fa el pronòstic Mary Santpere, actriu.
 374. [N] Laguardia habla de su lesión y el Dr. Mora facilita el diagnóstico : opiniones del Sr. Rosselló y Lorenzo después de la victoria en Valencia / M. – En: Baleares, 22-02-1960, p. 11 : il.
 375. [N] En Mallorca aún quedan vagabundos / M. – En: Baleares, 24-02-1960 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 376. [N] Un quinielista acierta catorce resultados en el primer boleto que hace en su vida / M. – En: Baleares?, 24-02-1960? : il.
 377. [N] Entrevista con Don Carlos Quinto / M. – En: Baleares, 25-02-1960 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 378. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 28-02-1960 : il.
  Fa el pronòstic Paquita Oliver, treballadora de l’Administració de Correus.
 379. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 6-03-1960 : il.
  Fa el pronòstic Ramon Sintes Gelabert, president de la “Casa de Menorca”.
 380. [N] En Mallorca se cultiva escarola de Bruselas con éxito : un agricultor belga ha quedado sorprendido de los ejemplares magníficos y apetitosos conseguidos en su huerto del Rafal / [JMP]. – En: Baleares, 8-03-1960 : il.
 381. [N] Inauguración del I Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas : la Delegación Balear, presenta una comunicación / Crónica, por teléfono, de nuestro enviado especial, Mascaró P. – En: Baleares?, 8-03-1960
 382. [N] Clausura del “I Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas” : expectación para ver actuar al equipo mallorquín de Pesca Submarina que ayer llegó a Barcelona / Crónica, por teléfono, de nuestro enviado especial, J. Mª. Mascaró. – En: Baleares?, 11-03-1960
 383. T[N] Tres anécdotas del Congreso de actividades subacuáticas / [JMP]. – En: Baleares?, 15-03-1960
 384. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 20-03-1960 : il.
  Fa el pronòstic Montserrate Nadal Grimalt.
 385. [N] Los jugadores del “Mallorca” dispuestos a golear al “Córdoba” : su moral y sus amigos a prueba de bomba / M. – En: Baleares?, 24-03-1960
 386. [N] Los cordobeses residenciados en Palma enjuician el partido / M. – En: Baleares?, 26-03-1960 : il.
 387. [N] La afición palmesana pronostica sobre el partido : una encuesta con el hombre de la calle y en las tertulias de café / M. – En: Baleares?, 28-03-1960, p. 11? : il.
 388. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 28-03-1960 : il.
  Fa el pronòstic Bartolomé Ventayol Bascuñana, Tinent d’alcalde de l’ajuntament de Palma.
 389. [N] “Baleares” entrega las llaves de la fortuna : Vd. con ellas puede abrir las puertas… y ¡que tenga suerte! / M. – En: Baleares, 3-04-1960 : il.
  Fa el pronòstic Magdalena Mut Llabrés, estudiant d’infermera de la Creu Roja.
 390. [AP] La prehistoria de Mallorca : la toponimia es un auxiliar extraordinariamente eficaz para la investigación de campo : el aparcelamiento sistemático y masivo de las posesiones, ha sido un rudo golpe para los megalitos de la isla / Por J. Mascaró Pasarius. – En: Cort n. 370, 15-04-1960 : il.
 391. [AP] Se ha localizado un depósito de urnas cinerarias : casi a flor de tierra en el “Turó de So n’Alegre” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-05-1960, p. 5 : il.
 392. [N] Los profesores Lilliu i Biancofiere excavan en Artà / M. – En: Baleares, 19-05-1960
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 393. [AP] El turismo en Menorca : si todos los menorquines nos proponemos crear el ambiente propicio para el desarrollo de las industrias turísticas, lo conseguiremos / José Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 908, 6-08-1960, p. 1
  Article reproduït del diari “Menorca”.
 394. [AP] Durante tres días famosos arqueólogos europeos han recorrido nuestros monumentos megalíticos / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18 de setembre de 1960, pàg. 5, il.
 395. [AP] Notas de prehistoria menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 27-08-1960, 3-09-1960, p. 3, 4; 15-10-1960, p. 3; 22-10-1960, p. 3, 4.
 396. [N] Antonio Ribera: el enamorado del mar nº 1 / M. – En: Baleares, 14-09-1960 : il.
  Dins la secció “Díganos Ud. Algo”.
 397. [AR] Cuevas prehistóricas de Mallorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 31 n. 790-791 (1960), p. 645-656, 29 lám.
  Fotos i planimetries de l’autor
 398. [OP] Don Gabriel Llabrés Quintana y Menorca / por J. M. P. – Ciudadela : José allés Quintana, 1960. – 12 p. : 4 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / director J. Mascaró Pasarius ; 44).
 399. [AR] La toponimia de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – Separata del Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación [BCOCIN] n. 629 (octubre-diciembre 1960), 8 p.
 400. [M] La cultura de los talayots (Contribución a su conocimiento) / J. Mascaró Pasarius. – Manuscrit del treball que va rebre el premi José Mª Quadrado dels Premis Ciutat de Palma de 1960. – 45 p.
  1961
 401. [AP] Aportación española a la Bibliografía Submarina Mundial [Comunicació al 1er Congrés d’Activitats Subacuátiques, Barcelona 1960] / [JMP]. – En: Tramontana, 69, (enero-febrero 1961), p. 8 i següents.
 402. [N] Hoy nuestros poetas celebran el comienzo de la primavera [Llompart de la Peña] / M. – En: Baleares, 21-03-1961, p. 4, 5 : il
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 403. [CA] Paco Sans Huguet / J. Mascaró Pasarius. – En: Catàleg de l’exposició del pintor a les Galeries Costa de Palma, del 15 al 28 d’abril de 1961.
 404. [N] Tras las huellas de Fray Junípero en California : brillante pieza académica del Excmo. Señor D. Francisco Sintes Obrador en Petra / M. – Baleares, 23-05-1961 : il.
 405. [N] Astronomía mundial / M. – En: Baleares, 29-07-1961 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 406. [N] Rosselló-Pell: un formidable equipo de arqueólogos / M. – En: Baleares, 4-08-1961 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 407. [NLL] “Introducción al estudio de la prehistoria” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-08-1961, p. 11 : il.
  Dins la secció “Libros Nuevos”.
 408. [AP] Monumentos prehistóricos del término de Inca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Ciudad [Inca] n. 483, 14-10-1961 i 21-10-1961 : il.
 409. [AR] Ciudadela / M.P. – En: Notas de arqueología de Catalunya y Baleares (Ampurias n. 22-23 (1960-1961), p. 327-328
 410. [OP] Notas de prehistoria menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela (Isla de Menorca) : José Allés Quintana, 1961. – 13 p. : il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / director: J. Mascaró Pasarius ; 52)
  Inclou 8 pàgines de fotos no numerades
  1962
 411. [AP] El poblado prehistórico de Ses Planes : en él aparece sílex, cerámicas indígena, romana e ibérica / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 9-02-1962
 412. [AP] Los arqueólogos Lilliu y Atzeni en Mallorca : Capocorb es uno de los complejos megalíticos más importantes del Mediterráneo Occidental / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-05-1962, p. 24 : il.
 413. [AP] Misión arqueológica italiana en Mallorca : por primera vez ha sido descubierto un dolmen en Mallorca / Por J. Mascaró Pasarius. – En: ABC, 27-06-1962, p. 33 : il.
  Document vist a l’hemeroteca de l’ABC
 414. [AR] Premier dolmen découvert à Majorque: Son Bauló de Dalt (commune de Santa Margalida) / Rosselló Coll, G. et B., Mascaró Pasarius, J. – En: Bull. Société Préhistorique Française 59, fasc. 3-4 (juillet 1962), p. 180-186 ; 24 cm.
 415. [OP] El tráfico marítimo en Mallorca en la antigüedad clásica (Contribución a su conocimiento) / por J. Mascaró Pasarius. – En: Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (julio-septiembre 1962), p. 173-184
  Separata
 416. [N] Homenaje al profesor Francisco de B. Moll de la Casa de Menorca : estreno de l’Amo en Xec de s’Ullastrar / M. – Menorca, 19-09-1962, p. 3.
 417. [N] Don Bartolomé Font Obrador y la comunidad prehistórica sardo balear / M. – Baleares, 29-09-1962 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 418. [N] Baltasar Porcel escribe una novela de contrabandistas / M. – En: Baleares, 5-11-1962 : il
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 419. [AR] Bibliografia : GIOVANNI LILLIU : I Nuraghi, torri prehistoriche di Sardegna. Cagliari, Edizioni La Zattera, 1962, 206 p. 107 làm / G. Llompart y J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 792-795 (1961-1962), p. 130-132.
 420. [OP] Construcciones prehistóricas del término de Santa Margarita / J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 792-795 (1961-1962), p. 89-97 : il.
  6 p. de fotos
 421. [N] Don Juan Flaquer y Fábregues / J. M. P. – En: BSAL 32 n. 792-795 (1961-1962), p. 133-134
  Nota necrològica
 422. [AR] Manifestaciones rupestres típicamente menorquinas en el sur de Mallorca / Bartolomé Font Obrador y J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 792-795 (1961-1962), p. 98-102
 423. [AR] Notas : La cueva funeraria del Primer Bronce de “Cala Sa Nau”, Felanitx, y el reciente hallazgo de un puñal de bronce en la misma / Bartolomé Font Obrador y J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 792-795 (1961-1962), p. 103-104
 424. [LL] Corpus de toponimia de Mallorca : relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa General de Mallorca, Escala 1 :31.250, Palma 1952-1962 / por J. Mascaró Pasarius. – [JMP], 1962-1967. – 6 vol. (3379 p.) : il., mapes ; 25 cm
  L’obra va ser distribuïda per “Distribuidora Balear”, creada per JMP i amb seu al carrer Arturo Rizzi (avui Nuredduna), 45, 2n,2ª.
  El volum 1 està dedicat ms. per JMP a la seva esposa.
  Dins el volum 1 de la biblioteca.arxiu de JMP hi ha un full de popaganda de l’obra i una fotocòpia de l’article de Francesc de Borja Moll titulat “El corpus toponímico de Mallorca”, publicat a El Correo Catalán, 2-12-1962.
 425. [OP] [TR] Cuevas artificiales funerarias y de habitación de Mallorca / por W. J. Hemp ; traducido por J. Mascaró Pasarius. – [Palma] : [Ed. J. Mascaró Pasarius], 1962. – 39 p. ; 25 cm. – (Colección Talaiot de Monografías mallorquinas ; 1)
  Títol original: Some rock-cut tombs and habitation caves in Mallorca: communicated to the Society of Antiquaries
 426. [OP] Contribución al conocimiento de la primera Edad del Bronce en Mallorca / B. Font Obrador y J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : [s. n.], DL. 1962. – 42 p. : il. ; 25 cm. – (Colección Talaiot . Monografías mallorquinas ; 2)
  Inclou 40 fotos i dibuixos
  DL. 1641-1962
 427. [AR] El yacimiento de ánforas de las islas de Addaya / Mascaró Pasarius. – En: Noticiario Arqueológico Hispánico V 1956-1961 (Madrid 1962), p. 209-211
  Separata amb moltes correccions ms de JM.
 428. [AR] Los materiales de la cueva de “Na Fonda”, Sa Vall (Ses Salines, Mallorca) / José Malbertí Marroig i J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1962. – p. 187-195 : il. ; 28 cm.
  Separata de la revista Ampurias 24
 429. [AR] Quatre lingots de plom romans / J. Mascaró Pasarius, Cristòfor Veny. – En: Lluc n. 496 (1962), p. 173-184 : il.
  Separata amb les pàgines numerades 1-8.
 430. [AR] Terrisses i bronzes del Vilar de Talapí / J. Mascaró Pasarius. – En: Lluc (Palma) n. 495, (maig 1962), p. 141-143 : il.
 431. [LL] Tipología de los Monumentos Megalíticos de Mallorca / Font Obrador, Mascaró Pasarius. – [Palma] : 1962, 112 p. : il. – (Colección Talaiot de Monografías mallorquinas ; 3)
  Inclou 117 il.
 432. [MP] Mapa arqueológico de la isla de Menorca [Material cartogràfic] / formado con datos recogidos por J. Mascaró Pasarius. – 2ª ed. – . – 1 : 76.899. – Ciudadela : Gabriel Camps, 1962. – 1 mapa : col. ; 67×43 cm
  Hi ha 11 dibuixos de monuments: “Naveta de els Tudons, Dintel megalítico de Son Saura Nou, Taula de Tlatí de Dalt, Taula de Torreta de Tramuntana, Taula de Torralba d’En Salort, Talaiot de Torrellonet Vell (Turó), Taula de Torre Trencada, Taula de torre Llafuda, Taula de torre Llisá Vell, Taula de Trepucó, Columna de la sala hipòstila de Binigaus Nou”.DL. MH 360 1962
  Hi ha una estrella del vents
  Ciutadella, juliol 1947 – setembre 1951
  Signes convencionals
 433. [AR] Hondas baleares / Gabriel Llompart y José Mascaró. – En: Revista de dialectología y tradiciones populares, 18 (1962), p. 125-135 (Madrid, Talleres Gráficos Vda de C. Bermejo).
  1963
 434. [AP] Hace tres mil años: un capítulo de las relaciones hispano-italianas : la prehistoria en las islas del Mediterráneo occidental / Gabriel Llompart, J. Mascaró Pasarius. – Baleares, 07-02-1963, p. 16 : il.
 435. [AP] Mallorca prehistórica / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 24-02-1963, p. 31 : il.
 436. [N] Ante la muerte del doctor Laguna / M. –En: Menorca, 31-05-1963, p. 3.
 437. [N] San Antonio, San Juan y San Miguel son los nombres que más se repiten en la toponimia mallorquina : el profesor Morey-Rey, nos habla de ello / textos: J. Mascaró ; fotos: “Juanet”. – En: Baleares, 01-06-1963.
 438. [AP] Martín Lutero y los viejos cuentos mallorquines / textos: J. Mascaró ; fotos “Juanet”. – En: Baleares, 16-06-1963 : il..
 439. [AP] “The Culture of the Talaiots” : to the great Italian archeologist Dr. Giovanni Lilliu / by J. Mascaró Pasarius. – En: Majorca Daily Bulletin, 21-06-1963 : il.
 440. [AP] Panorama arqueológico de Santanyí / por J. Mascaró Pasarius. – En: Setmanari Santanyí, 17-08-1963.
 441. [AP] Juan Bonet nos habla de teatro, de novela y de la inolvidable poesía de Ciudadela / J, Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 09-11-1963, p. 1,4.
 442. [OP] El talaiot de “Sant Agustí Vell” / por J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : Casa de Menorca, 1963. – 19 p. : il. ; 21 cm. – (Cuadernos Tramontana ; [2])
 443. [AR] Typology of some new prehistoric monuments in Mallorca (Spain) / B. Font Obrador, J. Mascaró Pasarius. – En: Studi Sardi vol. 18 (anno 1962-1963), 6 p. , VIII làm. : il ; 25 cm. – Università degli studi de Cagliari. Instituto per gli studi sardi. Gallizzi-Sassari – 1963
  1964
 444. [N] Descubrimiento de un Myotragus en Menorca : Guillermo Florit Piedrabuena, cree se trata de un ejemplar superviviente del Cuaternario / Pepete. – En: Baleares, 10-04-1964, p. 8 : il.
  Creim que Pepete és JMP, tant per la temàtica de l’article com perquè G. Florit Piedrabuena era amic seu i és lògic que fos ell qui l’entrevistàs per al diari Baleares.
 445. [N] El Profesor Lilliu y la prehistoria de las Baleares : esta noche será nombrado Socio de Honor de la Sociedad Arqueológica Luliana /M. – En: Baleares, 14-05-1964 : il.
 446. [NLL] Antología poética de Menorca : un enjundioso estudio del Dr. Luis Casasnovas Marqués / M. – En: Baleares, 03-06-1964, p. 8  i Menorca, 18-06-1964, p. 2.
 447. [N] Anoche marchó la Misión arqueológica Italiana : los más antiguos mallorquines eran grandes comedores de pan y grandes bebedores de vino / M. – En: Baleares, 5-06-1964 : il.
 448. [N] En la isla de Moltona se celebrará una comida romana : con motivo del bimilenario de la conquista de Mallorca por los romanos / M. – En: Baleares, 7-06-1964 : il
 449. [AP] El mallorquín Francisco Thomás de Taxaquet, obispo de Ampurias (Cerdeña) : numerosos mallorquines ocuparon elevados cargos eclesiásticos en aquella isla / M. – En: Baleares, 9-06-1964 : il.
 450. [AP] Las Baleares cumplen los veinte y cinco años más fecundos de la historia de su investigación arqueológica / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-07-1964 : il.
 451. [C] [Carta al director del diari Menorca] /J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-07-1964, p. 5.
 452. [N] D. José Ares Romeo / M. – En: Baleares, 20-09-1964, p. 3 i El Iris, 03-10-1964, p. 1.
  Al Baleares, dins la secció “Díganos Vd. algo”
 453. [N] Jaime Vidal Alcover : un nuevo libro: “Las clases sociales en Mallorca” / M. – En: Baleares, 26-09-1964 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”..
 454. [AR] L’illa de Menorca: un museu d’arqueologia a l’aire lliure / per J. Mascaró i Pasarius. – En: Serra d’Or 11 (novembre 1964), p. 26-30 : il.
 455. [AR] Bibliografía arqueológica de las Islas Baleares (Mallorca y Menorca) : suplemento 1958-1964 [n. 1] / Gabriel Llompart C.R., J. Mascaró Pasarius. – BSAL 32 n. 789-800 (1964), p. 325-348
 456. [GR] [Gràfics de les cinquanta excursions] / [JMP]. –En: 50 excursiones a pie por la isla de Mallorca / Gabriel Font Martorell. – Mallorca : Foment de Turisme de Mallorca, 1964. – 287 p. : 22cm.
 457. [OP] Coves, talaiots i altres megalits de la comarca de Sa Pobla / per J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : [s. n.], DL 1964. – 16 p. : il. ; 22 cm.
  Imprès a la Imprenta Politècnica de Palma
 458. [AR] Monumentos talaióticos del término de Capdepera (Avance de su catálogo) / por J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 798-800 (1964), p. 275-282, 4 làm. : il.
  Fotos de JMP
 459. [OP] [TR] Cuevas artificiales funerarias de Mallorca y de Arles (Provence) / por W. J. Hemp. Observaciones sobre los “megalitos” del sudeste de Italia relacionados con los eurasianos / por Franco Biancofiore. La cueva de San Bartolomeo (Cerdeña) / por Enrico Atzeni ; traducido al español con permiso de “E” and “W” y de F. B. por J. Mascaró Pasarius. – Palma : [Ed. J. Mascaró Pasarius], DL 1964. – 47 p. : il. ; 24 cm . – (Colección Talaiot de Monografías mallorquinas ; 4)
  Títols originals: “Rock-cut tombs in Mallorca and near Arles in Provence”; “Notes on the “megaliths” of south-eastern Italy as related to Eurasian “megaliths”; “The Cave of San Bartolomeo, Sardinia”. Traducido del inglés con permiso de “Antiquity” y de E.A. por J. Mascaró Pasarius.
 460. [PLL] Prehistoria de Alcudia : (avance del catálogo de sus monumentos megalíticos) / J. Mascaró Pasarius. – En: La Sección histórica del Archivo Municipal de la fidelísima ciudad de Alcudia / J. Lladó y Ferragut. – Palma: Imp. Sagrados Corazones, 1964. – DL PM 780-1964. – p. 63-88 : il. ; 22 cm
  Separata
 461. [AR] Teules pintades i amb inscripcions aràbigues / Jaume Busquets i J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 798-800 (1964), p. 323-324
  1965
 462. [AR] Monumentos talaióticos de Escorca : (avance de su catálogo) / por J. Mascaró Pasarius. – En: Lluc n. 528 (març 1965), p.79-81 ; n. 529 (abril 1965), p. 113-116 ; n. 530 (maig 1965), p. 142-144
 463. [AP] The Map of Mallorca : the Talaiot : a Prehistoric Grave / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 17-24 April 1965 (vol. n. 313)
 464. [AP] The Map of Mallorca : rock-Cut Tombs in Pollensa / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 1-8 May 1965 (n. 315)
 465. [AP] The Map of Mallorca : off the Beaten Track in Mallorca / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 8-15 May 1965 (n. 316)
 466. [AP] Nuevos descubrimientos arqueológicos en Menorca : un dolmen en Binidalinet; una colina fortificada en “Sa Bassa Verda”; un megalito absidal en la Cala de Son Vell / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-05-1965, p. 24, 23 : il., i en Menorca, 01-06-1965, p. 4
 467. [AP] The Map of Mallorca : ancient Majorcan Defence Towers / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 22-29 May 1965 (vpl. 2 n. 318)
 468. [AP] The Map of Mallorca : Llucmajor / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 29 May-5 June 1965 (vol. 2 n.319)
 469. [AP] The Map of Mallorca : prehistoric Beliefs in 20th Century Mallorca / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 5-12 June 1965 (vol. 2 n.320).
 470. [AP] The Map of Mallorca : old Conch-trumpets / by J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca News, 15-25 June 1965 (vol. 2 n.322)
 471. [AP] Monumentos prehistóricos de Sóller : resumen de “Corpus de Monumentos Talaióticos de Baleares. Sóller” / por J. Mascaró Pasarius. – En: Sóller [setmanari], 19-06-1965.
 472. [AP] El “Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe”, del P. Cristóbal Veny : un estudio científico exhaustivo de la epigrafía de las islas / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 2-07-65
 473. [AP] Anoche se celebró el Symposium sobre el Myotragus Balearicus : magnífica lección de paleontología del Dr. Crusa Font / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-07-1965
 474. [N] Don Bartolomé Payeras Franch / M. – En: Baleares, 2-09-1965, p. 3 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 475. [N] Misser Lorenzo Moyá Gilabert de la Portella / M. – En: Baleares, 3-09-1965, p. 3 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 476. [N] Don Miguel Dolç / M. – En: Baleares, 4-09-1965, p. ? : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 477. [N] Don Miguel Forteza / M. – En: Baleares, 5-09-1965, p. 3 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 478. [N] Don Joaquín Verdaguer / M. – En; Baleares, 7-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 479. [N] Padre Gabriel Llompart, C. R. / M. – En; Baleares, 8-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 480. [N] D. José Mª Llompart de la Peña / M. – En; Baleares, 9-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 481. [N] Don Bartolomé Font Obrador / M. – En: Baleares, 10-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 482. [N] Mossèn Antonio Pons / M. – En: Baleares, 11-09-1965.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 483. [N] Don Miguel Bota Totxo / M. – En: Baleares, 14-09-1965, p. 3 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 484. [N] Don Guillermo Colom Ferrá / M. – En: Baleares, 15-09-1965, p. 3 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 485. [N] Don Antonio Parietti / M. – En: Baleares, 16-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 486. [N] Don Pedro Quetglas / M. – En: Baleares, 17-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 487. [N] Jaime Vidal Alcover / M. – En: Baleares, 18-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 488. [N] Don Jaime Lladó Ferragut / M. – En: Baleares, 26-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 489. [N] Don Cristóbal Borrás Rexach / M. – En: Baleares, 28-09-1965 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 490. [M] [Escrit de JMP sobre la Societat Arqueològica Lul·liana, mecanografiat] / firmado: J. Mascaró Pasarius. – Palma, 3 de diciembre de 1965.
  Dos fulls mecanografiats.
 491. [AR] Esquema de la historia de la arqueología de Baleares / J. Mascaró Pasarius. – En: Revista Balear 1 (Palma, Diputació Provincial, 1965), 6 p. : il.
 492. [OP] Menorca : La isla blanca y azul = The white and blue island / by J. Mascaró Pasarius. – Palma: [JMP], 1965. – 45 p. : Il. ; 17 cm
  Inclou mapes de Maó i Ciutadella
 493. [MP] Mapa arqueológico de Menorca [material cartogràfic] /J. Mascaró Pasarius. – Escala [ca 1 : 76 920]. – [s. l.] : [s. n.], DL 1965. – 1 mapa : col ; 47 x 70 cm
  Inclou els plànols de Ciutadella i Maó al verso
  Imprès a Gráficas Miramar
  DL PM 502 1965
  Edició patrocinada per la Junta de Govern de la Casa de Menorca.
 494. [MP] Mapa de Menorca y planos de Mahón y Ciudadela [Material cartogràfic] = Map of Minorca and plans of Mahon and Ciudadela / by J. Mascaró Pasarius. – Escala [ca. 1 : 217 400]. – [s. l.] : [s. n.], 1965. – 1 mapa i 2 plànols : col ; 25 x 35 cm plegat a
  Imprès per ambdues cares
 495. [AR] Monumentos prehistóricos de Alaró y alrededores / por J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 801-803 (1965), p. 380-393 + un mapa plegat.
  El mapa té una escala d’ 1 : 25 000 i fa 23 x 25 cm plegat a 23 x 16 cm
 496. [AP] El Myotragus ya vivía en Mallorca hace dos millones de años : se ha descubierto una nueva especie en las canteras de Génova / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 4-01-1966, p. 16 : il..
  1966
 497. [N] “Los toros de Costitx y sus forjadores” : sugestiva y documentada disertación del P. Gabriel Llompart / J. M. P. – En: Baleares ?, 18-02-1966 : il.
 498. [AP] El Myotragus ya vivía en Mallorca hace dos millones de años : se ha descubierto una nueva especie en las canteras de Génova / José Mascaró Pasarius. – En: Paris-Baleares n. 132, février 1966, p. 4
 499. [AP] Menorca en “My First Hundred Years” de la Dra. Murray / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 4-05-1966
 500. [AP] Menorca: La isla blanca y azul / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-06-1966, p. 9 : il. i Menoca, 04-06-1966, p. 3.
 501. [N] Alayor Fútbol Club / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-06-1966, p. 25.
 502. [AP] Expedición de Baleares a Perpiñán : con motivo de la entrega de la estatua yacente del Rey Don Sancho de Mallorca, enterrado en San Juan el Viejo de aquella ciudad / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-06-1966, p. 8 : il.
 503. [N] Antonio Ribera / M. – En: Baleares, 2-07-1966 : il.
  Dins la secció “Díganos Ud. Algo”
 504. [N] Un etnólogo mallorquín en la Alta California : el padre Fray Jerónimo Boscana y su obra vistos y analizados por Bartolomé Font Obrador / M.P. En: Baleares, 31-07-1966 : il.
  Dins la secció “Pequeños reportajes”.
 505. [AP] Menorca en la Prehistoria : el culto al Dios-Toro : avance sumario de una hipótesis de trabajo / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 26-08-1966, p.56 : il.
 506. [N] D. Bartolomé Enseñat Estrany : “El talaiot era única y exclusivamente para defensa de los poblados” / Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 10-09-1966, p. 13 : il.
 507. [N] Antonio Ribera : “necesitamos retornar al espíritu místico y puritano de la Edad Media” / M. – En: Baleares, 17-09-1966 : il.
  Dins la secció “Díganos Ud. Algo”
 508. [AP] Sensacional hallazgo y recuperación de unos “Martes” de factura helenística / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 4-10-1966, p. 7
 509. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Volada des Teix”] / Servicio cartográfico de “Baleares” [JMP]. – En: Baleares, 21-10-1966.
  Secció signada per Benigno Palos. Aquesta és la primera excursió de la secció, que es va anunciar al mateix diari el 09-10-1966. Per la informació que dona, sabem que JMP és qui fa els gràfics per a cada excursió.
 510. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Barranc de Biniaraitx”] / Servicio cartográfico de “Baleares” [JMP]. – En: Baleares, 28-10-1966.
 511. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de s’Alcadena (817 m.)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 04-11-1966.
 512. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Mirador de ses Puntes y caseta refugio”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 11-11-1966.
 513. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Mirador de sa Gubia y Pas de sa Fesa”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 18-11-1966.
 514. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Castillo del Rei”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 25-11-1966.
 515. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de Can Groig”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 02-12-1966.
 516. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puntals de Valldurgent y Mirador Alzamora”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 09-12-1966.
 517. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Es Cornadors”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 16-12-1966
 518. [TR] El uso de la honda en las islas Baleares / A. V. M. Hubrecht ; traducido por J.M.P. – En. Baleares, 24-12-1966, p. 32 : il.
  Títol original: – The use of the sling in the Balearic Isles (1964)
 519. [OP] Un “incunable” de la arqueología española : carta arqueológica de Migjorn Gran (Menorca), 1817-1966 / por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : Diputación Provincial de Barcelona : Instituto de Prehistoria y arqueología, 1966. – p. 65-106 : il. ; 28 cm
  8 làmines incloses dins la numeració
  Separata de la revista Ampurias.
 520. [OP] Carta arqueológica del término municipal de Palma de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 32 n. 804-807 (1966-1967), p. 497-520 : il. ; 25 cm + un mapa
  Inclou: Mapa arqueológico del término de Palma [Material cartogràfic] : distribución geográfica de sus principales monumentos / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa ; 25 x 34 cm plegat a 25 x 16 cm
  Separata
 521. [N] José Malbertí Marroig / J. M. P. – En BSAL 32 n. 804-807 (1966-1967), p. 589
  Nota necrològica
 522. [N] Maria Luisa Serra Belabre / J. M. P. – En BSAL 32 n. 804-807 (1966-1967), p. 589-591
  Nota necrològica
  1967
 523. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puntals de sa Comuna de Buñola”] / [JMP]. – En: Baleares, 06-01-1967.
 524. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Massanella”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 13-01-1967.
 525. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Torrente de Mortitx y cova de ses Bruixes”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 21-01-1967.
 526. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de s’Esclop”] / Servicio cartográfico de “Baleares” [JMP]. – En: Baleares, 27-01-1967.
 527. [AP] Consideraciones acerca de los descendientes de los judíos conversos de Mallorca (I) / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-01-1967
 528. [AP] Consideraciones acerca de los descendientes de los judíos conversos de Mallorca (II) / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 1-02-1967 p. 2
 529. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de Fàtima”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 03-02-1967.
 530. [AP] Consideraciones acerca de los descendientes de los judíos conversos de Mallorca (III) / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, ?-02-1967
 531. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Es Puig des Coll des Jou”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 10-02-1967.
 532. [AP] Consideraciones acerca de los descendientes de los judíos conversos de Mallorca (y IV) / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-02-1967
 533. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig Tomir (1.103 m.)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 17-02-1967.
 534. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Sa Fita del Ram”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 03-03-1967.
 535. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Biniarroi”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 10-03-1967.
 536. [AP] Menorca posee cuatro monumentos megalíticos por kilómetro cuadrado : en el inventario figuran un total aproximado de 2.800 / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 25-04-1967, p. 5 : il.
 537. [AP] Menorca serà la sede del próximo Congreso Nacional de Arqueología / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-03-1967, p. 23 i Menorca, 22-03-1967, p. 4.
 538. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Les Basses (Mortitx)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 17-03-1967.
 539. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Es Binis (Sóller)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 07-04-1967.
 540. [AP] Menorca, sede del X Congreso Arqueológico Nacional : la isla, con sus 2.800 monumentos, es un auténtico museo al aire libre / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 15-04-1967, p. 60 : il.
 541. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Castillo del Rei”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 21-04-1967.
  Variant de l’excusió del 25-11-1966.
 542. [AP] Menorca posee cuatro monumentos megalíticos por kilómetro cuadrado : en el inventario figuran un total aproximado de 2.800 / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 25-04-1967, p. 5 : il.
 543. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Pas de s’Al·lot Mort”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 05-05-1967.
 544. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Sa Costera”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 12-05-1967.
 545. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, Es Camí de s’Escolta (Valldemossa)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 19-05-1967.
 546. [N] Prehistoria de Mallorca en Barcelona : Bartolomé Font Obrador habla de “Las culturas prerromanas de Mallorca” en el Palacio de Sentromà / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-06-1967, p. 7 : il.
 547. [AP] Las Baleares Prehistóricas según el Dr. V. Gordon Childe / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 1-07-1967, p. 5? : il.
 548. [N] Notas de agenda : anecdotario del congreso / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 29-08-1967, p. 48 : il.
  Es refereix al X Congreso Arqueológico Nacional
 549. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Cingles de Son Rul-lan”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 10-11-1967.
 550. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Mola de Son Ferrandell”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 17-11-1967.
 551. [N] Irreparable pérdida para la arqueología balear / J. Mascaró Pasarius. – En: La Hoja del Lunes, 20-11-1967
  Es refereix a la mort de Maria Luisa Serra Belabre.
 552. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de Garrafa (altura 461 m.)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 24-11-1967.
 553. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Sierra de Alfabia (1.034 m. altura)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 01-12-1967.
 554. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de na Marit (666 m. Comuna de Bunyola)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 08-12-1967.
 555. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Sierra de Alfabia (Altura 1.062 m. )”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 15-12-1967.
  Excursió diferent de la del 01-12-1967
 556. [OP] Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y protohistóricos de Mallorca / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos y científicos 1 : monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca / Comisaría general del Patrimonio Artístico Nacional, Servicio de Información artística, arqueológica y etnológica. – Palma de Mallorca : [Ministerio de Educación y Ciencia], 1967. – p. 40-98, 1 mapa desplegable : il.
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca : distribución de sus principales monumentos [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 100 000. – 1 mapa : col ; 47 x 64 cm, plegat.
 557. [OP] Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y protohistóricos de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos y científicos 2 : monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Menorca / Comisaría general del Patrimonio Artístico Nacional : Servicio de Información artística, arqueológica y etnológica. – Palma de Mallorca : [Ministerio de Educación y Ciencia?], 1967. – p. 28-58, 1 mapa desplegable : il.
  Inclou: Mapa de Menorca : distribución de sus principales monumentos prehistòricos [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 50 000. – 1 mapa ; 47 x 60 cm, plegat a ?
  1968
 558. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de n’Alí ( 1.039 m. )”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 12-01-1968.
 559. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Barranc dels Ases”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 19-01-1968.
 560. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de s’Esclop (926 m.)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 01-03-1968.
  Diferent de l’excursió del 27-01-1967.
 561. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Pas de sa Ginebrissa”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 08-03-1968.
 562. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Font des Pi”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 15-03-1968.
 563. [R] Angustias y desventuras de un aspirante a conductor / [JMP]. – En: Baleares, 16-03-1968
 564. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig d’Amos”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 22-03-1968.
 565. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Mola de Son Pacs”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 29-03-1968
 566. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de Galatzó (por Pas des Cossis)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 05-04-1968.
 567. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig Tomir (Mina Gran i Aucanella)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 19-04-1968.
 568. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig Gros de Ternelles”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 26-04-1968.
 569. [R] De la prensa : “Baleares” -16-3-1968 : angustias y desventuras de un aspirante a conductor (Palma de Mallorca) / J. Mascaró Pasarius. – En: Auto-escuela (Órgano oficial de la Agrupación Nacional Autónoma de Auto-escuelas, Madrid), n. 26 (marzo-abril 1968), p. 2-3
 570. [R] Día internacional sin accidentes : mi kilómetro cero : las ordenanzas de circulación son para que se cumplan siempre y no en ocasiones / J. Mascaró Pasarius. –En: Baleares, 25-05-1968, p. 16 : il.
 571. [AP] Hallazgos arqueológicos en Sóller.La actual campaña de excavaciones tiende a ampliar el conocimiento de la vida de los primitivos habitantes de la zona montañosa mallorquina / J. Mascaró Pasarius. – En: Hoja del Lunes, 01-07-1968, p. 9.
 572. [AP] Las excavaciones arqueológicas de la comarca de Sóller : El equipo de D. Bartolomé Enseñat Estrany ha hallado el esqueleto de un mallorquín que vivió hace unos tres mil años / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 1-09-1968, p. 3 : il.
 573. [AP] Hallazgos de una antigua cantera de morteros en Binibeca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-09-1968, p. 3
 574. [N] ‘El primer cuarto de siglo en Lluchmayor’ del Dr. Bartolomé Font Obrador / M. – En: Baleares, 20-10-1968, p. 6 : il.
 575. [AP] Ha finalizado la primera fase de excavaciones del poblado de Almallutx : Con la inapreciable colaboración de la Armada Española : El Doctor Pericot ha visitado el poblado elogiando la labor realizada por el equipo de D. Bartolomé Enseñat / por José Mascaró Pasarius. – En: Sóller, semanario de información local, 26-10-1968, p. 1 : il.
 576. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Les Basses ( Mortitx)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 08-11-1968.
  És la mateixa excursió del 17-03-1967 amb la rectificació d’alguns errors.
 577. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de Bàlitx (Na Mora) 578 m.”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 29-11-1968.
 578. [N] El Dr. Tarradell habló en el Estudio General sobre las relaciones históricas del área linguística catalana / [JMP]. – En: Baleares, 27-11-1968
 579. [N] Entrevista para “Menorca” : Rvdo. D. Miguel Moncadas Noguera obispo electo de Menorca / por José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-12-1968, p. 3
 580. [AR] Carta arqueológica del término municipal de Palma de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : Sociedad Arqueológica Luliana, 1968. – p. 497-520, 2 làm : il. ; 25 cm + 1 mapa
 581. [AR] Notas de arqueología de Cataluña y Baleares IV : Inca, Mancor de la Vall, Selva / J. M. P. – En:. revista Ampurias 30 (1968), p. 313-320
 582. [LL] Las taulas : Testimonio de la fe religiosa y de la capacidad creadora de los paleo-menorquines / J. Mascaró Pasarius. – [Maó] : Revista de Menorca, 1968. – 330 p. : il.
  Fotos i dibuixos de JMP
  Premi Joan Ramis i Ramis d’Història i Arquelogia de l’Ateneu de Maó.
  Separata
 583. [AR] *Noticia de algunas piezas arqueológicas rescatadas del fondo del mar en las islas Baleares / [JMP]. – En: Archivo Español de Arqueología 41 (Madrid 1968), p. 199-201
 584. [LL] Prehistoria de las Balears / por J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : José Mascaró Pasarius, DL 1968. – 874 p. : 685 il., 2 mapes desplegables ; 25 cm
  Els mapes desplegables són:
  -Mapa arqueológico de Mallorca [Material cartogràfic] : distribución geográfica de sus principales monumentos / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 100 000. – 47 x 63 cm plegat a 24 x 15 cm
  -Mapa arqueológico de Menorca [Material cartogràfic] : distribución geográfica de los principales monumentos prehistóricos / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 50 000. – 47 x 60 cm plegat a 24 x 15 cm
  Premi Josep Puig i Cadafalch
 585. [MP] Plano General de Palma y alrededores [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – 1 : 11 111. – Palma de Mallorca : [JMP], 1968 (Gráficas Miramar). – 1 plànol en 12 fulls : col ; 49 x 69 cm
  Les mides del plànol muntat són 104 x 69 cm
  Per a informar els subscriptors del Mapa General de Mallorca de l’edició en làmines del Plano General de Palma, JMP els va enviar una carta i un mapa.
  1969
 586. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Coll des Prat”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 17-01-1969.
 587. [GR] [Gràfic per a la secció “Excursionismo”, “Puig de l’Ofre (1.091 m.)”] / Servicio cartográfico de Baleares [JMP]. – En: Baleares, 25-01-1969.
 588. [AP] Inminente peligro de destrucción de las cuevas artificiales prehistóricas de la cala de san Vicente : eran viviendas y tumbas de hacia el año 1.500 antes de Cristo / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-02-1969, p. 10 : il.
 589. [AR] El culto al toro en la isla de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Revista Horizonte, n. 2 (gener-febrer 1969), p. 71-81 : il.
 590. [C] Dos mallorquines a treinta por hora / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 2-05-1969 : il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a D. José L. Rubio Bergasse..
 591. [C] Dos mallorquines a treinta por hora / Escribe: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 6-05-1969, p. 28 : il.
  Escrit en forma de cartes, adreçades a (I) D. Alberto Sánchez Pujadas, (II) a D. Pedro Amer Llull, i (IV) a D. Román Lliteras Sancho.
 592. [C] Dos mallorquines a treinta por hora / Escribe: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 8-05-1969, p. 28 : il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a D. José Mª Rodríguez Tejerina..
 593. [C] Dos mallorquines a treinta por hora / Escribe: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-05-1969, p. 28 : il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a D. Ramón Sintes Gelabert..
 594. [AP] Se está reorganizando el Grupo Espeleológico de la OJE de Palma : dos jóvenes mallorquines han asistido al Curso de Espeleología de Santander : ahora están confeccionando el fichero de cuevas y simas mallorquinas / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-09-1969, p. 12, 13 : il.
 595. [AR] Las Baleares: islas desconocidas / por J. Mascaró Pasarius. – En: La Estafeta Literaria n. 426-427 (Madrid), 15-09-1969 p. 43-47 : il.
 596. [N] Aquí anecdotario de la VI Carrera de automóbiles cuesta al Puig Major / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-09-1969, p. 9, 14.
 597. [AP] Don Guillermo de Olives, presidente del Ateneo de Mahón : las Baleares estaran representadas en el segundo congreso nacional de ateneos : Acaba de concederse en Mahón el octavo premio anual sobre un tema de arte o ciencia / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 23-09-1969
 598. [AP] El Dr. Juan Comas descansa en Mallorca recorriendo poblados megalíticos : anteayer visitó las excavaciones de Almallutx y hoy visitará Capocorb Vell : la trepanación craneal prehistórica se da tambien en América : la raza prehistórica mallorquina estaba formada por componentes étnicos muy variados y complejos / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-09-1969.
 599. [AP] Una mallorquina excavando en el corazón de La Mancha : la señorita Caty Enseñat dirige las excavaciones arqueológicas de Motilla de los Romeros / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-11-69, p. 4 : il.
 600. [AP] El pequeño “Asuan” mallorquín: todo un santuario prerromano es salvado de las aguas : con los arqueólogos colaboran la Armada Española, el Servicio Hidráulico de Baleares y Obras Públicas : las enormes y venerables piedras del santuario (entre ellas una columna de cuatro metros de altura) vuelven a ser levantadas frente al embalse del Gorg Blau / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-12-69, p ? : il.
 601. [OP] La taula como símbolo taurolátrico / J. Mascaró Pasarius. – En: X Congreso Nacional de Arqueología, Mahón 1967, (Zaragoza, 1969), p. 117-126
 602. [MP] Mapa turístico de Menorca [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala [ca. 1 : 169.490]. – Palma de Mallorca : [JMP] (Imprenta Alfa), DL 1969. – 1 mapa i un plànol a un full per ambdues cares : col ; 25 x 35 cm
  Al verso: Plano de Ciudadela / formado por J. Mascaró Pasarius [sense escala].
  Signes convencionals en espanyol i anglès. DL PM 955-1969
 603. [LL] Nomenclator del plano general de Palma y alrededores / J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : J. Mascaró Pasarius, 1969. – 151 p. ; 14 cm
  Inclou un full no numerat titulat “Adiciones”.
 604. [OP] Noticias para la Carta arqueológica de la comarca de Santanyí / J. Mascaró Pasarius y Cosme Aguiló Adrover. – En: BSAL vol 33, n. 810-811 (1969), p. 89-120 ; 25 cm + 1 mapa
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca [Material cartogràfic] : términos municipales de Santanyí y Ses Salines / J. Mascaró Pasarius con la colaboración de Cosme Aguiló Adrover.
  1970
 605. [AP] D. Gabriel Martí Bella / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. ?, 24-01-1970, p. 1
 606. [AP] Poseidón: dios del mar : mitología griega y arqueología submarina en nuestras aguas : recuperación de un navío griego hundido hace dos mil quinientos años cerca del islote del Sec en la bahía de Palma / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-04-1970, p. 12 : il.
 607. [AP] 25 siglos después finalizó ayer la recuperación del navío griego con la colaboración admirable y decisiva de la Armada Española /J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-04-1970, p. 11 : il.
 608. [AP] Una nave griega hundida hace 25 siglos : su cargamento ha sido recuperado por el “Poseidón” de la Marina de Guerra Española / J. Mascaró Pasarius. – En: Hoja del Lunes [Palma], 20-04-1970, p. 13 : il.
 609. [AP] Poseidón, dios del mar : arqueología submarina y mitología griega en aguas de Mallorca : recuperación de una nave griega hundida hace dos mil quinientos años cerca del Islote del Sec, en la bahía de Palma : un cofre, repleto de monedas de oro, a cien metros de profundidad / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 20-05-1970 : il
 610. [AP] Reanudación de las excavaciones de Almallutx : estarán dirigidas por Don Manuel Fernández Miranda y la señorita Catalina Enseñat : ambos son los ayudantes del Doctor Martín Almagro, comisario general de excavaciones arqueológicas de España / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-06-1970 : il.
 611. [N] Ha fallecido Mossèn Salord Farnés : una pérdida irreparable para la cultura y para Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris?, 28-06-1970.
 612. [R] Record i enyorança del senyor Pepe / J. Mascaró Pasarius. – En: Memòria del curs 1969-1970 de Joventuts musicals de Menorca. – Ciutadella? : [gener?]1970, p. ?
 613. [AP] Excavación arqueológica del “Naviforme Alemany” : se trata de una vivienda de hace cuatro mil años del hombre primitivo mallorquín : colaboraron los colegiales ganadores de nuestro concurso escolar de arqueología : los trabajos han sido dirigidos por la señorita Catalina Enseñat / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-07-1970, p. 16 : il.
 614. [AP] El doctor Almagro en Mallorca : la próxima semana llegará a Palma el “Cygnus”, navío de recuperación arqueológica submarina : empezará la campaña en la nave griega de la isla del Sec, la más antigua del Mediterráneo / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-08-1970 : il.
 615. [AP] Cena-homenaje al Dr. Martín Almagro : los arqueólogos mallorquines acuerdan por unanimidad, dar el nombre de “Pecio Almagro” al navío griego hundido en las cercanías del islote del Sec / J.M.P. – En: Baleares, 12-08-1970 : il.
 616. [AP] Mañana llega el “Cygnus”, navío de exploración arqueológica submarina : dirigirán los trabajos científicos los profesores Nino Lamboglia y Martín Almagro / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-08-1970 : il.
  Avant-títol: Llamada a todos los submarinistas mallorquines.
 617. [AP] El “Cygnus” llegó ayer a Palma : el próximo lunes se empezarán las excavaciones submarinas en el pecio “Almagro” de la isla del Sec : anoche llegó desde Ibiza el profesor Lamboglia / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-09-1970, p. 11 : il.
 618. [AP] El pecio “Almagro” del islote del Sec es de una gran riqueza : importantes declaracionesdel profesor Nino Lamboglia : los arqueólogos y los buceadores han de ir de acuerdo y las excavaciones submarinas han de ser dirigidas siempre por los primeros de forma activa y no pasiva /J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 9-09-1970, p. 23 : il..
 619. [N] La Obra Cultural Balear en Menorca / M. – En: Baleares, 16-09-1970 : il.
 620. [AP] El “Cygnus” en el pecio Almagro : la nave griega sumergida transportaba un rico cargamento : se ha iniciado la recuperación submarina de importantes materiales arqueológicos / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-09-1970, p. 11 : il.
 621. [AP] IV Congreso de Arqueología submarina : se celebró en Niza con una notable representación española / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-10-1970, p. 1 i 16 : il.
 622. [AP] Anclado, ahora en Barcelona : la tarea del navío arqueológico italiano “Cycnus” en Mallorca : ha colaborado con el servicio de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Baleares / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 22-10- 70 : il.
  Devora el nom de JMP hi diu: (Fotos del autor).
 623. [AP] Ha sido clausurado el VI [IV] Congreso Internacional de Arqueología Submarina : se celebró en Niza con una notable representación española / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 05-11-1970, p. 54.
 624. [AP] ¿Santa Galdana o Cala Galdana? / José Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 3-11-1970.
 625. [N] Maestro Lorenzo Galmés : un albun de treinta canciones folklóricas menorquinas va a ser publicado en breve / J. M. P. –En: Baleares, 10-12-1970, p. 11 : il. I Menorca, 20-01-1971.
 626. [LL] Historia de Mallorca / Coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Palma : [J. Mascaró Pasarius], 1970 – 1975. – 5 vol. ( XL, 704; LXII, 864; XXXII, 700; XXXI, 702; XV, 768 p.) : il. ; 28 cm
  El volum I, publicat el 1973, conté els capítols següents:
  Historia geológica de Mallorca / por Guillermo Colom Casasnovas. – p. 1-1996
  Aspectos geográficos de Mallorca / por el Dr. B. Barceló Pons. – p. 97-203
  Apuntes de Derecho Foral Balear / por Eduardo Checa Zavala. – p. 204-224
  La religión del hombre primitivo en Mallorca / por el P. Gabriel Llompart Moragues, C. R. – 225-269
  Aproximación a la historia de la prehistoria mallorquina / por el P. Gabriel Llompart Moragues, C. R. – 270-288
  Historia primitiva de Mallorca / por Bartolomé Enseñat Estrany. – p. 289-352
  Mallorca protohistórica / por el Dr. Bartolomé font Obrador. – p. 353-416
  Economía antigua de Mallorca / por Damián Cerdá Juan. – p. 417-448
  Los honderos baleares / por Cristóbal Borrás Rexac. – p. 449-512
  Aportaciones a la romanización de Mallorca según las fuentes epigráficas / por el Dr. Cristóbal Veny, M. SS. CC. – p. 513-544
  Mallorca cristiana / por Lorenzo Pérez. – p. 545-19576
  Mallorca musulmana / por Jaime Busquets Mulet. –p. 577-685
  Los Almorávides / por Elviro Sans Rosselló. – p. 686-704
  El volum II, publicat el 1975, conté els capítols següents:
  Conquista cristiana. Antecedentes / por Jordi Company Pons. – p. 1-89
  El Reino Privativo de Mallorca / por Álvaro Santamaría Arández. – p. 90-109
  Fundación del Reino de Mallorca / por el Dr. Jaime Salvá. – p. 110-140
  El Reino Privativo de Mallorca : Jaime II / por Mn. Antoni Pons. – p. 141-211
  Sancho I de Mallorca / por Jordi Company Pons. – p. 212-216
  Jaime III de Mallorca / [Jordi Company Pons]. – p. 217-224
  Mallorca en el siglo XIV / por Álvaro Santamaría Arández. – p. 225-280
  El siglo XVI / por Pedro Xamena Fiol. – p. 281-288
  El siglo XVII en Mallorca / por Jaime Lladó Ferragut. – p. 258A-288A
  Del Decreto de Nueva Planta a las Cortes de Cádiz / por Román Piña Homs. – p. 289-384
  Historia política contemporánea de Mallorca (1808-1868) / por el Dr. Miguel Ferrer Florez. – p. 385-416, 385A-416A, 385B-416B, 385C-416C, 385D-400D
  Fusilamientos en Llucmajor / por Miguel Roig Adrover. – p. 401D-416D
  La revolución de 1868 en Mallorca / por el Dr. Miguel Durán Pastor. – p. 417-480
  De Amadeo de Saboya a la Dictadura de Primo de Rivera / por Joaquín Mª Doménech. – p. 481-672
  La Segunda República Española / por J. Mascaró Pasarius. – p. 673-776
  El Movimiento Nacional en Mallorca / por J. Mascaró Pasarius. – p. 777-864
  El volum III, publicat el 1970, conté els capítols següents:
  Alba del Reino de Mallorca / por Álvaro Santamaría. – p. 1-134
  Levantamiento Foráneo / por Álvaro Santamaría. – p. 135-248
  La época de Fernando el Católico y la Germanía / por Álvaro Santamaría. – p. 249-360
  Instituciones políticas y sociales otorgadas por Jaime I a los pobladores de Mallorca / por el Doctor Jaime Salvá. – p. 361-473
  La Marina en Mallorca / por Juan Pou Muntaner. – p.475-612
  Evolución del turismo en Mallorca desde el siglo XVIII / por Rafael Alcover. – p. 613-64
  El volum IV, publicat el 1971, conté els capítols següents:
  El protestantismo en Mallorca (contribución a su estudio). Otras religiones y sectas: la masonería y el espiritismo / por Luís Alemany Vich. – p. 1-1996
  Los municipios de Mallorca / por Elviro Sans Rosselló.- 97-138
  Olivos y almazaras de Mallorca / por Andreu Estarellas. – 139-192
  ¿Colón mallorquín? Juicio crítico de la tesis del Colón Balear / por Manuel Álvarez de Sotomayor. – p. 193-283
  La imprenta en Mallorca. La dinastía Guasp de “llibreters” y “estampadors” / por Gaspar Sabater. – p. 284-313
  La colección de xilografías mallorquinas / por Luís Ripoll. – p. 314-330
  Paleontología de Mallorca. Ciento ochenta millones de años de la flora y fauna de Mallorca / por Juan Bauzá Rullán. – p. 331-430
  Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos XIII-XV) / por el Dr. Francisco Sevillano Colom. –p. 431-520
  De lo bélico mallorquín. Fuerzas militares de Mallorca. Arquitectura militar insular / por Francisco Estabén Ruiz. – p. 521-667
  El volum V, publicat el 1974, conté els capítols següents:
  La medicina antigua en Mallorca / por el Dr. José Mª Tejerina. – p. 1-192
  La pintura mallorquina (siglos XVI-XVIII) / por Jerónimo Juan Tous. – p. 193-242
  La casa mallorquina / por Mn. Bartolomé Mulet Ramis. – p. 243-352
  El habla de Mallorca / por Francesc de B. Moll. – p. 353-388
  Literatura mallorquina contemporánea / por Josep Maria Llompart. – p. 359-490
  Mallorquines en California / por el Dr. Bartolomé Font Obrador. – p. 491-576
  Las danzas procesionales de Mallorca / por Gabriel Llompart Moragues, C. R. – p. 577-608
  Judíos y descendientes de judíos conversos de Mallorca / por J. Mascaró Pasarius. – p. 609-744
 627. [MP] Mapa arqueológico de Menorca [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius.. – Escala [ca. 1 : 83 330]. – [Palma] : [JMP], DL 1970 (Gráficas Miramar). – 1 mapa : col. ; 50 x 70 cm
  Inclou els plànols de Ciutadella, Maó, Alaior, Mercadal i Ferreries, al verso.
  Signes convencionals en castellà, francès, anglès, alemany, danès i suec.
  DL PM 1151 – 1970
 628. [LL] Menorca: La isla Blanca y azul = The White and Blue Island / by J. Mascaró Pasarius. – 2ª ed. – Palma : [JMP], 1970. – 109 p. : 64 il., 3 mapes ; 17 cm
  1ª ed. 1965
  Les il·lustracions són de JMP, excepte 4 (autor a peu de foto)
  Inclou mapes de Maó i Ciutadella
 629. [OP] Noticias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí / J. Mascaró Pasarius y Cosme Aguiló Adrover. – Palma de Mallorca : Sociedad Arqueológica Luliana, 1970. – p. 89-120 : il. ; 25 cm + 1 mapa
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca [Material cartogràfic] : términos municipales de Santanyí y Ses Salines / J. Mascaró Pasarius con la colaboración de Cosme Aguiló Adrover. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa ; 25 x 30 cm plegat a 25 x 14 cm
  Separata del BSAL vol 33 n. 810-811 (1969)
 630. [OP] Noticias para la carta arqueológica del término de Campos / J. Mascaró Pasarius y Cosme Aguiló Adrover. – En: BSAL 33 n. 812-813 (1970), p. 254-277, 6 lám : 25 cm + 1 mapa
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca [Material cartogràfic] : términos municipales de Llucmajor y Campos / J. Mascaró Pasarius con la colaboración de Cosme Aguiló Adrover. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa ; 25 x 35 cm plegat a 25 x 14 cm.
 631. [N] Maestro Lorenzo Galmés : un álbum de treinta canciones folklóricas menorquinas va a ser publicado en breve / J. M. P. – En: ?, 30-01-1971
 632. [AP] Los más famosos arqueólogos españoles en el poblado de So N’Oms : los doctores Martín Almagro, Luis Pericot, Miguel Tarradell y Cristóbal Veny, en reunión informal sobre las milenarias piedras del poblado / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-02-1971, p. 13 : il.
 633. [AP] Topónimos mallorquines alusivos a Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 18-03-1971?, p. ?
 634. [AP] El Centro de Investigaciones y Actividades Subacuáticas de Madrid en Palma / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-03-1971 : il.
 635. [AP] Actividades subacuáticas en aguas de Mallorca : naves romanas hundidas en aguas de la bahía de Palma / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-03-1971 : il.
 636. [AP] Naves púnicas y romanas en el fondo de la dársena de Porto Pi : una nueva campaña de prospecciones arqueológicas submarinas del SEAS / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-04-1971, p. 18 : il.
 637. [AP] Manacor bién vale un viaje / J. Mascaró Pasarius. – En: Perlas y Cuevas 251 (1 mayo 1971), p. 9.
 638. [N] Ha muerto el Dr. Josep de C. Serra Ràfols : insigne figura de nuestra arqueología / J.M.P. – En: Baleares, 5-05-1971, p. 9 : il.
 639. [AP] Automóviles antiguos en Mallorca : antes de finalizar el siglo XIX ya circulaba por la isla un “Clement Bayard”, propiedad de don Vicente Juan Ribas / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, Extra dedicado al automóvil, 16-05-1971, p. 13 i 15 : il.
 640. [AP] Como examina hoy la Jefatura de tráfico : la labor de las auto-escuelas es básica para la formación de buenos conductores / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-06-1971, p. 28 : il
 641. [N] Se está celebrando en Palma el primer curso de información pedagógica para profesores de Escuelas de Conducción de Automóviles / M. – En: Baleares, 05-08-1971, p. 11 : il.
 642. [N] Entrevista para “Menorca” : D. Gabriel Seguí Mercadal, candidato a Procurador en Cortes : “Una autopista para enlazar Mahón-Ciudadela-Mahón, en 25 minutos” / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 24-09-1971 : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”
 643. [N] Entrevista para “Menorca” : D. Gabriel Seguí Mercadal, candidato a Procurador en Cortes : “Una autopista para enlazar Mahón-Ciudadela-Mahón, en 25 minutos” / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 1494, , 25-09-1971, p. 1, 8 : il.
 644. [AP] Una tesis doctoral sobre la prehistoria de Mallorca : la prepara D. Manuel Fernández Miranda, uno de los más positivos valores de la joven arqueología española / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 3-10-1971, p. 9 : il.
 645. [AP] El Servicio de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Baleares ha sido dotado de un magnífico barco / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-10-1971, p. 12 : il.
 646. [AP] Los domingueros : sugerencias y consejos para las excursiones de los días de fiesta : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : Algaida – Museo de Miniaturas de Manacor – Torre de Canyamel – Castillo de Capdepera y Cala Guya / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-10-1971, p. 27 : il.
 647. [AP] Los domingueros : sugerencias y recomendaciones : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : ciudad romana de Pollentia – Oratorio de Santa Ana – Murallas y Museo Arqueológico de Alcudia – Teatro romano – Playas de la Bahía de Alcudia / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-11-1971, p. 27 : il.
 648. [AP] Los domingueros : sugerencias y recomendaciones : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : oratorio de San Miguel de Campanet – Cuevas prehistóricas del encinar de la Cala de Sant Vicent de Pollensa / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-11-1971, p. 27 : il.
 649. [AP] Los domingueros : sugerencias y recomendaciones : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : fuente de la Reina – Museo de Sóller – Fornalutx / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-11-1971, p. 27 : il.
 650. [AP] Los domingueros : sugerencias y recomendaciones : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : horno de cal – Comuna de Bunyola – Villa de Bunyola / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-11-1971, p. 25 : il.
 651. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : atención las luces de su vehículo : santuario de San Miguel de Montuïri – Poblado talaiótico de Ses Païsses – Museo Regional de Artá – Fortaleza de la Almudaina de Artá / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-12-1971, p. 26 : il.
 652. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : cuidado con los adelantamientos : iglesia y Museo de la Porciúncula – Cuevas prehistóricas de Son Sunyer Vell / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-12-1971, p. 25 : il.
 653. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : la distancia de frenado : Alaró – Es Verger – Es Pouet – Castillo de Alaró / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-12-1971, p. 24 : il.
 654. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : conducir arrimado a la derecha es un gesto de cortesía : la ruta de los conquistadores / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-12-1971, p. 40 : il.
 655. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : no hacer otra cosa mientras se conduce : Camp de sa batalla – Llucmajor – Santuario de Montision / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-12-1971, p. 46 : il.
 656. [N] Conferencia del Dr. Tarradell / J. M. P.- En: Baleares, 5-12-1971.
  Dins la secció “Aula”. Estudio General Luliano.
  i carpeta 94 de l’arxiu de la correspondència de JMP.
 657. [C] Lletres a un amic / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris n. 1507, 24-12-1971, p. 10
 658. [OP] Carta arqueológica del término municipal de Alayor / J. Mascaró Pasarius. – En: Programa oficial de las fiestas de San Lorenzo / Ayuntamiento de Alayor. – Alayor : Ayuntamiento, 1971. – 33p. : il. ; 20 cm + 1 mapa
  Inclou: Carta arqueológica de Alayor [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa : col ; 45 x 40 cm, plegat.
 659. [OP] Carta arqueológica del término municipal de Ciudadela / por J. Mascaró Pasarius y Magda Marroquín Camps. – Palma de Mallorca : Servicios de prensa de la Excma. Diputación Provincial de Baleares , 1971. – 51 p. : il. ; 30 cm + mapa
  Inclou: Carta arqueológica de Ciudadela [Material cartogràfic] ] / formada por J. Mascaró Pasarius con la colaboración de Magda Marroquín Camps. – Escala 1 : 25 000 : col. ; 63 x 50 cm. Conté el mapa del terme de Ciutadella, el pla de Ciutadella, de 13 x 17 cm; un petit mapa de Menorca amb els seus municipis, de 13 x 15 cm; i les illes dins la Mediterrània occidental, de 17 x 15 cm.
  Separata de la Revista Balear, 25.
 660. [OP] El tráfico marítimo en Mallorca en la antigüedad clásica / [JMP]. – En: Atti del III Congresso Internazionale di Archaeologia Sottomarina. Barcelona 1961”. (Bordighera, 1971), p. 69-86.
 661. [OP] Antiguos depósitos de agua de Baleares : contribución al conocimiento de la captación y conservación de agua en los poblados y cuevas de habitación prehistóricos / J. Mascaró Pasarius. – Zaragoza : Universidad, Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, , 1971. – p. 363-374
  “Tirada aparte de la Crónica del XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida 1968”.
  Separata.
  1972
 662. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : Valldemossa – Mirador de Son Marroig / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-01-1972, p. 24 : il.
 663. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : Santa Maria del Camí – Comellar de Coa Negra – Avenc de Son Pou / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-01-1972, p. 24 : il.
 664. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los adelantamientos en caravana : Llucmajor – Campos – Santanyí – Cas Concos / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-01-1972, p. 24 : il.
 665. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los accidentes en carretera : casi una peregrinación a Sencelles / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-01-1972, p. 12 : il.
 666. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : advertencia de la Dirección General de Tráfico : el Calvari de Pollensa y el Puig de Maria / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-02-1972, p. 27 : il.
 667. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los cursos de perfeccionamiento para la Policia Municipal : mirador de Pedra Fort – Mirador des Colombar – Faro del Cap Blanc – Capocorb – Cala Pi – Punta de sa Dent / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-02-1972, p. 26 : il.
 668. [AP] XIV Rallye Internacional de coches de época Barcelona-Sitges : participaron al mismo seis vetustos vehículos del “Club de amigos de los automóviles antiguos de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-02-1972, p. 3, 6 : il.
 669. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los camioneros : Inca – Lluc – Sant Pere d’Escorca – Embalse del Gorg Blau / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-02-1972, p. 13 : il.
 670. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los profesores de auto escuelas : santuario de Nuestra Señora de Consolación, de Sant Joan / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-02-1972, p. 5 : il.
 671. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : el censo de conductores : Muro – Sección Etnológica del Museo de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-03-1972, p. 5 : il.
 672. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : conducción en autopistas y autovías : Mancor del Valle – Santuario de Santa Llucia – Biniarroi / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-03-1972, p. 17 : il.
 673. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los semáforos : museo local de Sa Pobla – Can Blau – S’Albufera / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-03-1972, p. 9 : il.
 674. [AP] En Palma se celebrará el VI Symposium Internacional de Prehistoria : con este motivo se reunen en Palma, relevantes arqueólogos españoles / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-03-1972, p. 2 : il.
 675. [N] Curso para profesores de Auto Escuelas / M. – En Baleares, 21-03-1972, p. 6 : il.
 676. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : cortesía y comprensión al volante : Camp de Mar – Port d’Andratx – S’Arracó – Sant Elm / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-03-1972, p. 8 : il.
 677. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : conduzca con prudencia : Deyá – Llucalcari, Myotragus Balearicus y contrabando/ J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-03-1972, p. 13 : il.
 678. [N] Rallye Palma-Algaida-Castellitx con motivo de la romería a Castellitx de la Pau / M. –En: Baleares, 06-04-1972, p. 32 : il.
 679. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : cifras aterradoras : Palma – Bunyola – Orient – Alaró / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-04-1972, p. 13 : il.
 680. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : los peatones : Algaida – Castellitx – Randa – Gracia – St. Honorat-Cura / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-04-1972, p. 5 : il.
 681. [AP] Portugal reserva espiritual de Europa : presencia de las Baleares en la “Primeira Volta Internacional a Portugal em automoveis antigos” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-04-1972, p. 42 : il.
 682. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : las luces intermitentes y el espejo retrovisor : Palma – Felanitx – Puig de St. Salvador / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-04-1972, p. 17 : il.
 683. [CA] Coll Bardolet, expone en Gerona / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 4-05-1972, p. 9 : il.
 684. [AP] Los domingueros : ¿Dónde podemos ir el próximo domingo? : cortesía, comprensión y prudencia : Son Santandreu – Petra – ermita de Bonany / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-05-1972, p. 9 : il.
 685. [AP] Tres automóviles antiguos de Mallorca en la Primeira Volta Internacional a Portugal : un ‘Renault’ del año 1918, un ‘Lancia’ del año 1925 y un ‘Oldsmobile’ del año 1928 : la carrera ha durado toda una semana a lo largo de casi mil quinientos quilómetros / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 6-06-1972, p. 9 : il.
 686. [AP] I carrera internacional a Portugal en automóviles antiguos : participan tres equipos mallorquines que ayer tuvieron brillante actuación / Crónica, por teléfono, especial para BALEARES, de José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7?-06-1972.
 687. [AP] El sitio ideal para el ‘Museo del desembarco de Jaime I’ seria Santa Ponsa : se encuentra en Mallorca el señor Jaume Lladó a quien se le ha confiado su creación / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-06-1972, p. 9 : il.
 688. [AP] Dr. D. Guillermo Pons : ha realizado un importante estudio sobre el obispo de Mallorca D. Juan Vich, que gobernó nuestra diócesis en el siglo XVI / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares? Menorca?, 25-06-1972, p.7 : il.
 689. [AP] La torre de Porto Pi : un bello ejemplar de la arquitectura militar cristiana del siglo XIII / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-06-1972, p. 39 : il.
 690. [AP] La auto-escuela: una pequeña universidad (II) : los exámenes de teórica durante 1971 / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-06-1972, p. 34 : il.
 691. [AP] La auto-escuela: una pequeña universidad (III) : aspirantes al permiso de conducir de la clase D / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-07-1972, p. 32 : il.
 692. [AP] El Museo de Mallorca : dos salas provisionales pero abiertas indefinidamente pueden ser visitadas : una espléndida realización del profesor Rosselló Bordoy y sus colaboradores / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-07-1972, p. 9 : il.
 693. [AP] La auto-escuela: una pequeña Universidad (V) : los exámenes de prácticas durante 1971 / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-07-1972, p. 32 : il.
 694. [AP] El Centro Arqueológico Hispano Americano de Baleares : charla con el doctor Miguel Tarradell y el profesor Daniel E. Woods : honor y gratitud al señor William J. Bryant / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-08-1972, p. 7 : il.
 695. [AP] Recuperación de ánforas de una nave romana, en Cabrera : la excavación la dirige la señorita Catalina Enseñat : un nuevo trabajo del Servicio de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de Baleares / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-08-1972, p. 3, 5 : il.
 696. [N] Luis R. Amorós / J. M. P. – En: Baleares, 29-08-1972, p. 3 : il
  Dins la secció “Necrológicas”
 697. [AP] La auto-escuela: una pequeña universidad (y VI) : por una España sin accidentes de tráfico / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-08-1972, p. 3 : il.
 698. [AP] Tercera campaña de excavaciones submarinas en el pecio “Almagro” del islote del sec : una nave griega se hundió por incendio en el mes de marzo de un año del siglo IV antes de cristo en nuestras aguas /J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-09-1972, p. 1-2 : il.
 699. [N] El Capitán General de Baleares, a bordo del “Poseidón” / [JMP?] Foto: Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-09-1972.´
 700. [AP] Ha finalizado la Campaña 1972 de Excavaciones Arqueológicas Submarinas en Mallorca : recuperación de materiales en el pecio “Almagro” y en el “Cabrera I” : una nave romana y otra griega hundidas hace más de dos mil años en aguas de Baleares / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-09-1972, p. 3, 8 :il.
 701. [AP] ‘Es la primera vez que se hace una historia local por métodos cuantitativos a nivel de ciudad y comarca’, dice el padre Batllori : gracias a la Historia de Llucmajor ahora se explica bien la revuelta de los payeses mallorquines en el siglo XV .’ / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-09-1972, p. 36
 702. [AP] D. Manuel Fernández Miranda, en Mallorca : “Hay que atajar la piratería arqueológica submarina” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-09-1972, p. 7 : il.
 703. [AP] Lingotes de plata en el fondo del mar. Han sido hallados en el pecio “Almagro” del islote del Sec en la bahía de Palma : anoche llegó desde Ibiza el profesor Lamboglia : de nuevo, el “Poseidón”, de la Marina de Guerra Española, ha prestado a la arqueología una inapreciable colaboración / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 12-10-1972, p. 43 : il.
 704. [AP] Tras 51 años de docencia Don Juan Hernández Mora cesó ayer de catedrático / M. – En: Menorca, 28-10-1972.
 705. [AP] Charla con el general D. Francisco Sintes Obrador : el paisaje y la arquitectura tradicional menorquina : los menorquines de la diáspora / J. Mascaró Pasarius. – EN: Baleares, 30-11-1972, p. 3 : il.
 706. [AP] El profesor Fernández Miranda y la profesora Garralda han llegado a nuestras islas para estudiar sus restos arqueológicos y antropológicos / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-12-1972 : il.
 707. [OP] Bibliografía arqueológica de las Islas Baleares (Mallorca y Menorca). Suplemento 1964-1972 [n. 2] / G. Llompart, J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : Sociedad Arqueológica Luliana, 1972. – p. 563-590
  Separata del BSAL vol. 33 n. 816-817 (31 diciembre 1972). Suplemento nº 2
 708. [PLL] Carta arqueológica de Llucmajor / J. Mascaró Pasarius. – En: Historia de Llucmajor / Bartolomé Font Obrador. – Mallorca : [s. n.], 1972. – p. 47-73 : il. ; + 1 mapa
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca [Material cartogràfic] : término municipal de Llucmajor / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa : col. ; 50 x 43 cm plegat a 23 x 16 cm.
  1973
 709. [AP] Luces en la noche : carros, bicicletas: una trampa mortal al anochecer : es necesario revisar los sistemas actualmente vigentes / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-01-1973, p. 12 : il.
 710. [NLL] “The Balearic Islands”, por el Dr. Luis Pericot : Un libro importante, ameno, puesto al día y rigurosamente científico de la prehistoria balear / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-01-1973, p. 6
 711. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-01-1973.
 712. [AP] Mr Leslie V. Grinsell y la arqueología balear : ha recorrido Mallorca y Menorca visitando necrópolis prehistóricas / J. Mascaró Pasarius. – Baleares, 23-01-1973, p. 7 : il.
 713. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-01-1973.
 714. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-02-1973
 715. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-02-1973
 716. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-02-1973
 717. [AP] Taula de Torralba d’En Salort : Incívicos visitantes han grabado sus nombres a bárbaro golpe de piedra o de martillo sobre su venerable y milenaria estructura / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 28-02-1973, p?
 718. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-03-1973
 719. [N] Brillante participación mallorquina en el rallye de Sitges : Antonio Vicens y su copiloto Maria Caldentey, clasificados en tercer puesto / M. – En: Baleares, 10-03-1973, p. 4 :il.
 720. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-03-1973
 721. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-03-1973
 722. [AP] Un monumento prehistórico singular : Las columnas de los santuarios prerromanos de Almallutx, podrian ser una réplica de las famosas taulas menorquinas / J. Mascaró Pasarius. – Baleares, 25-03-1973, p.? : il.
 723. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-03-1973
 724. [AP] Teatro mallorquín en Menorca : éxito de “Ca nostra” de Joan Mas / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-03-1973 : il.
 725. [AP] Poblados prehistóricos : el complejo megalítico de Capocorb Vell es uno de los más importantes del Mediterráneo Occidental / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-04-1973, p. 47 : il.
 726. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-04-1973
 727. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-04-1973.
 728. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-04-1973.
 729. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-04-1973.
 730. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-04-1973.
 731. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-04-1973.
 732. [C] Carta abierta a D. Eleuterio Pons / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 11-05-1973, p?
 733. [AP] Jornadas de arqueología submarina en Cartagena : apretadas y densas sesiones de trabajo entre arqueólogos y marinos / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-05-1973 : il.
 734. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-05-1973.
 735. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-06-1973.
 736. [AP] El Dr. José Mª Tejerina, académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía : “Criado de la real casa” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-06-1973, p. 8 : il.
 737. [AP] Arqueólogos de la Universidad de Cambridge en Mallorca : han visitado los más notables monumentos prehistóricos de nuestra isla / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 8-06-1973, p. 3 : il.
 738. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-06-1973.
 739. [AP] Helicópteros en Mallorca para la vigilancia del tráfico en carretera : un “Alouette II” con mil doscientos kilómetros de autonomía, pilotado por el capitán D. Juan Carlos Jiménez / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-07-1973, p. 7 : il.
 740. [AP] Han finalizado las excavaciones arqueológicas en Torralba : la taula fue levantada hacia el siglo cuarto antes de Cristo : posible relación de las taulas de Menorca con los santuarios de Al mallutx / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-08-1973, p. 32 : il.
 741. [AP] Excavaciones en Torralba d’en Salort : la taula no puede fecharse más allá del siglo cuarto antes de Cristo : el recinto de taula no tuvo ningún techo de piedra o de madera : posiblemente el poblado de Torre d’en Gaumés también será excavado / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 2-08-1973 : il.
 742. [AP] Profesores y alumnos españoles, americanos e ingleses en Alcudia : excavaciones arqueológicas en Pollentia por mecenazgo de “The William Bryant Foundation” / [JMP]. – En: Baleares, 08-08-1973, p. 6 : il.
 743. [AP] Alumnos de diez universidades europeas y americanas en Pollentia : se ha localizado otro lienzo de las murallas de la ciudad romana / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-08-1973, p. 3 : il.
 744. [N] Rvdo D. Juan Coll Triay : “Hoy se celebra el 774 aniversario del desembarco del rey don Jaime I / M. – En: Baleares, 09-09-1973 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 745. [R] Anecdotario de la carrera : al margen de toda prueba deportiva de envergadura, pero íntimamente relacionada con la misma, ocurren mil y una cosas intrascendentes , pero que son, como la sal, lo que le da sabor : ahí van algunas / M. – En: Baleares, 25-09-1973, p. 10 : il.
 746. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-11-1973.
 747. [OP] Biniaiet (Mahón, isla de Menorca) : Excavaciones de A. Vives – F. Hernández Sanz (1916) / por Juan Hernández Mora y J. Mascaró Pasarius. – Zaragoza : Congreso Nacional de Arqueología, [1973]. – p. 315-322 : il. ; 23 cm
  Separata de las “Actas y memoria del XII Congreso Nacional de Arqueología” [Jaén 1971]
  La data i lloc del congrés i la data de publicació són informacions ms de JMP
 748. [OP] Conquista de Mallorca por el Rey Don Jaime I / por J. Mascaró Pasarius. – Calviá : Ayuntamiento de Calvià, 1973 . – [8] p. : il. algunes col. ; 27 cm.
  A la coberta: Conmemoración de la gloriosa gesta del rey don Jaime I en Santa Ponsa (9 de septiembre de 1229)
  DL PM 648 – 1973
 749. [AP] El Dr. Fernández Miranda, de nuevo en las Baleares : su tesis doctoral sobre prehistoria de Mallorca va a ser publicada por el Instituto de Estudios Baleáricos : presencia española en el IV Congreso Internacional de Arqueología Submarina, en Italia / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares?,[circa 1973], p.? : il.
 750. [OP] Noticias para la carta arqueológica e inventario monumental del término de Calvià / J. Mascaró Pasarius. – En: BSAL 34 n. 818-819 (1973), p. 129-143, 4 làm. : il. ; 24 x 17 cm.
  Fotos de JMP
  Separata
 751. [PR] Prólogo / J. Mascaró Pasarius. – En: Mallorca bajo el mar / Arturo Pomar ; prólogo de J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : Cort, 1973. – p. 7-8 ; 22 cm
  1974
 752. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-01-1974.
 753. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-01-1974.
 754. [AP] Un “calvarium” prehistórico trepanado de niño : lo está estudiando el Dr. D. José M. R. Tejerina : se trata de una notabilísima pieza antropológica, única en España hallada en Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-02-1974, p. 5 : il
 755. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-02-1974.
 756. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-03-1974.
 757. [AP] La procesión del Santo Entierro de la Catedral : un movimiento de salvación de nuestro patrimonio espiritual / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-04-1974, p. 6.
 758. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-04-1974.
 759. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-05-1974.
 760. [AP] El Santo Cristo de Alcudia, de nuevo noticia : han sido halladas las actas notariales levantadas con motivo de los sucesos religiosos de Alcudia, de 1507 / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-06-1974, p. 8 : il.
 761. [AP] En el castillo de los Reyes de Mallorca de Perpignan : Una exposición antológica puesta bajo el cuidado de M. Jaume Lladó Font / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-06-1974, p. 10 : il.
  Avant títol: Pasajes de nuestra historia
 762. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-07-1974.
 763. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-07-1974.
 764. [N] “El Santo Cristo de Alcudia” / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-08-1974, p. 25 : il
 765. [CA] Sansuguet / J. Mascaró Pasarius. – En: Catàleg de l’exposició del pintor a l’Ajuntament d’Alaior durant les festes de Sant Llorenç de 1974 (10 d’agost)
 766. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-08-1974.
 767. [AP] ¿Qué desea saber? Pregunte a Baleares. Nosotros intentaremos contestar a su pregunta / cuida esta sección: J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-08-1974.
 768. [C] Más acerca de las visitas a la Catedral /J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-08-1974
  Carta al director.
 769. [N] Dr. D. José Mª R. Tejerina / M. – En: Baleares, 6-10-1974 : il.
  Dins la secció “Díganos Vd. algo”.
 770. [C] Las cenas medievales de Son Termens / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-09-1974.
  Carta al director
 771. [AP] Importante hallazgo arqueológico : una estauilla de bronce del dios egipcio “Imhotep”, en Menorca : lo ha efectuado el Dr. Rosselló Bordoy, director del Museo de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-10-1974, p. 16 : il.
 772. [N] D. Ramón Tejedor Mercadal : la Fundación Juan March ha concedido una subvención de un millón de pesetas para excavaciones arqueológicas submarinas en Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-11-1974, p. 14 : il.
  Dins la secció “Díganos Ud. Algo”
 773. [AP] Breves notas de Arqueología del Municipio de Campanet / por J Mascaró Pasarius. – En: [Programa de festes de Campanet, Sant Victorià], 1974.
 774. [PLL] Judíos y descendientes de judíos conversos de Mallorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Historia de Mallorca vol 5 / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1974. – p. 609-744 : il.
 775. [MP] Mapa Arqueológico de Menorca [Material cartogràfic] y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca / by J. Mascaró Pasarius. – [3ª ed.?]. – Escala [ca 1 : 79 365]. – 1 mapa : col ; 50 x 70 cm. – D.L: P.M. 429-1974
 776. [PR] Prólogo / por J. Mascaró Pasarius. – En: Un médico se asoma al abismo / Bartolomé Mestre. – Palma de Mallorca : [JMP], 1974. – p. 7-9 ; 21 cm
 777. [OP] Romanización de Mallorca : contribución al estudio de la romanización de los términos municipales de Alcudia, Sa Pobla y Muro / [JMP]. – En: Prehistoria y arqueología de las Islas Baleares : VI Symposium de Prehistoria peninsular. – Barcelona : Universidad de Barcelona : Instituto de Arqueología y Prehistoria, 1974. – p. 381-386
  ISBN: 84-600-6483-2
  Publicaciones eventuales 24
 778. [LL] 30 excursiones en coche por Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : J. Mascaró Pasarius, 1974. – 156 p. : il. ; 22 cm
  Les il·lustracions són 35 fotos i hi ha un esquema de l’itinerari per a cada excusió.
  1975
 779. [R] Rapa Nui : la isla de los cuarenta volcanes : mi primera noche bajo la Cruz del Sur / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-04-1975, p.6
 780. [R] Rapa Nui : la isla de los cuarenta volcanes (II) : primera jornada de investigación arqueológica en la isla de Pascua : nuestro medio de transporte era el “jeep” de Thor Heyerdahl : nos dividimos en 3 equipos de trabajo / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 9-04-1975, p. 6 : il.
 781. [AP] En la isla de Rapa Nui del Pacífico Sur : hombres, Dioses, Reyes : la isla de Pascua, como la isla de Menorca, es un museo al aire libre / por J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-04-1975, p. 11
  Dins la secció “Colaboraciones”
 782. [R] Rapa Nui la isla de los cuarenta volcanes (III) : hombres, dioses, reyes : los cráneos de los reyes són talismanes benefactores de las tribus / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-04-1975, p. 36 : il.
 783. [N] Arqueología submarina en Menorca / [JMP]. – En: Baleares, 27-04-1975, p. 7 : il
 784. [R] Rapa Nui la isla de los cuarenta valores (IV) : excavaciones en la casa del rey “Tuu Ko Ihu” : la “hare paenga” o “casa-bote” podría ser el monumento más antiguo de la isla de Pascua / J. Mascaró Pasarius, – En: Baleares. Extra dedicado al turismo en Mallorca (III), 11-05-1975, p. 5-6 : il.
 785. [N] F. de B. Moll / M. – En: Baleares, 19-09-1975 : il.
  Dins la secció “Díganos Ud. Algo”
 786. [AP] Extra dedicado a Menorca / textos y fotos de nuestro enviado especial J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-11-1975 : il.
 787. [CR] [Escrit sobre el pintor Celiá] / J. Mascaró Pasarius. – En: Catàleg de l’exposició del pintor, del 4 al 17 de novembre de 1975.
 788. [PLL] El Movimiento Nacional en Mallorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Historia de Mallorca vol 2 / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1975. – p. 777-864 : il.
 789. [PLL] La Segunda República Española / por J. Mascaró Pasarius. – En: Historia de Mallorca vol 2 / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1975. – p. 672-776 : il.
 790. [PR] Prólogo / J. Mascaró Pasarius. – En: Operación Rapa-Nui / Antonio Ribera. – Barcelona : Pomaire, 1975. – p. 13-17 ; 23 cm.
  1976
 791. [AP] El misterio arqueológico del “Myotragus Balearicus” : poblaban nuestra isla hace un millón de años / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-04-1976 : il.
 792. [PLL] Apéndice A. Informe que el equipo de Arqueología de tierra de la Misión Arqueológica española “Operación Rapa-Nui” presenta  a las autoridades chilenas / J. Mascaró Pasarius. – En: Operación Rapa-Nui, Barcelona, 1976 : Pomaire, p. 281-284. – ISBN 84-286-0479-7.
 793. [PR] Epíleg / J. Mascaró Pasarius. – En: Suite 410 : pàgines viscudes dins un “Grand Hotel, 5 xorracs” / Lluissot Fábregas. – Ciutat de Mallorca : Ediciones Cort, 1976. – p. 259. ISBN: 84-85049-15-2.
 794. [MP] Mapa arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca [Material cartogràfic] / by J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : Gráf. Miramar, DL 1976. – 1 mapa : col. ; 495 x 698 mm.
 795. [PLL] Prehistoria menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares. Antología de temas. Curso de perfeccionamiento para informadores turísticos 2 / [div. autors]. – Palma (Mallorca) : Comisión Provincial de Información, Turismo y Educación Popular (C.I.T.E), 1976. – p. 9-23.- DL 519-1976
  (Separata) i El Iris, 18-02-1978, 25-02-1978, 04-03-1978 i 15-04-1978, il.
 796. [MP] Mapa arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca [Material cartogràfic] / by Mascaró Pasarius. – Escala [ca 1 : 76 920]. – Ciutadella : Miquel Cardona Florit, DL 1977 (Ciutadella : Cardona Tipo/offset). – 1 mapa : col ; 49 x 70 cm
  Inclou els plànols de Ciutadella, Maó, Alaior i Mercadal al verso
  Signes convencionals en espanyol, francès, anglès, alemany, danès i suec
  DL MH 688-1977
  1978
 797. [N] Un ilustre hijo de Baleares, doctor Honoris Causa / [JMP]. – En: Baleares, 20-01-1978
  Es refereix al doctor Joan Comas, d’Alaior.
 798. [AP] Prehistoria menorquina / por J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 18-02-1978, p. 6, 7 : il. ; 25-02-1978, p. 1,3; 4-04-1978, p. 1 : il.; 15-04-1978, p. 8, 9 : il.; 22-04-1978, p. 8,9
  Dins la secció “Menorca como tema”
 799. [NLL] Nueva obra luliana del Dr. Garcías Palou : traducción de seis mil proverbios de Ramon Llull / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 8-08-1978
 800. [AP] Nuevo descubrimiento de una cantera antigua en Binibeca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 18-11-1978, p. 9 : il.
 801. [AP] La toponimia de Menorca en un manuscrito del año 1296 / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-12-1978, p. ?? : il.
 802. [MP] Menorca. Mapa turístico [Material cartogràfic] / [JMP]. – Ciudadela (Menorca) : [JMP?], DL 1978 (Artes Gráficas Al·lés). – 1 h. plegat ; 25 cm.
  DL MH 328-1978
  Informació treta del Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.
 803. [LL] Historia de Mallorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Palma : Vicente Colom Rosselló (editor), 1978. – 10 v. (XII, 416; XII, 377; XIII, 398; XI, 403; XIX, 404; XI, 380; VIII, 430; XI, 432; X, 372; 337) : il. ; 27 cm
  Es tracta de la mateixa Historia de Mallorca de 1973 però dividida en deu volums i editada per l’esmentat editor, que en té també el copyright. La distribució és a càrrec d’Esago.
  1979
 804. [AP] Ha muerto en México un menorquín universal: Dr. D. Juan Comas y Camps : una pérdida irreparable para la antropología mundial / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-01-1979, p. 5 i 24 : il.
 805. [C] [Carta de suport a l’editorial del diari Última Hora titulat “La nada del anticatalanismo”] / J. Mascaró Pasarius. – En: Última Hora, 05-06-1979.
 806. [AP] El militar M. Charlemagne de Raulin al servicio del Rey de Francia, fallecido y enterrado en Maó en 1784 / Texto y fotos J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris? Menorca?, 14-07-1979.
 807. [NLL] Un nuevo libro del doctor don Manuel Fernández-Miranda. Secuencia cultural de la prehistoria de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-07-1979, p. 6 : il.
 808. [AP] Una nueva cantera an-histórica descubierta en Menorca : esta vez en las inmediaciones de Els Còdols dels Dàtils en la zona litoral del Pont de n’Ali y Cala Trebalúger / Texto y foto J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 26-07-1979, p. 6 : il.
 809. [AP] Damià Cerdà, en busca de nuestras raíces históricas / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-08-1979, p. 4 : il.
 810. [AP] La Revista de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 17-09-1979.
 811. [N] Presencia menorquina en la II trobada de ball de Mallorca : actuación de “Aires de Migjorn Gran” / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 17-09-1979.
 812. [AP] Hallazgos arqueológicos en Sant Antoni de Maó : hace casi un siglo fueron localizados por Mn. Cardona y Orfila : la noticia ha sido recogida por su biógrafo don Miguel Barber / J. Mascaró Pasarius y Joan C. De Nicolás. – En: Menorca, 4-10-1979, p. 7 : il.
 813. [AP] En la biblioteca March : exposición de cartografía antigua balear : cartas náuticas, portulanos, mapas y planos del siglo XIV al XIX / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-10-1979, p. 7 : il.
 814. [AP] Un geógrafo del siglo XIII se ocupa de Mallorca : nuestra toponimia en 1296 / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-10-1979, p. 7 : il.
 815. [AP] Un lingote de 14 kilos, de plata, en un navío holandés naufragado en Menorca en 1681 / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 1-11-1979 : il.
 816. [AP] Un pequeño enigma arqueológico resuelto : los “sitjots” de Mussuptà y las canteras antiguas / J. Mascaró Pasarius y Joan C. de Nicolás. – En: Menorca, 2-11-1979 :il.
  Du l’avant títol “Un pequeño enigma arqueológico resuelto”. Pàgines centrals.
 817. [LL] Historia de Mallorca : (décadas de la Post-guerra) / por J. Mascaró Pasarius. – Palma de Mallorca : A.A.C. Editor, 1979. – 4 vol. (XL, 384; XXXVIII, 380; XXXII, 384; XXXIV, 384 P.) : il. ; 28 cm.
  Els volums estan numerats com a continuació de la Historia de Mallorca del 1970: Tom VI, VII, VIII, IX.
  Profusament il·lustrats
  Distribució exclusiva “Promocions”.
  1980
 818. [AP] En la fiesta de San Antonio : ‘Aragó, Catalunya! ¡Sant Jordi, Sant Antoni! / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 17-01-1980 : il.
 819. [AP] Los bárbaros de nuevo a la carga / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-01-1980, p. 2.
 820. [AP] Periodistas, fotógrafos, premios y jurados literarios / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 19-01-1980.
 821. [N] Sobre el fallo del VIII Premio Born 1979 / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 24-01-1980.
 822. [AP] *La toponimia cartográfica de Menorca a través del tiempo / [JMP]. – En: Diari Menorca, 16-02-1980.
 823. [AP] Tres segles de Santes Catalines (XVI, XVII i XVIII) a Torre del Ram / Per J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 18-02-1980, p. 10 : il. ; 23-02-1980, p. 10 : il. ; 1-03-1980, p. 10, 11 : il.
 824. [AP] La “Revista Menorca” y el Ateneo / J. Mascaró Pasarius. – En: El Iris? Menorca?, 29-03-1980.
 825. [AP] Los primeros indicios del asentamiento humano en Mallorca : nuevos estudios arqueológicos del doctor Manuel Fernández Miranda / J. Mascaró Pasarius.- En: Baleares, 6-04-1980, p. 6 : il.
 826. [C] Puntualizaciones de Mascaró Pasarius / J. Mascaró Pasarius. – En: ?, 15-04-1980, p ? : il.
  Carta al diari per a puntualitzar algunes respostes de l’entrevista que li havia fet Josep Rosselló i que sortia publicada el 14-04-1980 al diari ??
 827. [AP] El profesor Leslie V. Grinsell en Menorca : el distinguido arqueólogo inglés ha visitado todos los dólmenes / J. Mascaró Pasarius. – Menorca?, 26-04-1980 : il.
 828. [CA] Escultores mallorquines y Menorca : Pere Pujol de Artà esculpe temas menorquines / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 18-06-1980 : il.
 829. [CA] S’Homo des be y Es Caragol des Born esculpidos por Pere Pujol / Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 21-06-1980, p. 3 : il.
 830. [OP] Carta arqueológica del término de Es Mercadal / por J. Mascaró Pasarius. – En: Programa de los festejos que en honor de su patrón San Martín celebrará, D. M., la Villa de Mercadal durante los días del 13 al 21 de Julio de 1980. – Mercadal : Ayuntamiento de Mercadal, juliol 1980, p. 1-64 : il.
 831. [CA] [Escrit de presentació de l’exposició del pintor Pere Pujol a la Sala de Cultura “Sa Nostra” (Maó)] / Mascaró Pasarius. – En: Catàleg de l’exposició del pintor, del 30 d’agost al 9 de setembre [1980]..
 832. [AP] Sant Benet i les nostre illes / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 3-10-1980.
 833. [AP] La otra Ciutadella / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 1-11-1980, p.18 : il.
 834. [AP] El “Die Balearen” de l’Arxiduc : la seva contribució al coneixement dels nostres monuments / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 8-11-1980, pàg. Centr. : il.
 835. [AP] *La toponímia cartogràfica de Menorca a través del temps / [JMP]. – En: Menorca, 16-11-1980, pàg. centr.
 836. [AP] Dos cruces de piedra / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 20-11-1980, p. 6 : il.
  Du l’avant títol “Una sugerencia”.
 837. [PLL] Els foners balears / J. Mascaró Pasarius. – En: Reglamentació oficial del deport de tir de fona / Comissió Balear del Tir de Fona. – Palma de Mallorca : Grafinsa, 1980, p. 41-70 : il.
  ISBN 84-300-3087-5
 838. [LL] Prehistòria de Menorca : una aproximació a la seva coneixença / Josep Mascaró Pasarius. – Menorca : Nura, 1980. – 168 p. – (Ahir i avui 18-19)
 839. [LL] Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1980-1985. – 5 vol. (438 p. ; 910 p.; VIII, 470 p. ; VIII, 376 p. ; XII, 372 p.) : il ; 28 cm
  El volum I conté les biografies de vuitanta menorquins a través de la història i els capítols següents:
  Introducción geológica a la historia de Menorca / por Antonio Obrador Tudurí. – p. 1-1978
  Geografía / por el equipo de redacción.- p. 79-322
  Geografía. Tanques, parets, barreres y saltadors / Tomás Vidal Bendito. – p. 323-345
  Geografía. Notas sobre el cultivo del Ray-grass italiano en Menorca / Juan Mir Mateo. – p. 345-358
  Geografía. Fauna de Menorca / por Pere Prats. – p. 360-438
  El volum II conté les biografies de quaranta-ser menorquins a través de la història i els capítols següents:
  La arquitectura rural menorquina / por Tomás Vidal Benito. – p. 439-565
  La lengua de los menorquines / por Joan F. López Casasnovas. – p. 567-612
  Evolución histórica de la población de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – 613-824
  Economía de Menorca */ equipo de redacción. – p. 823-862 *No hi ha separació clara amb el capítol anterior.
  La Iglesia en Menorca / equipo de redacción. – 862-864
  Cartografía de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – p.. 864-910
  El volum III conté els capítols següents:
  Carta arqueológica de Menorca [Maó, Es Castell, St. Lluís] / J. Mascaró Pasarius y Joan C. De Nicolás. – p. 2-186 (pàgines amb nombre parell)
  Carta arqueológica del término municipal de Ciutadella / por J. Mascaró Pasarius y Magda Marroquín Camps. – p. 188-372 (pàgines amb nombre parell)
  Carta arqueológica del término municipal de Alaior / por J. Mascaró Pasarius. – p. 374-470 (pàgines amb nombre parell)
  Prehistoria de Menorca. Antiguos depósitos de agua. Los dólmenes / J. Mascaró Pasarius. – p. 1-65 (pàgines amb nombre senar)
  Las cuevas / por Cristòfor Veny. – p. 177-311 (pàgines amb nombre senar)
  Las navetas / por el doctor C. Veny. – p. 177-311 (pàgines amb nombre senar)
  Las taulas / por el Dr. M. Fernández-Miranda. – p. 321-383 (pàgines amb nombre senar)
  Los talaiots / por J. Mascaró Pasarius. – p. 405-423 (pàgines amb nombre senar)
  Los poblados / [JMP]. – p. 425-427 (pàgines amb nombre senar)
  Las salas hipóstilas / [JMP]. – 427-435 (pàgines amb nombre senar)
  Colinas fortificadas [JMP]. – 435
  Reductos megalíticos costeros / [JMP]. – 437-441 (pàgines amb nombre senar)
  Sitjots i sisternots / [JMP]. -441-449 (pàgines amb nombre senar)
  Las sepulturas / [JMP]. – 451-455 (pàgines amb nombre senar)
  Los Faras / [JMP].- p. 457-459 (pàgines amb nombre senar)
  Armas y herramientas de sílex / [JMP]. –p. 459
  Molons, percutores, rascadores, alisadores / [JMP]. – 461-469
  El volum IV conté els capítols següents:
  Los Myotragus. Introducción / por J. Mascaró Pasarius. – 1-35
  El Myotragus Balearicus / por el Doctor William H. Waldren. – p. 37-55 (pàgines amb nombre senar)
  Los grabados rupestres / J. Mascaró Pasarius. – p. 55-63 (pàgines amb nombre senar)
  La trepanación craneal / Por J. Mascaró Pasarius. – p. 69-83 (pàgines amb nombre senar)
  Estatuillas de bronce antiguas / por Margarita Orfila Pons. – p. 85-107(pàgines amb nombre senar) i 108-158
  Los honderos baleares y su contexto existencial / por Gabriel Llompart Moragues. – 159-200
  Romanización de Menorca / por Joan C. de Nicolás. – 201-283
  Mil años de historia / [por J. Mascaró Pasarius]. – p. 284-285
  Los vándalos / por el Dr. Lorenzo Pérez Martínez y otros. – p. 285-288
  Los monjes menorquines en el siglo V / por Juan Cantavela. – p. 289-318
  Caminos antiguos / por J. Mascaró Pasarius. – 319- 334
  Las basílicas paleocristianas / por J. Mascaró Pasarius. – 335-345
  Carta del Obispo Severo / [Introcucción al texto latino, por Gabriel Seguí Vidal; Introducció al text català, per Josep Amengual i Batle]. – 346-376
  Carta arqueológica del témino de Es Mercadal / [JMP]. – p. 2-68 (pàgines amb nombre parell)
  Carta arqueológica de Ferreries / [JMP]. – p. 70-96 (pàgines amb nombre parell
  El volum V conté els capítols següents:
  Los Bizantinos / por Lorenzo Pérez. – p. 1-29
  El Castillo de Santa Águeda / por J. Mascaró Pasarius. – p. 30-49
  Incursiones de los normandos en Menorca en 1.108 / [JMP]. – p. 50-51
  Incursiones de genoveses en Menorca en 1.146 / [JMP]. – 52-53
  Los Reinos de Taifas. Una lección nunca aprendida / por J. Mascaró Pasarius. – p. 54-60
  Menorca musulmana / [JMP]. – p. 61-66
  Epigrafía árabe de Menorca / [JMP]. – p. 67-76
  El Islam Balear / por Gabriel Alomar Esteve. – p. 77-113
  La Baja Edad Media / por Guillermo Pons y Pons. – 114-294
  Los judíos de Menorca en la Baja edad Media (El siglo XIV) / por J. Mascaró Pasarius. – p. 295-372
  Al llom de cada volum hi diu “Ediciones Dante S. A.”
  El volum primer fou imprés a “Artes gráficas, Cardona” de Ciutadella; el segon, tercer i quart a “Al·lès, Artes gráficas” i el cinquè a “Serveis Gràfics Miralles” de Barcelona.
  1981
 840. [AP] Intento de esbozo biográfico : Joan Hernández, Hijo Ilustre de Mahón / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-02-1981 : il
 841. [AP] Monjes benedictinos mallorquines en Australia / J. Mascaró Pasarius. – En Baleares, 4-04-1981, p. 8
 842. [AP] Toponimia y Cartografía (I) : antiguas cartas náuticas de Mallorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 8-05-1981, p. 8 : il.
 843. [AP] Toponimia y Cartografía (II) : Balea Magna : Insula Minor : Ebusus : Frumentaria y Capraria / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 9-05-1981, p. 12 : il.
 844. [AP] Toponimia y Cartografía (III) : cartas náuticas mallorquinas del siglo XIV / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-05-1981, p. 48 : il.
 845. [AP] Toponimia y Cartografía (IV) : los judíos mallorquines y la cartografía / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-05-1981, p. 5, 6 : il.
 846. [AP] Toponimia y Cartografía (y V) : la carta de Gabriel de Valseca / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-05-1981, p. 38 : il.
 847. [AP] Una construcción megalítica en La Mola de Formentera : confirma la existencia de una cultura anterior a la fenicia / por J. Mascaró Pasarius. – En: Diario de Ibiza, 29-05-1981, p. 7 : il..
 848. [AP] Gumersindo Riera Sans : “Mestre en Gay Saber” / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-06-1981, p. ?
  Il·lustrat amb 3 fotos de JMP
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 849. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (I) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-06-1981, p. 7.
 850. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (II) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 12-06-1981, p. 7.
 851. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (III) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 13-06-1981, p. 6.
 852. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (IV) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 15-06-1981, p. 6.
 853. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (V) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-06-1981, p. 12.
 854. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (VI) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 17-06-1981, p. 9.
 855. [AP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : contribución a su conocimiento (y VII) / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 18-06-1981, p. 6.
 856. [CA] Las borracheras de luz del doctor Sánchez Monis / J. Mascaró Pasarius. – En: ?, 14-07-1981
  Sense nom del diari, a una pàgina d’informació local.
 857. [AP] Crónica de emergencia de un congreso : los judíos, un tema siempre actual / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-06-1981.
 858. [AP] Documenta Historica Minoricensia, I : la carta del Obispo Severo en edición trilingüe / J. Mascaró Pasarius. – En: [Menorca ?], 30-07-1981 : il.
 859. [NLL] Congreso de Cultura Pitiusa : se han publicado dos libros sobre temas ibicencos / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, [agost?] 1981
 860. [AP] Estreno de “Lucrecia” del Dr. Joan Ramis i Ramis : la mejor obra de teatro neoclásico escrito en España / Mascaró Pasarius. – En: Baleares? Menorca?, 30-09-1981.
 861. [AP] Interesante documento del siglo XVII : memorial del gobernador de Menorca don Juan de Bayarte y Ávalos / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 24-10-1981, p. 26-27 : il.
 862. [AP] La triste historia de las cabezas de toro de Costitx : en Mallorca no las supimos apreciar / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-09-1981, p. 9 : il.
 863. [AP] La ruta de los almogávares (I) : ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-11-1981 : il.
 864. [AP] La ruta de los almogávares (II) : Ferran de Mallorca, prisionero en Grecia / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-11-1981 : il.
 865. [AP] La ruta de los almogávares (III) : apellidos de Baleares en Grecia y Turquía / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-11-1981 : il.
 866. [AP] La ruta de los almogávares (IV) : una alucinante combinación: barcos, automóviles, pecios / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-11-1981 : il.
 867. [AP] La ruta de los almogávares (V) : generales, santos y vírgenes / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-11-1981 : il.
 868. [AP] La ruta de los almogávares (y VI) : ciudades subterráneas de Capadocia / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-11-1981 : il.
 869. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (I) : la senyera de St. Jordi en Asia Menor en el siglo XIV / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 27-11-1981, p. 5 : il.
 870. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (II) : el castillo de St. Omer, prisión de Ferran de Mallorca / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 28-11-1981, p. 5 : il.
 871. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (III) : apellidos menorquines en Grecia y Turquía / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 30-11-1981, p. 5 : il.
 872. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (IV) : tráfico y pecios / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 1-12-1981, p. 6 : il.
 873. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (V) : la montaña del ruiseñor / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 3-12-1981, p. 6 : il.
 874. [N] La Compañía Nura, en el Principal : reposición de “Pobres casats” / J.M.P. – En: Baleares?, Menorca?, 30-09-1981
 875. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (VI) : San Jorge y el dragón de Mons Argaeus / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 7-12-1981, p. 13 : il.
 876. [AP] Exposición en “Ca la Gran Cristiana” : los dioses de la protohistoria balear / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 9-12-1981, p. 5 : il.
 877. [AP] ¡Desperta ferro! ¡Aragó, Aragó! (y VII) : un coronel y un ermitaño / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 14-12-1981, p. 5 : il
 878. [PLL] Cartografía de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1981, vol 2, p. 864-910 : il.
 879. [M] El món màgic de les aigües [Manuscrit] / J. Mascaró Pasarius. – Escrit de presentació amb motiu de la reedició dels treballs “Quatre capelles eivissenques de devoció popular” i “Calendari de balls a pous i fonts d’Eivissa i Formentera”, de Joan Marí i Tur. [ca 1981]
  Sense data, posterior a l’any 1980, 1ª edició dels treballs. 2 fulls mecanografiats amb anotacions ms de JMP.
 880. [PLL] Evolución histórica de la población de Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1981, vol 2, p. 613-824 : il.
 881. [AR] Grabados rupestres en forma de cruz / por José Mascaró Pasarius. – En: Revista de Menorca (1980-1981), p. 96-101 : il.
  Fotos de JMP
 882. [AP] *Maó : les raons històriques d’un nom / [JMP]. – En: Menorca Socialista n. 8, 1981
 883. [PLL] Notes històriques sobre Menorca / J. Mascaró Pasarius. – En: Tres branques d’un mateix pi : lectures de Balears, Catalunya i València per a ús dels alumnes d’Educació General Bàsica i Formació Profesional. – 2ª ed.- Palma : Santiago Rodríguez; Delegació a les Illes Balears, 1981, p. 81-83 : il. col.
  1ª edició de 1979.
 884. [AP] Mallorca, paso a paso : el Castillo de Bellver / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 07-02-1982 : p. 19 : il
 885. [AP] Mallorca, paso a paso : el “Museu Regional d’Artà” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 14-02-1982 : p? : il.
 886. [AP] La nueva taula de Menorca : acopio de documentación y preparativos / J. Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 1-03-1982, p. 6 : il.
 887. [AP] Mallorca, paso a paso : Inca y su patrimonio histórico / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 28-03-1982, p. 19-20 : il.
 888. [AP] Mallorca, paso a paso : la onomástica y la historia de Mallorca / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 11-04-1982, p. 19-20 : il.
 889. [AP] Baleares, paso a paso : bicentenario de la reincorporación de Menorca a España / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 2-05-1982, p. 19-20 : il.
 890. [AP] Baleares, paso a paso : los dioses de la protohistoria de Mallorca / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 30-05-1982, p. ? : il.
 891. [AP] Baleares, paso a paso: Ramon Llull / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-06-1982?? : il.
 892. [AP] El castillo de Santa Águeda en el siglo XIV / por J. Mascaró Pasarius. – En: Programa de festes de Sant Bartomeu, agost 1982, 5 p.
  Nota de JMP: “Resumen de un capítulo de mi trabajo titulado “El Castillo de Santa Águeda”, redactado por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Ferreries”.
 893. [AP] Mallorca, paso a paso : inscripciones romanas falsas / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 12-09-1982, p. 17-18 : il.
 894. [AP] Mallorca e islas adyacentes : la reconquista de Menorca en 1782 / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 19-09-1982, p. 17-18 : il.
 895. [AP] Mallorca, paso a paso : monederos falsos de Mallorca / Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 26-09-1982, p. 17-18 : il.
 896. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (I) : la formación de los apellidos / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 3-10-1982, p. 17, 18 : il.
  Mapa de JMP
  Suplement “Baleares especial”
 897. [AP] Pinna Monachalis ¿Antiguo nombre de Manacor? / por J.Mascaró Pasarius – En: Perlas y Cuevas [Manacor] n. 550, 9-10-1982, p. 14, 15 : il.
 898. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (II) : Amorós, Blanes, Calafell, Campins, Cantallops, Fiol / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-10-1982, p. 17, 18 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 899. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (III) : Aguiló, Lladó, Manresa, Valls / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-10-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 900. [N] 80 aniversario de don Joan Hernández Mora / [JMP]. – En: Menorca, 25-10-1982 : il.
 901. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (IV) : Balaguer, Bordils, Segura, Terrasa / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-11-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 902. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (V) : Martorell, Miralles, Tous / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-11-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 903. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (VI) : Moyà, Pomar, Pons, Vich, Vallespir / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-11-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 904. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (VII) : Canet, Llofriu, Massanet, Morell, Reus, Suñer / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-11-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 905. [AP] Sobre el origen del nombre de Manacor / por J. Mascaró Pasarius. – En: Perlas y Cuevas n. 555, 4-12-1982, p. 9 : il.
 906. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (VIII) : Montserrat, Rosselló / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-12-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 907. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (IX) : Alcover, Llinàs, Llobera, Llorens / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-12-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 908. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (X) : Oleza, Riera, Rubí, Terrades, Torrelló / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-12-1982, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 909. [AP] Las seis bolas negras de Gabriel Alomar / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-12-1982, p. 3 : il.
 910. [AP] El origen de los apellidos mallorquines (XI) : villas, comarcas, caseríos, montañas y ríos de Catalunya / Páginas a cargo de Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-01-1983, p. 19, 20 : il.
  Suplement “Baleares especial”
 911. [CA] Las exposiciones de la semana / Mascaró Pasarius. – En: Baleares 23-12-1982
  Conté:
  Colectiva en Galerías Jaime III
  Cano en Galerías Almudaina
  Durand en el Círculo de Bellas Artes
  Espiro en Galerías Can Marquès
  Márquez y Arriaga en Galerías 19
  Colectiva en Galería Dera
  Chemmy en Galerías Moya
  Bonet en Galerías Joaquim Mir
  Colectivo en Galerías Nadal
  Aquesta és la 1ª crítica d’art de JMP, segons es dedueix de l’encapçalament de l’article, sense signar i adreçat al lector on s’ explica per què s’ha confiat la “Crítica de Arte” a JMP i que serà una pàgina de periodicitat setmanal.
 912. [AR] Aproximació a la toponímia mossàrab balear / Joan Coromines i J. Mascaró Pasarius. – En: Societat d’Onomàstica (Butlletí Interior) 10 (1982), p. 29-41
 913. [CA] Tres exposiciones colectivas verdaderamente recomendables / Mascaró Pasarius. – En : Baleares 30-12-1982
  Conté:
  Gomezvallve en Galerías Nadal
  Busser, Lladó y Grimes en Galerías Danus
  Ramon Reig en el Círculo de Bellas Artes (Salas A y B)
  Gutiérrez Iglesias en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  Rafa Forteza en Galerías 4 Gats
  Colectivo en Galerías Art-Fama
  Colectivo en Galerías Jaime III
  Colectivo en Galerías Byblos
  2 retalls de diari ,un amb anotacions ms. de JMP
 914. [PLL] Armas y herramientas de sílex / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 459 : il.
 915. [PLL] Bibliografía individualizada de las taulas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 387-403 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 916. [PLL] Carta arqueológica de Menorca / por J. Mascaró Pasarius y Joan C. De Nicolás. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 2-186 [només pàgines amb nombre parell] : il.
  Inclou les cartes arqueològiques de Maó, Es Castell, St. Lluís.
 917. [PLL] Carta arqueológica del término municipal de Alaior / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 374-470 [només pàgines amb nombre parell] : il.
 918. [PLL] Carta arqueológica del término municipal de Ciutadella / por J. Mascaró Pasarius y Magda Marroquín Camps. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 188-372 [només pàgines amb nombre parell] : il.
 919. [PLL] Colinas fortificadas / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 437 : il.
 920. [AR] Dos excursiones arqueológicas por Menorca / Mascaró Pasarius. – En: Anuario de Menorca 1982 (Mahón, editorial Menorca, 1982), p. 71-77
 921. [PLL] Las capadas de moro / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 313-319 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 922. [PLL] Las salas hipóstilas / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 427-435 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 923. [PLL] Las sepulturas / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 451-455 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 924. [PLL] Los faras / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 457-459 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 925. [PLL] Los poblados / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 425-427 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 926. [PLL] Los talaiots / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 405-423 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 927. [MP] Mapa topográfico de Menorca [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 50.000. – Barcelona : Savir, 1982. – 1 mapa : col ; 98 x 136 cm.
  Inclou els plànols de Ciutadella i Maó (molt petits, sense noms als carrers), Alaior, Es Mercadal, Es Castell, St. Lluís, Ferreries, Llucmaçanes, St. Climent i Es Migjorn Gran.
  Orla amb 35 dibuixos fets per Carlos Mascaró, Jaume Fedelich, Ramon Cavaller, Pere Montserrat i Arturo Pomar. Retolació de Pedro Romero.
  Inclou informació sobre Menorca.
  DL B 13 352 XXV
 928. [PLL] Molons, percutores, rascadores, alisadores / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 461-469 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 929. [PLL] Prehistoria de Menorca / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 1-65 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 930. [PLL] Reductos megalíticos costeros / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 437-441 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 931. [PLL] Sitjots i sisternots / [J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca : [s. n.], 1982, vol. 3, p. 441-449 [només pàgines amb nombre senar] : il.
  1983
 932. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-01-1983 : il.
  Conté:
  Colectiva en Galerías Bearn
  Rafael Pomar, en Galerías Rubines
  Tàpies, en la Sala Pelaires
  Litografías en piedra
 933. [CA] Las Exposiciones de Arte : una colectiva, dos individuales y tres féminas / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-01-1983 : il.
  Conté:
  Tres féminas en Galerías Almudaina
  Manuel Casanellas en el Círculo de Bellas Artes (Salas A y B)
  Colectiva en Galerías Rubines
  J. Guinovart en Galerías Altair
 934. [AP] Mestre Joan Mesquida i el miracle de l’amor / Josep Mascaró Pasarius. – En Perlas y Cuevas 558, 15-01-1983, p. 11.
 935. [CA] Las Exposiciones de Arte : Pilar Casasnovas, A. Mas, Andrea Trento, Roser Vinardell y dos colectivas / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-01-1983 : il.
  Conté:
  Colectiva en Galerías Ca’n Marquès
  Jerry Sheerin en Galerías Joaquim Mir
  Grumstrup, Was y Quijano en Galerías Nadal
  Pilar Casasnovas en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  Antonio Mas en Galerías Art-Fama
  Andrea Trento en Galerías Danús
  Rosa Vinardell en Galerías Jaime III
 936. [AP] Mallorca, paso a paso : reunión internacional de prehistoria en Deyá / Josep Mascaró Pasarius. – En: Baleares especial, 23-01-1983, p. 19,20 : il.
 937. [CA] Las exposiciones de arte por Mascaró Pasarius : Iraola, Vadell, Simón, Curri de la Paz, Aguilar y una colectiva / [JMP]. – En: Baleares, 29-01-1983
  Conté:
  Colectiva en Galería 19
  Iraola en Galerías Bearn
  Miguel A. Vadell en el Círculo de Bellas Artes
  Paco Simon en Els Quatre Gats”
  Curri de la Paz en Galerías Moyà
  Francesc Aguilar en Galerías Rubines
  El Tubo Rojo
  El premio de pintura “Ciudad de Palma”
 938. [CA] Las Exposiciones de Arte : Gaspar Riera, F. Palmer, Valera, Moreno Ortega, Cándido Ballester e Isabel Villar / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-02-1983 : il.
  Conté:
  Gaspar Riera en Galerías Jaime III
  F. Palmer Mulet en Galería Art-Fama
  Valera y Moreno Ortega en Galerías Nadal
  Cándido Ballester premio Antonio Gelabert
  Isabel Veillar en Galerías Pelaires
  Más sobre el premio de pintura
 939. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-02-1983 : il.
  Conté:
  Coll Araque en Galerías Almudaina
  María Luz Vallés en Galerías Moya
  Caldés y Ribot Mulet en Galerías Art-Fama
  Torrent en Galerías Danús
  Tomás Horrach en Galerías Bearn
  Matilde Moll en Galerías Joaquim Mir
  Pedro Juan en el Círculo de Bellas artes (Salas A y B)
 940. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-03-1983 : il.
  Conté:
  José Llull en Galerías Jaime III
  Rafols Casamada en Galerías Altair
  Colectiva en Galería Dera
  Puigserver Lara en el Círculo de Bellas Artes (Salas A y B)
  Ferrà Cerdà en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  Pintura en la Part Forana
 941. [CA] Las Exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-03-1983
  Conté:
  Pedro Martí Montserrat en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  Navarro Galcerán en el Círculo de Bellas Artes (Salas A y B)
  José Manresa en Galerías Jaime III
  Xavier García en Galerías Moyà
  Colectiva en Galerías Kromyussa
  Otras exposiciones
 942. [CA] Jordi Sintes : técnica y genio / J. Mascaró Pasarius. – En: Jordi Sintes. Fotografia texturada [Catàleg de l’exposició del fotògraf a la Sala de Cultura de “Sa Nostra” de Maó, de 12 al 27-03-1983]..
 943. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares: 18-03-1983 : il.
  Conté:
  Leita en Galerías Nadal
  Marquet Pascual en Galería Moyà
  Francisco Gaita en Galería Jaime III
  Colectiva en Galería Altair
  Pilar Sureda en el Círculo de Bellas Artes
  Fernando Bermejo en Galerías “Quatre Gats”
  Colectiva en Galerías 19
  Remigia Caubet en el Círculo de Bellas Artes
  Otras exposiciones
 944. [AP] Francesc Pérez i Ferrer i el Mapa General de Menorca / Josep Mascaró Pasarius. – En: Sóller n. 5018 (21 mayo 1983), p. 14.
 945. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-03-1983 : il.
  Conté:
  Beltran Bofill en Galería Dera
  Amengual Garreta en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  Segrelles en Galería Jaime III
  Baldovino-Velasco en Galería Joaquim Mir
  María Ángeles en Galería Art-Fama
  Benet Sarsanedas en Galería Bearn
 946. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 08-04-1983 : il.
  Conté:
  Colectiva en Galería Moya
  Cruz Hernández en Galeria Quatre Gats
  Menéndez Rojas en Sala Pelaires
  Quinito Caldentey en Galería Rubines
  Margaret Hall-Sweeney en el Círculo de Bellas Artes
  Otras exposiciones
 947. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – [Baleares], 17-04-1983 : il.
  Conté:
  María José Anglada y Perico Cotoner en Galería Nadal
  Estrada Vilarrasa en el Círculo de Bellas Artes
  Miguel Salvá en Galería Kromyussa
  Antonio Llaneras en Galerías Almudaina
  Conti en Galeria Art-Fama
  Melchor Sampol en Galeria “19”
  Antonio Mas en Galería Bearn
 948. [CA] Sansuguet y su formación artística / J. Mascaró Pasarius. – En: Catàleg de l’exposició del pintor al Círculo de Bellas artes, del 25 d’abril al 7 de maig de 1983.
 949. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – [Baleares], 28-04-1983 : il.
  Conté:
  Premio “Picarol” del Círculo de Bellas Artes
  W.E.Cook, en Galerías Danús
  Stafforini, en Galería Parnaso
  Jofre Ferrer, en Galería Kromyoussa
  Isidoro Lázaro, en Galería Nadal
  Vayreda Canadell, en Galería Jaime III
  Sansuguet, en el Círculo de Bellas Artes
 950. [CA] Las exposiciones de arte / por Mascaró Pasarius. – [Baleares], 03-05-1983
  Conté:
  Vaso Katrakis en Banca March
  Sansuguet en el Círculo de Bellas Artes
  Coll Sotomayor en Galería Art-Fama
  Mercedes Alabern en Galería Moya
 951. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – [Baleares], 11-05-1983 : il.
  Conté:
  Pau Lluís Fornés en Galería Bearn
  Obdulio en Galería Nadal
  Jorge Castillo en Galería Altair
  Francisca de Fontirroig en Lloret
  Riutort y A. Pomar en Galería Art-Fama
  Otras exposiciones
  Foto de Juanet
 952. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 18-05-1983
  Conté:
  Luisa Mateu en Galería Nadal
  Adolfo del Rey en Galería Nadal
  Cuadrado en el Círculo de Bellas Artes
  Juan Riutort en Galería Kromyusa
  XXII Salón de Primavera en el Ateneu de Maó
 953. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 24-05-1983 : il.
  Conté:
  Alex Llull en Galería Juan Oliver “Maneu”
  Ramón Pujol en Galería Art-Fama
  Otras exposiciones
 954. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 05-06-1983 : il.
  Conté:
  Pilar Peré, en el Círculo de Bellas Artes (Salas A y B)
  Sebastián Gamundí en Galería “19”
  Serrasanta, en Galerías Dera
  José E. Navas-Parejo, en Galería Moyá
  Alcón, en Galería Jaime III
  Francisca Fontirroig, en Galería Valldemosssa
  González Herraez, en Galería Kromyussa
  Otras exposiciones
  Escultura de una Virgen de Antonio Capó
 955. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 12-06-1983 : il.
  Conté:
  G. Haba en Galería Nadal
  Colectiva en Galería Jaime III
  Colectiva en Galería Kromyussa
  Colectiva en Galería Bearn
  Mini-colectiva en Galería Parnaso
  Toni Vidal en Galería Art-Fama
  Paul Breq en el Círculo de Bellas Artes
  Susana Pallarés en Galería Art-Fama
  Jorge Castillo en Sala Pelaires
  Mir Belenguer en Galería Roch Minué
 956. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-05-1983, p. 5.
  Conté:
  Colectiva en Galeria Moyà
  Dai-Bih-In en Galeria Joaquim Mir
  Francesc Aguilar “Fora Mallorca”
  Una Escuela de Arte y Decoración
 957. [AP] Dioses, demonios y gigantes en la prehistoria de las Islas Baleares : de la leyenda a la búsqueda histórica / Josep Mascaró i Pasarius. – En: La Vanguardia, 3-07-1983, p. 30,31 : il.
 958. [AP] Menorca, un museo al aire libre / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 17-07-1983, p. 8-11
 959. [AP] Colinas fortificadas de S’Alqueria Vella d’Avall I / por Mascaró Pasarius. – En: Artà n. 5 (juliol 1983), p. 8
 960. [CA] Sansuguet en “Dalt i Baix” / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 17-08-1983 : il..
 961. [AP] Un nuevo estudio del Dr. Veny : la Naveta de la Cova (Ciutadella) / Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 23-08-1983, p. ? : il.
 962. [AP] ¿Un camino romano Maó-Gracia-Trepucó-Sant Esteve? / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, Especial Virgen de Gracia, 6-09-1983, p? : il.
 963. [AP] Conquista de Mallorca por el Rey don Jaime I / J. Mascaró Pasarius. – En: Diario de Mallorca, 9-09-1983
 964. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 13-09-1983 : il.
  Conté:
  Perico Sureda: in memoriam
  Colectiva en Galería “Bearn”
 965. [AP] Menorquines en el norte de África / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 16-09-1983, p. 6 : il.
 966. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria en Deyá : importantes comunicaciones de profesores ingleses e italianos / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-09-1983, p. 9 : il.
 967. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria de Deyá : doctor Arribas Palau: “Los estudios interdisciplinarios son fundamentales” / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-09-1983, p. 8 : il.
 968. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria de Deyá : importantes comunicaciones sobre el mundo talayótico balear / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-09-1983, p. 9 : il.
 969. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria de Deyá : el alba de la historia del hombre: fauna, flora y fuego / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-09-1983, p. 5 : il.
 970. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria de Deyá : el poblado de Son Fornés entusiasmó a los congresistas / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-09-1983, p. 7 : il.
 971. [AP] Reunión Internacional de Prehistoria de Deyá : úlltima sesión y clausura / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-09-1983, p. ? : il.
 972. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares, 28-09-1983 : il.
  Conté:
  “Inmortales” en Galería Joan Oliver “Maneu”
  Casademont, en Galeria Jaime III
  Colectiva en Galería Altair
  Colectiva en Galería Nadal
  Baqués, en Galería Bearn
  Josep Bió, en el Círculo de Bellas Artes
  Stefan Beltzig, en Sala Pelaires
 973. [AP] Colinas fortificadas de S’Alqueria Vella d’Avall II / por Mascaró Pasarius. – En: Artà n. 6 (agost-setembre 1983), p. 8
 974. [AP] Autores de un serio estudio sobre la villa : Gaspar Jerez, Jaume Bover y Estellencs / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 6-10-1983, p. ? : il.
 975. [AP] Tesoros romanos y árabes en las Islas Baleares / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 7-10-1983, p. 32 : il.
 976. [N] Estrenada por la compañía Zanoguera-Alfaro : éxito de “Pocs i mal avinguts” / Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 9-10-1983
 977. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 07-10-1983 : il.
  Conté:
  Colectiva en Galería Art-Fama
  Enriqueta Cazaban y M. Dolores Tirado en Galería Ca’n Marqués
  Català Roca en Galería 4 Gats
  Pau Sintes en Galería 9
  Luís Maraver en Galería Moyà
  Colectiva en Galería Kromyussa
  Obra impresa en Galería Altair
  Exposiciones foráneas
 978. [AP] El “lenguaje de Velázquez”, visto por el doctor Mestre / Mascaró Pasarius. – En : Baleares 12-10-1983 : il.
 979. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 16-10-1983 : il.
  Conté:
  Carloandrés en Galería Nadal
  José A. García y J. Munar en Galería Parnaso
  Mateu Canyelles en el Círculo de Bellas Artes
  Casedás Romano en Galería Roch Minué
  Danés Jordi en Galería Bearn
 980. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 30-10-1983 : il.
  Conté:
  XIII Salón de Otoño en el Círculo de Bellas Artes
  Marí Ribas Portmany en Galería Danús
  Bird, Noland y Secunda en Sala Pelaires y Galerías Altair
  Orvay en el Círculo de Bellas Artes
  Will Faber en Galería Joaquim Mir
  Rafael Seco y Emilio Nadal en Galería Nadal
  Pascual de Cabo en Galería Jaime III
  Acontecimiento artístico
 981. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 06-11-1983 : il.
  Conté:
  Bernardino Celiá en Galería Nadal
  G. Poch Sabarich en Galería Moyá
  Joan Vich en Galería Bearn
  Rafael Perelló Mut en Galería Kromyussa
  Joan Rifa en Galería Jaime III
  Terrassa Ferrer en Art Fama
 982. [AP] Menorquines en Argelia ( I ) : el “San Antonio” y “El Caballo”, barcos de emigrantes / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 7-11-1983, p. 6 : il.
 983. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 13-11-1983 : il.
  Conté:
  Angel y Vicente P. Rodrigo en Galería “4 Gats”
  Elaine Schmitt Urbain Parnaso
  María Carbonero en Galería Joan Oliver “Maneu”
  Cándido Conde Dixon en Galería Art-Fama
  Susanne Pallarés
  A Conti en Galerías Almudaina
  María Luísa Magraner en Galería Dera
  María Vich en Galería Danus
  Antonio Sabater en el Círculo de Bellas Artes
  Certamen de Dibujo Premio Antonio Gelabert
 984. [AP] Garcías Palou, el exégeta más importante de Ramón Llull : se está preparando la publicación de toda su bibliografía / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-11-1983 : il.
 985. [CA] El maestro Torrandell, visto por Juan Miralles / [JMP]. – En: Baleares, 25-11-1983, p. 4 : il.
 986. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 26-11-1983 : il.
  Conté:
  El maestro Palmero en el Círculo de Bellas Artes
  Pere Bennàssar en Galeria Roch Minué
  Colectiva en Galeria Art Fama
  Pombo en Galería Bearn
  Poch Romeu en Galería Jaime III
  Antoni-o Socías en Sala Pelaires
  Colectiva en Galería Altair
 987. [CA] Sansuguet, en el Museo Militar : un soldado-mujer en la reconquista de Menorca de 1782 / M. P. – En: Baleares? Menorca?, 3-12-1983, p. 9.
 988. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 04-12-1983 : il.
  Conté:
  Lluís Fuster en Galería 4 Gats
  Catalina Oliver en el Círculo de Bellas Artes
  F. Cabot en “La Caixa”
  Juana Amengual en Galería Kromyussa
  Tomás Quintana en Galerías Moyà
  Aurora Carreño en Galería Bearn
  Otras exposiciones
 989. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 10-12-1983 : il.
  Conté:
  Ramón Nadal en Galería Jaime III
  Monique Girard en Galería Bearn
  Joan L. Rullán en el Círculo de Bellas Artes
  Jorge Guilá en Galería Nadal
  Karl M. Scholtz en Galería Art-Fama
  Adolfo Alvarado en Galería Almudaina
  Salazar y Ferreiro en Galería Parnaso
 990. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 18-12-1983 : il.
  Conté:
  Antonio Colom y Colom en el Círculo de Bellas Artes
  Joan Bennasar en Galería Joan Oliver “Maneu”
  Coloma Vidal en Galería Danús
  Sali en el Círculo de Bellas Artes (Sala C)
  José Antonio Oché en Galería Moyà
  Enseñat Llull en Galería Kromiussa
  F.C. Mercader en Galería Jaime III
 991. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 25-12-1983 : il.
  Conté:
  Manuel Lobato en Galería Nadal
  Rafael Juan en Galería 4 Gats
  Francisco Caldés en el Real Club Náutico
  Colectiva en Galería Bearn
  Ceramistas en Galería Joaquim Mir
  Castaldo en Sala Pelaires
  Colectiva en Galería Kromiussa
  J. Moragues Ferriol en el Círculo de Bellas Artes
  Colectiva en la Botiga d’Art Ca’n Marquès
  Foto de Vives
 992. [AP] Joan Miró en el recuerdo / J. Mascaró Pasarius, . En: Baleares, 27-12-1983, p. 5 : il.
 993. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – Baleares 31-12-1983 : il.
  Conté :
  Un “profe progre”
  El amiguismo
  Una posible alternativa
  “Jandro”, nueva galería de arte
  Colectiva en Galería Jaime III
 994. [PLL] Caminos antiguos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 319-334 : il.
 995. [PLL] Carta arqueológica del término de Es Mercadal / [por J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 2-68 [només pàgines amb nombre parell] : il.
 996. [PLL] Carta arqueológica del término de Ferreries / [por J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 70-96 [només pàgines amb nombre parell] : il.
 997. [M] [LL] Cartografía de Menorca [Document manuscrit] / J. Mascaró Pasarius. – volum I (96 p.) i volum II (92 p.), [1983]
  Aquest treball el va presentar JMP l’any 1983 a la 22ª convocatòria dels “Premios Ateneo de Mahón”. El treball no va ser premiat però el jurat va recomanar la seva publicació, juntament amb altres quatre treballs.
  Dos volums enquadernats.
 998. [OP] El castillo de Santa Águeda / J. Mascaró Pasarius. – Ayuntamiento de Ferrerías, 1983. – 38 p. : il. ; 22 cm
  DL MH 20-1983
 999. [PLL] La trepanación craneal / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 69-83 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 1000. [PLL] Las basílicas paleocristianas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 335-345 : il.
 1001. [LL] Las taulas : testimonio de la fe religiosa y de la capacidad creadora de los paleomenorquines / J. Mascaró Pasarius. – 2ª ed. – [Maó] : Editorial Al-thor, 1983. – 330 p. : 29 il., 1 mapa ; 24 cm
  Aquesta obra obtingué el premi “Dr. Juan Ramis y Ramis” 1968 d’història i arqueologia de l’Ateneu de Maó.
  1ª ed. 1968. S’edità com a separata de la Revista de Menorca, n. extraordinari.
 1002. [PLL] Los grabados rupestres / [ J. Mascaró Pasarius]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 55-63 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 1003. [OP] Los judíos de Menorca en la Baja Edad Media : (el siglo XIV) / Josep Mascaró Pasarius. – Mahón: Ateneo Científico, Literario y Artístico, 1983. – p. 241-281 : il. ; 23 cm
  Separata de la Revista de Menorca, tercer trimestre 1983
 1004. [PLL] Los materiales arqueológicos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 65-69 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 1005. [PLL] Los myotragus : introducción / En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Menorca, 1983, vol. 4, p. 1-35 [només pàgines amb nombre senar] : il.
 1006. [MP] Mapa Arqueológico de Menorca [Material cartogràfic] : y planos de todos los pueblos de la isla = Archaeological Map of Minorca / by J. Mascaró Pasarius. – [4ª ed]. – Escala [ca 1 : 83 333]. – Ciutadella de Menorca : Edim, 1983. – 1 mapa : col ; 50×70 cm
  Inclou els plànols de Ciutadella, Maó, Alaior, Ferreries, Es Mercadal, Es Castell, Sant Lluís, Es Migjorn Gran, Llucmaçanes, St. Climent i el poblat prehistòric de Torralba d’en Salort.
  Signes convencionals en castellà, català, francès, anglès, alemany, italià, hebreu, neerlandès, suec, grec, rus i àrab.
  El nom complet de l’editorial Edim és Edicions menorquines.
 1007. [PR] Prólogo : Gumersindo Riera Sans : “Mestre en Gay Saber” / J. Mascaró Pasarius. – En: Teatro de fantasía. Los cisnes mueren cantando (comedia en tres actos). Una expresión del alma lírica menorquina. – Menorca : [s. n.], 1983, p. 7-9 ; 21 cm
  Imprès als tallers d’Editorial Menorca.
  1984
 1008. [AP] Hoy, Pascua Militar : se instauró en 1782 con motivo de la reconquista de Menorca / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 6-01-1984, p. 16, 17 : il.
 1009. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 07-01-1984 : il.
  Conté:
  Miguel Navarro Galcerán, medalla de plata Círculo de Bellas Artes
  Colectiva en Galería Joan Oliver Maneu
  Rafael Griera en Galería Dera
  Arcadia
  Michel Foissin en Galería Moyà
  Aline Oliver en Galería Nadal
  Colectiva en Galeria Rubines
  Joan Pla en “Baleares”
 1010. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-01-1984 : il.
  Conté:
  Busser, en Galería Danús
  Antonio Roviera, en Galería Jaime III
  Cándido Ballester, en Galería Bearn
  Llinor, en galería Roch Minué
  Camilo Kerrigan, en Galería Altair
  Colectiva en el Círculo de Bellas Artes
  Beló, Cotugno y Fiol, en Galería Kromiussa
 1011. [CA] Las exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 21-01-1984 : il.
  Conté
  Enric Montserrat, en Galería Nadal
  Miró LLull en Galería Joan Oliver Maneu
  Llabrés Munar, en “Sa Nostra”, de Lloseta
  María Villalonga, en Botiga d’Art Can Marqués
  Matías Mandilego, en Galería Jaime III
 1012. [CA] Las exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-01-1984 : il.
  Conté:
  Matías Mandilego en Galería Jaime III
  Luis Claramunt en Galería Quatre Gats
  Borobio en Galería Bearn
  Colectiva en Galería Moyà
  Tiraneta en el Círculo de Bellas Artes
  Alexander y J. Ramis en Galería Art-Fama
  Colectiva en Galería Parnaso
 1013. [NLL] Sara Leibovivi, Renada-Laura Portet y Bartomeu Fiol / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 1-02-1984, p. 8 : il.
  Dins la secció “Los libros”
 1014. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-02-1984 : il.
  Conté:
  Casañé Puig en Galería Dera
  Bisquerra Vila en Galería Roch Minué
  Antoni Coll en Sala Pelaires
  Burwitz, Haase y Rohrig en la Fundación Bartolomé March
 1015. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-02-1984 : il.
  Gaspar Riera en Galería Jaime III
  Martín Cifre Pastor en Galería Moyá
  A.Jaume en Galería Bearn
  Homenaje al Rey en Galería Joan Oliver “Maneu”
  Colectiva de aniversario en Galería Kromyussa
  Alzamora y Varela en Galería Art-Fama
  M. Catalán y Loshuertos en el Círculo de Bellas Artes
 1016. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-02-1984 : il.
  Conté:
  J. Miret en Galería Jaime III
  Miguel Navarro Galcerán en el Círculo de Bellas Artes
  Fidel Bofill en Galería Bearn
  Colectiva en Galería Art-Fama
  Pep Canyelles en Galería Altair
  Otras exposiciones
  Fotos de Cosme Vives
 1017. [CA] Homenaje a Remigia Caubet en París / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-02-1984 : il.
  Conté:La “Association France-Mediterranée”
  La obra de Remigia Caubet
  La exposición en Canarias
 1018. [AP] Una inolvidable y emocionante “hora cero” / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-02-1984, p. 28
  Edició “Especial Baleares”
 1019. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-03-1984 : il.
  Conté:Las exposiciones y la televisión
  Gloria Mas en Galería Joan Oliver Maneu
  Catalina Amorós en Galería Kromiussa
  Brugulat en Galerías Danús
  Antonia Palou y M. Noguer en Galería Nadal
  Colectiva del [sic] tapissos en Galería Joaquim Mir
 1020. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-03-1984 : il.
  Conté:
  Juan Miralles en Galería Caoba
  K.H. Kramer en Galería Jaime III
  Gabriel Siquier en Galería Moyá
  Mateo Palmer y Tous Perelló en Galería Art-Fama
  Cristina Alonso en Galería Bearn
  Simón Zama en Galería Jandro
  Mateo Vidal Riera en el Círculo de Bellas Artes
  Badia Camps en Galería Dera
 1021. [AP] “The Golden Farm”, el refugio menorquín de Nelson / Mascaró Pasarius ; fotos, Jordi Sintes. – En: La Vanguardia, 11-03-1984,2
 1022. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-03-1984 : il.
  Conté:
  José A. Fiestras en Galería Roch Minué
  Sánchez Sala y J. M. Moreno, en Galería Nadal.
  Coloma y Antonia, en Botiga d’Art Ca’n Marquès
  Alfonso Albacete, en Sala Pelaires
  Melchor Sampol, en Kromyussa y otras exposiciones
  X Premio Dibujo José Costa Ferrer “Picarol”
 1023. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-03-1984 : il.
  Conté:
  Bernardo Ribot en el Círculo de Bellas Artes
  Jaume Queralt en Galería Jaime III
  Rosa Serra en Galería Bearn
  Xavier Carbonell en Galería Bearn
  Betsy Westendorp en Galería Caoba
 1024. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares: 31-03-1984 : il.
  Conté:
  Exposición-homenaje a Juan Miralles
  Fifty Painters, Fifty Years en Privat Centre d’Art
  Mural de M. Bennassar en la calle Unión
  Gaspar en Galerías Es Retall
  Antonia M. Burguera en Galería Kromiussa
 1025. [CA] Las exposiciones de arte / M. Pasarius. – En: Baleares, 01-04-1984.
  Conté:
  Luz de Pedroso en Galería Rubines
  Chico Prats en Galería Dera
  Nota aclaratòria en què s’explica que el dia anterior una errada tècnica deixà part del text mutilat.
 1026. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-04-1984 : il.
  Conté:
  Gaita en Galería Jaime III
  Hernández Marin en Galería Roch Minué
  Barceló, Casanella y Malberti en el Círculo de Bellas Artes
  Puigserver y Tomás Vilà en Galería Art-Fama
  Gina, Ana María y Curri en Galería Moyà
  Maite, Maria y Marce en Botiga d’Art Can Marqués
  Rus en Galería Joaquim Mir
 1027. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-04-1984 : il.
  Conté:
  María A. Bauzà en Galería Moyà
  Ana Carrera en Galería Nadal
  Colectiva en Galería Bearn
  Luís Pérez –Mínguez en Sala Pelaires
  X Premio de Dibujo “Picarol”
  Exposiciones foráneas
  Nicolás Forteza en la Galería Von Francheville
 1028. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-04-1984 : il.
  Conté:
  Navarro Galcerán en el Club Náutico de Can Pastilla
  Salón Nacional de acuarelas
  Nicolás Forteza en la ciudad de Hannover
 1029. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 03-06-1984 : il.
  Conté:
  Félez en Galería Jaime III
  Joan Ponç en Botiga d’Art Ca’n Marquès
  Eduardo Arroyo en Sala Pelaires
  María R. Horrach en Galearía Bearn
  Carlos de Goyeneche en Galería Caoba
  Teresa Fiol Janer en el Círculo de Bellas Artes
  Remedios Negre en Galería Kromiussa
  Masque, Puigmartí y Vidaller en Galería Nadal
  Vicenç Sastre y Pilar Sastre en Galería Moyà
  Otras exposiciones
 1030. [AP] Testimonios de Baleares en África (II): la lengua catalana en el Magreb / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-06-1984, p. 10 : il.
 1031. [CA] Las exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-06-1984
  Conté:
  Sanchis Cortés en Galería Jaime III
  J. Bofill y M. Bordallo en Galería Caoba
  F. Malfeito y Juana Villalonga en Galería Nadal
  A. Merayo y A. D’Arias en Galería Kromyussa
  José Luís Seara en Galería Joaquim Mir
  Bernat Reüll en la Escuela Libre del Mediterráneo
  20 pintores mallorquines en el Banco de Santander
 1032. [AP] Testimonios de Baleares en África (III): Carlos V en Mallorca, Túnez y Argel / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-06-1984, p. 8 : il.
 1033. [AP] Testimonios de Baleares en África (IV): la dinastía mallorquina de los Banu Ganiya / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-06-1984, p. 10 : il. [fotocòpia]
 1034. [AP] Testimonios de Baleares en África (VI): Roger de Lauria y Ramón Muntaner en Djerba / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-06-1984, p. 10 : il. [fotocòpia]
 1035. [AP] Testimonios de Baleares en África (VII): Fra Anselm Turmeda y la leyenda de la sultana pollensina / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-06-1984, p. 10 : il. (fotocòpia]
 1036. [AP] Lloseta pide la coronación de la Virgen del Cocó / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-06-1984, p. 11 : il.
 1037. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-06-1984
  Conté:
  Homenaje a J.F. Sureda Blanes
 1038. [AP] Testimonios de Baleares en África (VIII): Ramón Llull y Miguel de Cervantes / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-06-1984, p. 10 : il. [fotocòpia]
 1039. [AP] Testimonios de Baleares en África (IX): Túnez: Meca del turismo / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-06-1984, p. 10 : il.
 1040. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-06-1984 : il.
  Conté:
  Miquel Morell en Galerías Kromiussa
  Halcón en Galería Jaime III
  Tapissos i cermàmica en la biblioteca March
  Puigserver Janer triunfa en Madrid
  Otras exposiciones
 1041. [AP] Españoles en Argelia y Túnez (I) : mil tumbas abandonadas / por Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 26-06-1984, p. 6 : il.
  Dins la secció “Colaboraciones”
 1042. [AP] Españoles en Argelia y Túnez (II) : Hippona y Cartago / por Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 28-06-1984, p. 6 : il.
  Dins la secció “Colaboraciones”
 1043. [AP] Españoles en Argelia y Túnez (III) : escudos de piedra y fortalezas españolas / por Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 29-06-1984, p. 6 : il.
  Dins la secció “Colaboraciones”
 1044. [AP] Toponímia mossàrab de les Balears : Passaratx (Porreres) / per J. Coromines i J. Mascaró Pasarius. – En: Llum d’oli (Porreres) n. 27, juny 1984, p. 3.
 1045. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-07-1984 : il.
  Conté:
  Cosme Adrover en Sant Antoniet
  Colectiva en “Caoba”
  Xabela Vargas en “4 Gats”
  Colectiva en “Bearn”
  P. Alemany en “Art-Fama”
  Joan Bosch en “La Caixa”
  Carmin Colom y Mari Berlanga en el Real Club Náutico de Palma
  Otras exposiciones
 1046. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-07-1984 : il.
  Conté:
  “Art a Eivissa” en el Museo de Mallorca
  El Banco de Santander y el arte
  Colectiva en Jaime III
  Colectiva en Sala Pelaires
 1047. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En Baleares, 18-07-1984
  Conté:
  Colectiva en Art-Fama
  Alexander, Scholtz y Ward
  De Zabaleta a Coll Sotomayor
  La sencillez de Margarita Alemany
  Los azules de Alzamora
  Las alumnas de Juan Gallardo
  El certamen internacional de pintura de Pollensa
  Otras exposiciones
 1048. [CA] Las Exposiciones de Arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-08-1984 : il.
  Conté:
  Llompart-Cabot en “Jaoquin Mir”
  Francisca Morell en “La Caixa”
  Pere Pujol en “Sa Nostra”
  Otras exposiciones
 1049. [CA] Exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-08-1984
  Conté:
  Heuvel y Vlietman en “Joaquim Mir”
  C.Gil en el Club Náutico de Can Pastilla
  Guillermo Colom en Galerías Mora
  Pep Roig y Joan Torres en Sóller
 1050. [CA] Las exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-10-1984 : il.
  Conté:
  Massimo Pulini en “Joaquin Mir”
  Torrent en “Bearn”
  Joan Miquel Lladó en “Kromyussa”
  Colectiva en “Pelaires”
  José Lull en “Jaime III”
 1051. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-10-1984 : il.
  Conté:
  Manuel Díaz Juárez en Galería Nadal
  B.Villalonga y R. Gossieau en Galería “Art-Fama”
  Salón de Otoño…
  Pedro Martí Montserrat
  Exposiciones a la vista
 1052. [AP] Don Juan Hernández Mora : un mahonés ejemplar del siglo XX / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-10-1984.
 1053. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-10-1984 : il.
  Conté:
  Reche en “Art Fama”
  Carlos Martorell en “Caoba”
  Oosterlynck y Pilar Cerdá
  Serra Viaplana en “Altair”
  Manel Casanella
  Denys Rubio en “Robines”
  Daniel González Herráez
 1054. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-10-1984 : il.
  Conté:
  Facsimiles de Codices en Botiga d’Art Can Marquès
  Cerámicas en “Dera”
  Salón Latinoamericano de Artes Plásticas
  Felix Serra en “Jaime III”
  Biel Noguera en “Maneu”
  Ripollés en “Joaquim Mir”
 1055. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-11-1984 : il.
  Conté:
  John Ulbricht en “Pelaires”
  Joan L. Rullan en “Bellas Artes”
  J. Munar en “Rubines”
  S. Freixas en “Jaime III”
 1056. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-11-1984
  Conté:
  Alexandre Siches en “Dera”
  Pere Darder Rullan en “Bearn”
  Choutov y outchinnikov en “Jandro”
  Andreas G. Topp en “Kromiussa”
  Silvia Von Toro
 1057. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-11-1984 : il.
  Conté:
  Estrada Vilarrasa en “Jaime III”
  Mateu Llobera en “Bellas Artes”
  Daniel Keiner en “Maneu”
  Joan Condins en “Roch Minué”
  Tòfol Sastre en “Altair”
 1058. [PR] La saga de los Mestre [pròleg] / J. Mascaró Pasarius. – En: Llibre de família / Maria Mestre Gelabert… [et al]. – Palma de Mallorca : [s. n.], 1984. – p. 5-8 ; 20 cm
  Imprès a la impremta Politècnica
 1059. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-11-1984 : il.
  Conté:
  Colomar en “Bellas Artes”
  Antonio Mandilego en “Nadal”
  Soledad Company en “Bearn”
  Murcianos en “Joaquim Mir”
 1060. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-12-1984 : il.
  Conté:
  Ramon Nadal en “Jaime III”
  Palmero en “Bellas Artes”
  Alexander y Conde Nixon en “Art Fama”
  Los Ventayol en “Kromiussa”
  Catalina Salas en “Bearn”
 1061. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-12-1984 : il.
  Conté:
  Frances Roca en “Caoba”
  Retrat a Mallorca
  Matilde Blanchi en “Es Retall”
  Longobardi en “Joaquim Mir”
 1062. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-12-1984 : il.
  Conté:
  Muestra antológica de La Seu
  F. Adrover en Can Marquès
  Colectiva en “Altair”
  Miró, Pedro Serra y Cela
  Carta ms de JMP al director del Baleares, Octavio Aguilera, queixant-se per la mutilació de les crítiques del 10 i 17 de desembre per la manca d’espai i demanant que se solucioni.
 1063. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-12-1984 : il.
  Conté:
  Papadopoulos en “Kromiussa”
  Sabater en “Bellas Artes”
  Escuela de París en “Maneu”
  Feminas en “Jaime III”
  Benavente Solís en “Caoba”
 1064. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-12-1984 : il.
  Conté:
  Vilardell en “Bellas Artes”
  Colectiva en “Bearn”
  Scholtz, Splinter y Pallarés en “Art-Fama”
  Romero y Tarrasso en “Nadal”
  Ramon Cavaller en “La Atlantida”
  Otros expositores
 1065. [AP] Menorca, asentamiento de diversas culturas / Mascaró Pasarius. – En: Guia de Menorca ’84 (Mahón : Editorial Menorca), 1984, 1p. : il.
 1066. [PR] Pròleg / J. Mascaró Pasarius. – En: Els nostres arts i oficis d’antany V / Joan Llabrés Ramis i Jordi Vallespir Soler. – Ciutat de Mallorca : Museu de la Porciúncula, 1984. – p. 9-16
  ISBN 84-398-0441-5
  1985
 1067. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-01-1985 : il.
  Conté:
  Acuarelas en “Bellas Artes”
 1068. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-01-1985 : il.
  Conté:
  Gzell en “Bearn”
  Colectiva en “Kromiussa”
  Esperanza Mestre en “Joaquim Mir”
  Club de pintores en Art-Fama
 1069. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-01-1985 : il.
  Conté:
  Subirana en “Caoba”
  Brunet en “Maneu”
  Canosa en “Altair”
  Torres Franch en “Danus”
  Mas Barceló en “Bellas Artes”
 1070. [AP] El patrimonio arqueológico del término de Andratx (I) : aproximación a la prehistoria de Andratx : alba de los pueblos históricos hispanos / Mascaró
  Pasarius. – En: Baleares, 24-01-1985, p. 22 : il
  Dins la secció “Arqueología”.
 1071. [AP] El patrimonio arqueológico del término de Andratx (II) : eruditos e historiadores y Andratx / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-01-1985, p. 22 : il
  Dins la secció “Arqueología”.
 1072. [AP] El patrimonio arqueológico del término de Andratx (III) : tesoros sumergidos y tesoros enterrados / [JMP]. – En: Baleares, 26-01-1985, p. 22 : il.
  Dins la secció “Arqueología”.
  [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-01-1985 : il.
  Conté:
  Premios Ciudad de Palma de pintura
  Salón Latinoamericano
  Puigserver Lara en Bellas Artes
 1073. [AP] El patrimonio arqueológico del término de Andratx (IV) : talaiots, cuevas y necrópolis romanas / [JMP]. – En: Baleares, 4-02-1985, p. 22 : il
  Dins la secció “Arqueología”.
 1074. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-02-1985 : il.
  Conté:
  En torno al realismo
  Gallardo en la Casa de Cultura
  Cuartetto en “Biblos”
  Manos unidas en Palas Atenea
  Premios de “Roch Minué”
 1075. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-02-1985 : il..
  Conté:
  Tomás Horrach en “Bearn”
  Joaquim Hidalgo en “Dera”
  Ramon LLamp en Bellas Artes
  Menéndez Rojas en “Pelaires”
  Codorniu en “Kromiussa”
  Gori Llobera en “Nadal”
  “Diccionario Ràfols” de artistas
 1076. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-02-1985 : il.
  Conté:
  Colectiva en el Salón Latinoamericano
  La subasta de “Manos Unidas”
  Máscaras en “Altair”
  Jesús Serano en “Joaquim Mir”
  Foto de Delphi
  .
  [CA] Las exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-02-1985 : il.
  Conté:
  Serrasanta en “Dera”
  Figuerola en “Art-Fama”
  Sellés en “Lluc Fluxà”
  Navarro Galcerán en “Bellas Artes”
  Puiget en “Caoba”
  Manresa en “Jaime III”
  López Herrera en “Bearn”
 1077. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares: 04-03-1985 : il.
  Conté:
  Alzubide en “Bellas Artes”
  Clásicos en “Ca’n Marquès”
  Llambias en “Bearn”
  Art i cultura en Salón Latino
 1078. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-03-1985 : il.
  Conté:
  Gafim i Nicolás Forteza
  Gaspar Riera en “Jaime III”
  Dibujos de Miguel Salvà
  “Overbooking”
 1079. [CA] El genio innovador de Xim Torrents / Mascaró Pasarius.- En: Baleares, 15-03-1985 : il.
 1080. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-03-1985 : il.
  Conté:
  Pau Lluís Fornés en “Bearn”
  Jordi Miralles en “Nadal”
  Maria Vich en “Lluc-Fluxà”
  Teresa Volosin en “Jaime III”
  Riutort y Roig en “Joaquim Mir”
 1081. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-03-1985 : il.
  Conté:
  Mateo Palmer en “Art-Fama”
  Catalina Barceló en “Kromiussa”
  Fuentes en “Jandro”
  Gaita en “Jaime III”
  Gamundí en “Art Fama”
  Féminas en “Sant Antoniet”
  Colectiva en “Galeria 17”
 1082. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-04-1985 : il.
  Conté:
  Juan Miralles y la Familia Real
  Mompó en “Pelaires”
  Félix Gutiérrez en “Caoba”
  Ángeles Cardell en el Salón Latinoamericano
  Nicolas Forteza en París
 1083. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-04-1985 : il.
  Conté:
  Vicenç Torres en “Joaquim Mir”
  Martí Company en “Bearn”
  Roy Ledgard en “Nadal”
  Los Ballester en Lloseta
 1084. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 15-04-1985 : il.
  Conté:
  Lluís Amer en “Kromiussa”
  Ribas en “Jaime III”
  Zahnke en “Privat”
  Coronado en “Banca March”
  Jacobson en “Altair”
 1085. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-04-1985 : il.
  Conté:
  Trece artistas en “Jandro”
  Esmaltes en la Fundación March
  Ribera en “Bellas Artes”
 1086. [AP] Las manos y los pies de Ramón Llull no han aparecido en su tumba / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-04-1985 : il.
 1087. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-04-1985 : il.
  Conté:
  Matheu Cerdà en “Caoba”
  Tomás Vila en “Art-Fama”
  Pomar y Ramón Pujol
  Llodrà en “Joaquim Mir”
  Aguilar en “Jaime III”
  Oliver en “Dera”
  Miguel Vives en “Bearn”
  Paul Breq en “Bellas Artes”
  Más pintores
 1088. [AP] Nuevos hallazgos sobre la inquieta vida de Ramon Llull / J. Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 5-05-1985 : il.
 1089. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-05-1985 : il.
  Conté:
  Pere Ignasi, mestre Vidrier
  Baldovino en “Nadal”
  Miguel Arolfo en “Jandro”
  Miguel Pascual en Bellas Artes
  Ritch Miller en “Pelaires”
  Munar Vila en “La Caixa”
  Aguirre en “Danús”
  Anotacions ms de JMP
 1090. [C] Sobre el martiri de Ramon Llull / M. – En: Baleares?, 7-05-1985
  És una carta al director
  Carpeta 67 o 95 i .
 1091. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En : Baleares, 13-05-1985 : il.
  Conté:
  Homenaje a Puigdengolas
 1092. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-05-1985 : il.
  Conté:
  Luís Fiol en “Altair”
  Colectiva en “Kromiussa”
  Colectiva en Galeria 17
  Luz Pedroso en “Art-Fama”
  Joan Martí en “Bearn”
  Toni en “art-Fama”
 1093. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-06-1985 : il.
  Conté:
  Nusos en Latinoamérica
  Los Rodrigo en “Lluc Fluxà”
  Torra en “Caoba”
  Villalonga y Gallardo en “Jaime III”
  Coll Sotomayor en “Art-Fama”
 1094. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-06-1985 : il.
  Conté:
  Martínez Nieto en “Jaime III”
  Colectiva en “Kromiussa”
  Montejo en “Art-Fama”
  Rego, Muñoz y Bernal
  Benet Sarsanedas en “Jaime III”
  María de la Paz en “Danus”
  Otras exposiciones
 1095. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-06-1985 : il.
  Conté:
  Bernadí Celià
  Natera en “Joaquim Mir”
  Pep Canyelles en “Pelaires”
  Natures mortes en “Lluc Fluxà”
  Antoni Pocoví en “Ses Fragates”
 1096. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-06-1985 : il.
  Conté:
  Sorolla en el Museo de Arte Contemporaneo
  Alcón en Jaime III
 1097. [CA] Exposiciones de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-07-1985 : il.
  Conté:
  Caldes en “Art-Fama”
  Perelló Paradelo y “Naïf”
  Amnistia Internacional
  José Lamiel en “Caoba”
 1098. [CA] Sansuguet y su renovación estilística / Mascaró Pasarius. – En: Menorca?, 29-08-1985 : il.
 1099. [CA] Las exposiciones de arte / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-09-1985 : il.
  Conté:
  Millán Ortega en “Jaime III”
  Raúl en “Art-Fama”
  Perelló en “Art-Fama”
  Natalie Drache en “Latino-Americana”
  Erik Bech en “Caoba”
  Andreo en “Bearn”
 1100. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-10-1985 : il.
  Conté:
  Hervás en “Nadal”
  Lucio Muñoz en “Pelaires”
  Leandro en “Kromiussa”
  Garau Horrach en “Bellas Artes”
  Salón de Otoño
 1101. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-10-1985 : il.
  Conté:
  Mansker y Csato en Galería “17”
  Gironés y Baques en “Bearn”
  Casademont en “Jaime III”
  Colectiva en “Altair”
 1102. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-10-1985 : il.
  Conté:
  Durand en “Bellas Artes”
  Xavier Grau en “Joan Oliver”
  Griera y Siches en “Bearn”
  Panadés “Lluc Fluxà”
  Antonio Puche en “Nadal”
  García Sevilla en “Kromiussa”
  Francisca Morell en “Pueblo Español”
 1103. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-10-1985 : il.
  Conté:
  Ignacio Gil en Jaime III
  Nils Burwitz en el Palau Solleric
  Gene Holbrook otra vez
  Elaine, en “L’Alliance française”
 1104. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-10-1985 : il.
  Conté:
  L’auba: nueva galería
  Segrià y Román en “Caoba”
  Tarrassa en “Art Fama”
  Irueste en “Privat”
  MG-Minn y Palaci en Galería “17”
 1105. [N] Reunión de toponimistas en la Real / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-10-1985 : il.
 1106. [AP] La presencia del hombre en Mallorca está constatada en el quinto milenio antes de Cristo : excavaciones arqueológicas del doctor Veny / texto y fotos Mascaró Pasarius. – En: Baleares?, 1-11-1985 : il.
 1107. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-11-1985 : il.
  Conté:
  Miret en “Jaime III”
  Juan Vich en “Dera”
  Mateu en “Bellas Artes”
  Monteagudo en “Nadal”Chancho en “Altair”
  Colectiva en “Joaquim Mir”
 1108. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-11-1985 : il.
  Rosa Palou en “Caoba”
  Denys Rubio en “Art Fama”
  Danesjordi en “Bearn”
  Palmer Mulet en “Art Fama”
  Pau Sintes y Roig de Diego
  Antoni-o Socías en “Pelaires”
 1109. [CA] Las exposiciones de arte / Mscaró Pasarius. – En: Baleares, 18-11-1985 : il.
  Conté:
  Juli Ramis en “Lluc Fluxà”
  Poch Romeu en “Jaime III”
  Joan Rullan en “Bellas Artes”
  Conde Dixon y J.H. Ward
  Maraver en L’Auba
 1110. [AP] La famosa guitarra del maonés Juan Riudavets en Bruselas : una canción menorquina en el castillo de Alden Biensen / Mascaró Pasarius. – En: Menorca??, 20-11-1985 : il.
 1111. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-11-1985 : il.
  Conté:
  Kristian Krekovic: in memoriam
  Riutort Gaya en “Kromiussa”
  Gustavo en “Maneu”
  Díaz Ortega en “Joaquim Mir”
  Más exposiciones
 1112. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-12-1985 : il.
  Conté:
  Ramón Nadal en “Jaime III”
  Laporta en “L’Auba”
  Arroyo en “Bearn”
  Marruchi Ripoll en “Nadal”
 1113. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-12-1985 : il.
  Conté:
  Amelia en “Bearn”
  Salón de otoño
  Barceló Moner en “Biblos”
  Más exposiciones
 1114. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-12-1985 : il.
  Conté:
  Los 20 años de “Dera”
  Siquier en “Jaime III”
  Arte Naïf – 85
  Broglia en “Altair”
  Elena Negueroles en “Nadal”
 1115. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-12-1985 : il.
  Conté:
  Casanella en “Bellas Artes”
  Coty Oliver en “Lluc Fluxà
  Artistas médicos en “L’Auba”
  Guinovart en “Pelaires”
  Puigserver Janer en Barcelona
 1116. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-12-1985 : il.
  Conté:
  Miró en “Joan Oliver”
  Acuarelistas en “Bellas Artes”
  Alexander Scholtz y Splinter
  Bodegones en la Fundación March
 1117. [PLL] El castillo Santa Águeda / por J. Mascaró Pasarius. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 30-49 : il.
 1118. [AP] El mundo pierde uno de los más grandes poetas del siglo : ha muerto el más grande poeta inglés viviente / Mascaró Pasarius. – En: Baleares?, desembre 1985, p. 7 : il.
 1119. [PLL] Epigrafía árabe de Menorca / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 67-76 : il.
 1120. Incursiones de genoveses en Menorca / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 52-53 : il.
 1121. [PLL] Incursiones de los normandos en Menorca en 1.108 / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 50-51 : il.
 1122. [PLL] Los judíos en Menorca en la Baja Edad Media : (El siglo XIV) / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 295-372 : il.
 1123. [AR] Los judíos en Menorca en la Baja Edad Media : (El siglo XIV) / Josep Mascaró Pasarius. –En: Maguen-Escudo n. 55 2ª época (Caracas, 1985), p. 21-39 : il.
 1124. [PLL] Los reinos de Taifas : Una lección nunca aprendida / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 54-60 : il.
 1125. [PLL] Menorca musulmana / [JMP]. – En: Geografía e historia de Menorca / coordinada por J. Mascaró Pasarius. – Barcelona : 1985. – vol 5, p. 61-66 : il.
  1986
 1126. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-01-1986 : il.
  Conté:
  Jean Anne en “Bearn”
  Elaine Schmitt en “Galería 17”
  Colectiva en “Jaime III”
  Clectiva en “Caoba”
 1127. [CA] Las exposiciones de arte / Por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-01-1986 : il.
  Conté:
  Concurso “Antonio Gelabert”
  Ramón Planes en “Bearn”
  Jeroni Ripoll en “Art Fama”
  Colectiva en “L’Auba”
  Joan Toni Nadal en “Joaquim Mir”
 1128. [CA] Las exposiciones de arte / Por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-01-1986 : il.
  Conté:
  Homenaje a M. Llabrés
  Bernardí Celià en “Jaime III”
  Miguel Salom en “Lluc Fluxà”
  Nicolás Forteza en Barcelona
 1129. [CA] Las exposiciones de arte / Por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-01-1986 : il.
  Conté:
  Martorell en “Kromiussa”
  Sarasate
 1130. [CA] Las exposiciones de arte / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-02-1986 : il.
  Conté:
  Ferrer Guasch en “Jaime III”
  Sant Sebastià y Ramón Nadal
  Colectiva en “Byblos”
  A. Jaume en “Bearn”
  Anotacions ms. JMP
 1131. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterràneo (V) : la Torre de los cráneos. Roger de Flor. Ramon Muntaner y el duque de Medinaceli / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-03-1986, p. 6 : il.
 1132. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterráneo : l’Alguer: una ciudad sarda de lengua catalana : pescadores mallorquines en Cerdeña/ por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 5-05-1986, p. 6 : il.
 1133. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterráneo : dos reinas españolas en Chipre / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-06-1986 : il.
 1134. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterráneo : Ramón Llull estuvo en el castillo de Buffavento / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-06-1986 : il.
 1135. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterráneo : doña Berenguela de Navarra en Chipre : una historia de amor / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-07-1986 : il.
 1136. [AP] En busca de las raíces baleares en el Mediterráneo : Chipre y el infante Ferrán de Mallorca / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-07-1986 : il.
 1137. [AP] En busca de las raíces mallorquinas en el Mediterráneo : toros y dioses / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-08-1986 : il.
 1138. [AP] In Memoriam : don José Al·lés Quintana, en el recuerdo / Mascaró Pasarius. – En: El Iris, 30-06-1986, p. 5
  Dins la secció “Opinión”
 1139. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 3-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1140. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (I) : castillos españoles en la isla de Djerba / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 4-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1141. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (II) : catalanes en Cerdeña. Nuraghi y talaiots / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 5-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”
 1142. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (III) : Pedro el Grande, Carlos V y Felipe II en Sicilia / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 6-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1143. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (IV) : Creta, el Greco y el çrey Minos / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 8-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1144. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (V) : dos reinas españolas en Chipre / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 9-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”
 1145. [CA] Primera Mostra d’Art de Balears / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-09-1986.
  Conté:
  Temas y estilos muy diversos
  Festival de arte
 1146. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (VI) : el Infante Ferran de Mallorca y Ramon Llull en Chipre / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 10-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”
 1147. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (VIII) : grandes Maestres de la Orden de San Juan de Malta / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 11-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”
 1148. [CA] El menorquín Jaume Reurer en la Primera Mostra d’Art de Balears / Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 12-09-1986.
 1149. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (IX) : Rodas: Hija del dios del mar / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 12-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1150. [AP] El Consell patrocina un premio de medio millón para un cuadro relacionado con el Principal / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-09-1986
 1151. [AP] Viaje alucinante a la cuna de Europa (y X) : estatuas-Menhir, Napeoleón, Colón y monjas de clausura españolas / Texto y Fotos: Mascaró Pasarius. – En: Menorca, 15-09-1986, p? : il.
  Dins la secció “Menorca y los menorquines”.
 1152. [CA] Crítica. Las exposiciones de la semana / [JMP]. – En: Baleares, 22-09-1986 : il.
  Conté:
  Casademont en “Jaime III”
  XLV Salón de Otoño 1986
  Otras exposiciones
 1153. [CA] Crítica de arte : Exposiciones de grabado y escultura / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-09-1986 : il.
  Conté:
  Company
  Steve
 1154. [CA] Crítica de arte : Terrasa-Vilandell-Ventayol-Sevilla-Topp / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-10-1986 : il.
  Conté:
  Terrassa en “Pelaires”
  Jaume Vilardell
  Simon Ventayol
  S. García Sevilla
  Andreas Gabriel To
 1155. [CA] Crítica de arte. Los ganadores del XLV Salón de Otoño / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-10-1986 : il.
  Conté:
  Llabrés Bonet en “Caoba”
  Baldovino
  Otros expositores
 1156. [CA] Crítica de arte : arte moderno del Roselló / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-10-1986 : il.
  Conté:
  Torrent
  Ramon Reig
  Luisa Granero
 1157. [CA] Crítica de arte : variedad temática y estilística / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-10-1986.
  Conté:
  Gaspar Riera
  Joan March
  Requena
  Tres artista en “Kromiussa”
  Otros expositores
 1158. [CA] Crítica de arte : desnudos y paisajes / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares: 03-11-1986.
  Conté:
  Conde Dixon
  Vassili Karakatsani
  Otras exposiciones
 1159. [CA] Crítica de arte : pinturas, esculturas y Aspace / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 10-11-1986 : il.
  Conté:
  Denys Rubio
  Gerard Matas
  Soberats Liegey
  Otras exposiciones
 1160. [CA] Crítica de arte : hoy: buena pintura; mañana: possible escándalo / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-11-1986.
  Conté:
  Sarquella
  Juan Trujillo
  García Cuervas
  Otras exposiciones
 1161. [CA] Arte : Maraver y la “imaginaçao” / Mascaró Pasarius. – En: DM, 22-11-1986 : il.
 1162. [CA] Pintores baleares: una inexactitud paisajística de hoy, una tomadura de pelo / por José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-11-1986
  Dins la secció “Opinión”
 1163. [CA] Crítica de arte : arte fotográfico y expresiones de vanguardia / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-11-1986.
  Conté:
  Pessa y Fusako
  Esther Olondriz
  Francisca Morell
  Robert Mother Well
 1164. [CA] Juan Oliver Fuster “Maneu”. ¿Experto en arte? / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-11-1986 : il.
  Dins la secció “Opinión”
 1165. [AR] Toponímia i aigua (Menorca i enjondre) / Josep Mascaró. – En: Butlletí de la Societat d’Onomàstica (SOBI) 26 (desembre 1986), p. 36-37
 1166. [CA] Crítica de arte : ceramistas y pintores en la palestra / [JMP]. – En: Baleares, 01-12-1986 : il.
  Conté:
  Antonia María Burguera
  Andrés Alexander
  Christine Niblett
  Colectiva en L’Auba
  Ottras exposiciones
 1167. [CA] Crítica de arte : pintura figurativa y modernista / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-12-1986 : il.
  Conté:
  Juli Ramis
  Gutiérrez Iglesias
  Dolores Corbella
  Escultores en Dera
  Otras exposiciones
 1168. [CA] Crítica de arte : Adeba aragoneses y buena pintura / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-12-1986 : il.
  Conté:
  María Prats
  Juan Ramis
  Karl M. Sholtz
  Pintores aragoneses
 1169. [CA] Critica de arte : medio centenar de pintores en tres galerías / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-12-1986.
  Conté:
  Colectiva en “Bearn”
  Toni Boig Clar
 1170. [CA] Crítica de arte : esplendor artístico en cinco exposiciones / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-12-1986.
  Conté:
  Jaume Mercant
  Joan Miró
  Catalina Oliver
  Manuel M. Buñuel
  Colectiva en l’Auba
 1171. [CA] Crítica de arte : un primer premio para Francisca Morell / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, [1986 ].
  Conté:
  J. Miret
  Miquela Nicolau
  José Manuel Broto
  Premios Adeba
  Sitges Febrer
  María Luisa Aguiló
  Otras exposiciones
 1172. [MP] Mallorca [Material cartogràfic] : Mapa turístico de Plaza & Janés / redacción textos: Josep Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 160.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, 1986 ; Berlín…: Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : il : col ; fotos ; 50 x 100 cm plegat a 25 x 13 cm
  Registre general de cartografia nº 35
  Inclou 28 fotos amb 28 textos:
  1 Cap de Formentor; 2 Alcúdia : Murallas; 3 Horta de Sa Pobla: molinos; 4 Poblado talayótico de ses Païsses; 5 Cuevas de Artà; 6 Porto Cristo; 7 Cuevas del Drac; 8 Porto Colom; 9 Felanitx; 10 Puig de Randa; 11 Palma: la catedral; 12 Palma de Mallorca: la Lonja; 13 Palma: el casco antiguo; 14 Palma: Pueblo Español; 15 Castillo de Bellver; 16 Castillo de Bendinat; 17 Portals Vells; 18 Valldemossa: la Cartuja; 19 Villa de Valldemossa; 20 Deià; 21 Alfàbia; 22 Sóller; 23 Port de Sóller; 24 Torrent de Pareis; 25 Monasterio de Lluc; 26: Pollença: el Calvari; 27 ?; 28 Castell del Rei
  També inclou 4 fotos sense text 11,5 x 11,5 cm , un mapa 1: 2.500.000 de les illes Balears i part oriental de la Península Ibèrica, i un plànol petit de Palma.
  Casa Magda
 1173. [MP] Mappa turistico [Material cartogràfic] : Mallorca : Versione italiana / redacción textos Josep Mascaró Pasarius. – – Escala 1 : 160.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, 1986 ; Berlín…: Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : il : col ; fotos ; 50×100 cm plegat a 25×13 cm
  No hi figura l’autor del mapa. Hi diu: Autorizado por el Consejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía nº 35 Año 1986”.
  Inclou 28 fotos amb 28 textos:
  1 Cap de Formentor; 2 Alcúdia : Muraglie; 3 Horta de Sa Pobla: Mulini; 4 Villaggio di “talaiots” de Ses Païsses; 5 Grotte di Artà; 6 Porto Cristo; 7 Grotte del Drac; 8 Porto Colom; 9 Felanitx; 10 Puig de Randa; 11 Palma de Mallorca: la cattedrale; 12 Palma de Mallorca: la Lonja; 13 Palma de Mallorca: il quartiere antico; 14 Palma: Pueblo Español; 15 Castello di Bellver; 16 Castello de Bendinat; 17 Portals Vells; 18 Valldemossa: la Certosa; 19 Borgo di Valldemossa; 20 Deià; 21 Alfàbia; 22 Sóller; 23 Port de Sóller; 24 Torrent de Pareis; 25 Monasterio di Lluc; 26: Pollença:norie; 27 Pollença: il Calvari; 28 Castell del Rei.
 1174. [MP] Menorca [Material cartogràfic] / Redacción textos: Josep Mascaró Pasarius – . – 1 : 75.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés ; Berlín [etc] : Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : col. ; 48 x 64 cm, pleg. en f. de 26 x 13 cm.
  Versió en anglès.
  La mida del mapa desplegat amb la informació complementària és de 50 x 100 cm .
  Inserta: Mapa de les Illes Balears i litoral peninsular pròxim. – Escala 1 : 2.500.000
  Al verso, informació turística amb 28 fotografies: 1 Ciutadella; 2 Cala Morell; 3 Naveta dels Tudons; 4 Hermitatge of Sant Joan de Missa; 5 Torre Trencada; 6 Taula of Torre Llafuda; 7 Macarella; 8 Cala Santa Galdana; 9 Ferreries; 10 Castell de Santa Àgueda; 11 Sanitja and Cap de Cavalleria; 12 Fornells; 13 Es Mercadal; 14 Mount and sanctuary del Toro; 15 Alaior; 16 Torre d’en Gaumes; 17 Son Bou; 18 The Cave d’en Xoroi; 19Taula de Torralba d’en Salort; 20 Port d’Addaia; 21 Talatí de dalt; 22 Torrellonet; 23 Mahón and its harbour; 24 The Golden Farm; 25 Taula and talaiot of Trepucó; 26 El Llatzaret; 27 Sant Lluís; 28 Cala de Binibeca.
  “Autorizado por el Consejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía nº 31”
 1175. [MP] Menorca [Material cartogràfic] / [JMP]. – . – 1 : 75.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés ; Berlín [etc] : Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : col. ; 48 x 64 cm, pleg. En f. De 26 x 13 cm
  Versió en alemany
  Inserta: Mapa de les Illes Balears i litoral peninsular pròxim. – Escala 1 : 2.500.000
  Al verso informació turística amb fotografies. Redacció de textos Josep Mascaró Pasarius
  JMP Revisió toponómica i textos
  Tret del catàleg de la “Biblioteca Nacional de España”
 1176. [MP] Menorca [Material cartogràfic] / [JMP]. – . – 1 : 75.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés ; Berlín [etc] : Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : col. ; 48 x 64 cm, pleg. En f. De 26 x 13 cm
  Versió en català.
  Inserta: Mapa de les Illes Balears i litoral peninsular pròxim. – Escala 1 : 2.500.000
  Al verso informació turística amb fotografies. Redacció de textos Josep Mascaró Pasarius
  JMP Revisió toponómica i textos
  Tret del catàleg de la “Biblioteca Nacional de España”
 1177. [MP] Menorca [Material cartogràfic] / [JMP]. – . – 1 : 75.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés ; Berlín [etc] : Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. – 1 mapa : col. ; 48 x 64 cm, pleg. En f. de 26 x 13 cm
  Versió en espanyol.
  Inserta: Mapa de les Illes Balears i litoral peninsular pròxim. – Escala 1 : 2.500.000
  Al verso informació turística amb fotografies. Redacció de textos Josep Mascaró Pasarius
  JMP Revisió toponómica i textos
  Tret del catàleg de la “Biblioteca Nacional de España”
 1178. [LL] Menorca / textos J. Mascaró Pasarius ; fotos Jordi Sintes. – Palma de Mallorca : Fomentor, DL 1986. – 90 p. : il. Col ; 23×28 cm.
  Inclou:
  “Menorca: alba primerenca d’Espanya : Jordi Sintes : creativitat art i tècnica”. En català (p. 1), espanyol (p. 2), anglès (p. 3) i alemany (p. 4).
  Breus comentaris de cada fotografia, en català i espanyol.
  “Jordi Sintes Llisas”, biografia de l’autor, en espanyol i català.
 1179. [M] Pròleg / Mascaró Pasarius. – [Palma, 1986]
  2 fulls mecanografiats amb anotacions ms de JMP. Pròleg del llibre Llegendes i tradicions, de Miquel Bota Totxo (fotocòpia).
 1180. [PR] Pròleg / J. Mascaró Pasarius. –En: Llegendes i tradicions / Miquel Bota Totxo. – Palma de Mallorca : Cort, 1986. – p. 5-6 ; 22 cm.
  1987
 1181. [CA] Crítica de arte : No! No! No! / Por J. Mascaró Pasarius. – En : Baleares, [gener 1987?].
 1182. [CA] Crítica de arte : pintura para todos los gustos y bolsillos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-01-1987.
  Conté:
  Ramón Nadal y otros
  Rosa Agenjo
  Colectiva en “Art-Fama”
  Colectiva en Altair
 1183. [CA] Crítica de arte : horóscopos, premios y proyectos / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-01-1987.
  Conté:
  Los premios “Pi”
  B.Ribot Mulet
  Juan Carlos Regu
  Andreu Terrades
 1184. [CA] Crítica de arte : muestras clásicas y de vanguardia / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-01-1987 : il.
  Conté:
  Joan Artigues
  B.Ribot Mulet
  José Puigserver Janer
  Colectiva en “Jandro”
  Nofre Fuster
 1185. [CA] Crítica de arte : tapices, cerámicas, pinturas y dibujo / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-02-1987.
  Conté:
  El grupo Bes
  Pablo San Pietro
  Marita Cort
  Tòfol Sastre
 1186. [CA] Crítica de arte : excelente semana para el arte / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-02-1987.
  Conté:
  M. Jesús Natera
  Pere Darder i Rullán
  Artistas en “L’auba”
  Gelo
 1187. [CA] Crítica de arte : tes [tres] pintores mallorquines a Bolonia / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-02-1987.
  Conté:
  Cittadini
  Antoni-o Socias
  5 artistas en Pelaires
  Pintores mallorquines a Bolonia
 1188. [CA] Crítica de arte : dos adelantados de la pintura / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-02-1987.
  Conté:
  Mateu Llobera
  Julio Viera
 1189. [CA] Crítica de arte : acuarelas, óleos, cerámicas y tapices / por J. Mascaró Pasarius. En: Baleares, 02-03-1987.
  Conté:
  Miquel Planas
  Marie Luise Zahnke
  Tres féminas
  Pintoras mallorquinas
  Salud Company
  Otras exposiciones
 1190. [CA] Crítica de arte : mostra de pintura i escultura de la tercera edad / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-03-1987.
  Conté:
  Segona Mostra
  Margarita Cardell
  Claudi Borichi
  Mompó Roca
  Daniel Argimon
 1191. [CA] Crítica de arte : poemas y pintura / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-03-1987.
  Conté:
  Acontecimientos
  Pep Martorell Monar
  Isabel Miralles
  María Isabel Ballester
  R. Perelló
 1192. [CA] Críticas de arte : pintura, escultura y cerámicas para todos los gustos / por J. Mascaró Pasarius. – En Baleares, 23-03-1987.
  Conté:
  López Herrera
  Enrique Papadopoulos
  Enrique Broglia
  A. Bover Creus
  Astrid y Gisela
  Otras exposiciones
 1193. [CA] Crítica de arte : tres exposiciones de primer rango / [JMP]. – En: Baleares, 30-03-1987 : il.
  Conté:
  Nicolás Forteza
  Daniel Codorniu
  Colectiva Art Viu
 1194. [CA] Crítica de arte : siete sugestivas exposiciones / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares: 06-04-1987.
  Conté:
  Gaita
  Caty Juan
  Serra Santa
  Splinter
  Beltrán
  Agulló
  Otras exposiciones
 1195. [CA] Crítica de arte : exposiciones millonarias / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-04-1987.
  Conté:
  Antoni Clavé
  Gerardo Rueda
  Víctor Andreu
  Cayetano Miró
  Félix González
  Palau Solleric
  Otras exposiciones
 1196. [CA] Crítica de arte : nueva galería de arte / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-04-1987.
  Conté:
  Nouart
  Colectiva en Jaime III
 1197. [CA] Crítica de arte : pintura romántica y figurativa / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-04-1987.
  Conté:
  Bernat Ribot
  Gabriel Andreas Topp
  Guillem Llabrés
  Gioia
  Premio Picarol
 1198. [CA] Crítica de arte : desde el dibujo al tapiz / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-05-1987.
  Conté:
  Miquel Morell
  Pere Alemany
  Luís Juncosa
  Picasso
  Edda Holmesland Snaprud
  Mari Vidal
  José M. Palou
  Otras exposiciones
 1199. [CA] Crítica de arte : cortesanas insignes / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-05-1987.
  Conté:
  Autores relevantes
  Pau Lluís Fornés
  Ruth Boos-Langner
  Carlos León
  Cesáreo Orfila Sans
  Ángel Blanco San Martín
  José María Munar
  Chico Prats
  Campiglio
 1200. [CA] Crítica de arte : nuevo académico : Premio “Picarol” : Os Galegos / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-05-1987.
  Conté:
  Parelló Paradelo
  Cándido Ballester
  Arche Gittes
  Pintura y cerámica gallegas
  Guillermo Bonnín
  Hernández Martín
  Antonia Fons Mayol
  Novart
 1201. [CA] Crítica de arte : ecología, deporte y arte / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-05-1987.
  Conté:
  Deportistas y ecólogos
  Bernat Reüll
  Tòfol Malbertí
  Antonio Heredero
  Moreno Ramírez
  Es Fortí
  Archie Gittes
 1202. [CA] Crítica de Arte : homenaje, flores y premios / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-06-1987.
  Conté:
  Gaspar Sabater
  Ribot Mulet
  Joan Serra
  Cándido Ballester
  Robert Jaras
  Jean Anne Jorgensen
  Joan Miró
  James Bohary
 1203. [CA] Crítica de arte : edición 56 del Salón de Otoño / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-06-1987.
  Conté:
  Bellas Artes
  Miguel Rasero
  Joan Bennassar
  Jandro
  Rasskin
  Bonet Camps
  Miquel Rosselló
 1204. [CA] Crítica de arte / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-06-1987 : il.
  Conté:
  Escuela de Artes y Oficios
  Academia Arcadia
  Judy Stona
  La figura
 1205. [CA] Crítica de arte / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 22-06-1987 : il.
  Conté:
  Fundación March
  Cruz Hernández
  Pintura i escultura de Muro
  Litografías
 1206. [AP] Las obras junto a la Cartoixa, una amenaza irreversible / Mascaró Passarius. – En: Baleares, 27-06-1987, p? : il.
 1207. [CA] Crítica de arte : óptimo período de colectivas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-06-1987.
  Conté:
  Joan Miró
  Joan Bonet
  Premios Marratxí de pintura
  Y en Komyussa
  Colectiva en Art-Fama
  Ritch Miller
  Mari Berlanga
  Otras Exposiciones
 1208. [AR] Menorca : simfonia de colors / fotos, Jordi Sintes ; text Mascaró Laserius [sic]. – En: Avui és diumenge (Barcelona), 5-07-1987, p. 4-7
 1209. [CA] Crítica de arte : cultura y/o contracultura /por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-07-1987.
  Conté:
  El Parc de la Mar
  Xusca Ceballos
  Bearn
 1210. [CA] Crítica de arte : casi 50 pintores en cuatro galerías / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 13-07-1987
  Conté:
  “Cisterna”
  “L’Auba”
  “Jaime III”
  “Altair”
 1211. [CA] Crítica de arte : las pinturas rechazadas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-07-1987.
  Conté:
  Certámenes y jurados
  Pep Bonet
  Néctar
  Matilde Moyà
  Otras exposiciones
  Joan Guaita
 1212. [CA] Crítica de arte : el arte más allá de las murallas / por J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-07-1987.
  Conté:
  Martínez García
  Pep Barceló
  Colectiva en Ferrán Cano
  Festival de Pollensa
  Xavier en Pleta Freda
  Andro y Reurer
 1213. [CA] Crítica de arte : la otra cara de los premios / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 03-08-1987.
  Conté:
  Pollensa: Pintura y escultura
  Otras exposiciones
 1214. [CA] Crítica de arte : esplendor en la “part forana” / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares,10-08-1987.
  Conté:
  Artá, en cabeza
  Jean Dosterlynch
  Antonio Colom y Colom
  Manuel Martínez
  Abanico de arte
 1215. [CA] Crítica de arte : otros certámenes y nueva galería / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 17-08-1987.
  Conté:
  Juana M. Bonet
  Nueva galería de arte
  Certamen en Consell
  Francesc Domingo
  Monpou
  Al retall del diari de la biblioteca personal, JMP amb una anotació manuscrita canvia el títol per: Olé, certámenes y nueva galería.
 1216. [CA] Crítica de arte : los honderos de nuevo en acción / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 24-08-1987.
  Conté:
  Esculturas en Pollensa
  José María MunarNorberto León
  Otras exposiciones
 1217. [CA] Crítica de arte : el mar, protagonista estelar / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 31-08-1987.
  Conté:
  Joan L. Rullan
  Catalina Salas
  María del Carmen y Magdalena
  Certamen internacional de pintura
  Dos colectivas
  Otras exposiciones
 1218. [NLL] Editados cuatro libros en la Part Forana de Mallorca : las investigaciones ayudarán a comprender el complejo entramado social, político y económico de la Baja Edad Media / Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 4-09-1987
 1219. [CA] Crítica de arte : el “sus” de la temporada de invierno / por Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-09-1987.
  Conté:
  Salón de Otoño 1987
  Premios “Ciudad de Palma”
  Adeba
 1220. [AP] Hispanidad y judaismo : la epopeya de los judíos españoles en los Países Bajos de Abraham Pereyra – Henry Mechoulan / J. Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 7-09-1987 : il.
 1221. [CA] Crítica de arte : más de 70 artistas en La Lonja / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-09-1987.
  Conté:
  Asociación de Bellas Artes
  Borrás de Riquer
  Francesc Llavina
  María Esperanza Vidal
  Pedro Mudoy
  Jaime Reurer
  Francisca Martí Montserrat
  José M. Munar
  Un colectivo importante
 1222. [AP] Las raíces catalanas de Menorca / J. Mascaró Pasarius ; [fotos, Jordi Sintes]. – En: La Vanguardia, 24-09-1987, 1 p.
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.
 1223. [CA] Crítica de arte : esplendor y tragedia de un gran artista / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-09-1987.
  Conté:
  Antonio Gelabert
  Montserrat Vila
  Círculo de Bellas Artes
  Colectivo en “Ferran Cano”
  Otras exposiciones
 1224. [CA] Crítica de arte : clásicos y vanguardistas en siete galerías / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 05-10-1987.
  Conté:
  Colectiva en Jaime III
  Vicent Calbet
  Juan Insa
  Rafael Amengual
  Ignasi Defust
  Pere Pujol
 1225. [CA] Crítica de arte : un otoño caliente en pintura / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 12-10-1987.
  Conté:María Zanoguera
  Matías SansóMaría Victoria Rojas
  Colectiva en Nou Art
  El carrito
  “Ses Fragates”
 1226. [AP] Mossèn Capó i Lloseta / Mascaró Pasarius. – En: Baleares?, 14-10-1987 : il.
 1227. [CA] Crítica de arte : juncos, nenúfares y flores / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 19-10-1987.
  Conté:
  Juana M. Ferrer
  Borja Fernández
  Leandro
  Gabriel Siquier
  Pedro Martí Montserrat
  Nicolás Forteza
 1228. [CA] Crítica de arte : de lo romántico a lo abstracto / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 26-10-1987.
  Conté:
  Sheetikoff y Aguiló
  Lluc Fluxà
  Metamorfosis
  Joan Hernández Pijuán
  Colectiva en Banca March
  Otras exposiciones
 1229. [CA] Crítica de arte : fantasía y creatividad del cómic / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-11-1987.
  Conté:
  Plomí Corcat
  Denys Rubio
  Conde Dixon
  Toni Riera
  Adeba
  Otras exposiciones
 1230. [CA] Crítica de arte : una gran semana de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-11-1987.
  Conté:
  Jenny Spencer
  Michel Reche
  Pascual de Cabo
  Mateo Vidal Riera
  Baldovino
 1231. [CA] Crítica de arte : gran certamen de pintura en Inca / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-11-1987.
  Conté:
  Los huertos Caldentey
  Alzamora
  Certamen Pintura de Inca
  Guillermo Gil
  Otras exposiciones
 1232. [CA] Crítica de arte : segundo concurso de pintura del Principal /José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-11-1987.
  Conté:
  700 mil pesetas en premios
  Tres ceramistas
  Joan Miquel Ramírez
  Artistas del “Dijous Bo”
 1233. [CA] Crítica de arte : el arte de pintar: mensaje y revelación / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-11-1987.
  Conté:
  Joan L. Rullán
  Miguel Angel Campano
  Miguel Veives
  Escuela de Artes Aplicadas
  Otras Exposiciones
 1234. [CA] Crítica de arte : un invierno movido / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-12-1987.
  Conté:
  El Salón de Otoño
  Colectiva en Nou Art
  Alexander
  Colectiva en “Enrique Moreno”
  Otras exposiciones
  IV Premios Pi
 1235. [CA] Crítica de arte : noche de paz, días de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-12-1987.
  Conté:
  Manuel Coronado
  Isabel Ramis y Erna Ehlert
  Vila de Capdepera
  Los Ballester
  Colectiva en “E. Moreno”
  Isabel Miralles
  Otras exposiciones
 1236. [CA] Crítica de arte : semana de formidables colectivas / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-12-1987.
  Conté:
  Joan Miró
  Aurora Cañero
  Colectiva “L’Auba”
  Altair 5 años
  Colectiva en Jaime III
  Juli Ramis
  Colectiva en “Lluc Fluxà”
  Otras exposiciones
 1237. [LL] [M] Els mil noms més antics de les terres catalanes [manuscrit] : les primeres cartes nàutiques catalanes / J. Mascaró Pasarius. – 1987. – 7 vol. (vol. 1, p. 1-135; vol. 2, p. 136-357; vol. 3, p. 358-643; vol. 4, p. 644-825; vol. 5, p. 826-1015; vol. 6, p.1016-1204; vol. 7, p.1205-1311) + 2 mapes plegats : il. ; 30 cm.
  Obra inèdita, mecanografiada, amb nombroses anotacions ms (fotocòpia de l’original, dedicada). Gran quantitat de fotos i reproduccions de mapes.
  Els mapes són:
  – [Les sis regions de la Catalunya natural : el Principat, el Rosselló o Catalunya Nord, Andorra, Cinca Oriental, País Valencià i Balears] [Material cartogràfic] / J. M. P.. – [sense escala]. – 1985. – 31×25 cm plegat a 19×25 cm. – En: vol I
  -[Plànol de Barcelona amb les muralles] [Material cartogràfic] / J. M. P. – [sense escala]. – 1985. – 38×25 cm plegat a9 x 25 cm. – En: vol I
  El volum I conté:
  Un projecte de tres graons, p. 1-39
  Senyeres i símbols heràldics que surten a les cartes nàutiques dels segles XIV i XV, p. 40-89
  Topònims dels mapes ptolomeics des de Narbona a Sagunt, p. 90-101
  Topònims dels mapes ptolomeics de les Illes Balears, p. 102-135
  El volum II conté:
  Cartografia catalana (segles XIV i XV), p. 136-357.
  El volum III conté:
  Més de set mil noms anteriors a l’any 1000, p. 358-643.
  El volum IV conté:
  Cèdules individualitzades : D’Addaia, Port d’ a Cullera, -cap de, p. 644-825.
  El volum V conté:
  Cèdules individualitzades : De Dènia a Palma de Mallorca, p. 826-1015.
  El volum VI conté:
  Cèdules individualitzades : De Pals al riu Xúquer, p. 1016-1204.
  El volum VII conté:
  Bibliografía : advertiment, p. 1205-1206
  Abreviatures, p. 1207-1211
  [Relació d’obres], 1212 A-1311
 1238. [MP] Mallorca [Material cartogràfic] / redacción textos, Josep Mascaró Pasarius. – . – 1 : 160.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, D.L. 1987. – 1 mapa : col. ; 47 x 71 cm
  Text en francès
  Al verso: textos i fotografies de diferents punts turístics. – Inclou fotografies. – Inserta: Plànol de Palma, Mapa de Cabrera i Mapa de localització de Mallorca. – Escala 1 : 2.500.000. –
  ISBN 84-01-60921-6. – Cosejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía n. 35 any 1986
  Tret del catàleg de la “Biblioteca Nacional de España”.
 1239. [MP] Menorca [Material cartogràfic] / redacción de textos, Josep Mascaró Pasaríns . – . – 1 : 75.000. – Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, D.L 1987. – 1 mapa : col. ; 47 x 62 cm
  Inserta mapa de localització de Menorca. – Escala 1 : 2.500.000
  Al verso: textos amb fotografies de diferents punts turístics de la zona.
  ISBN 84-01-60928-3
  Consejo Superior Geográfico. Registro General de Cartografía num. 31 any 1986
  Tret del catàleg de la “Biblioteca Nacional de España”.
 1240. [MP] Mapa General de Menorca [Material cartogràfic] / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1: 31 250. – Ed. Facs. – [Palma] : [Mariano Portas], 1987. – 1 mapa en 22 fulls : col. ; 31 x 42 cm, plegat a 31 x 23 cm + [7] f. de nomenclàtor
  Edició en gran part facsímil del mapa “Croquis turístico de la isla de Menorca” acabat d’editar l’any 1951, ja que s’usaren les planxes originals.
  Les dues làmines inicials varen ser elaborades per JMP expressament per a aquesta edició (Escuts de l’illa i dels municipis i Mapa director).
  Inclou: Nomenclàtor de Menorca [7 fulls]: I. Catàleg de noms geogràfics de l’interior de l’illa. II. Catàleg d’accidents geogràfics de la costa.
  1988
 1241. [CA] Crítica de arte : la part forana también cuenta / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-01-1988.
  Conté:
  Exposiciones de Navidad
  Camilo José Kerrigan
  Antonio Colom y Colom
  Sebastián J. Llabrés
  Pau Fornés
  Colectiva en Esporles
 1242. [CA] Crítica de arte : bodas de plata del diario inglés de Mallorca / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-01-1988.
  Conté:
  Majorca Daily Bulletin
  Magda’s
 1243. [CA] Crítica de arte : Sant Honorat y las cerámicas / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-01-1988.
  Conté:
  Algaida en fiestas
  Antonio Falcó
  Nofre Fuster
  Otras Exposiciones
 1244. [CA] Crítica de arte : tallas, Adeba y premios / José Mascaró Pasarius. –En: Baleares, 25-01-1988.
  Conté:
  Pau Montserrat
  Asociación de Bellas Artes
  Antoni-o Socías
  Premios pintura
 1245. [CA] Crítica de arte : de la caricatura a la poesía / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 01-02-1988.
  Conté:
  Bibi
  Poesías y dibujos
  Colectiva en “Art Viu”
  Otras exposiciones
 1246. [CA] Crítica de arte : de Ali Babá al Príncipe Corsini / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 08-02-1988.
  Conté:
  Enric Irueste
  Manel Casanella
  José L. Mas Capó
  Colectiva en Bearn
  Irma Morassi
 1247. [CA] Sarasate o lo imposible / Mascaró Pasarius. – En: Baleares , 08-02-1988 : il.
 1248. [CA] Crítica de arte : manos Unidas y “5 pittori di Maiorca” / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 15-02-1988.
  Conté:
  Manos Unidas
  “Roch Minué” en Bologna
  Roberto Bares
  Antonio Ordozgoiti
  Maruja de Lara
  Otras exposiciones
 1249. [CA] Crítica de arte : pintura i “pintura” / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 21-02-1988.
  Conté:
  Martín Cifre
  Antonio Sabater
  Michel Heintz
  Círculo de Bellas Artes
 1250. [CA] Crítica de arte : arte, poesía y molinos / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 29-02-1988.
  Conté:
  Juana Ferrer
  Molinos de Mallorca
  Daniel Codorniu
  Baqués
  Antoni Llobet
  Collages y poemas
 1251. [CA] Crítica de arte : tapices, pescadoras, monaguillos y paisajes / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 07-03-1988.
  Conté:
  José Llull
  Bernat Ribot
  Colectiva en “Art Viu”
  M.A. Raventós
  Otras exposiciones
  Una grata noticia
 1252. [AP] La huella británica / Mascaró Pasarius. – En: La Vanguardia, 11-03-1987, p. 37.
 1253. [CA] Crítica de arte : obra abstracta y subastas / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 14-03-1988.
  Conté:
  Círculo de Bellas Artes
  Assumpció Mateu
  María A. Calafell
  Erna Ehlert
  M. Torres i Tarrés
  Subastas
 1254. [CA] Crítica de arte : incursión al mundo de la fantasía / José MascaróPasarius. – En: Baleares, 21-03-1988.
  Conté:
  Sebastián Ramis
  Contestí Gomila
  Covas Muntaner
  Xavier Salvador
  Gaita
  Fidel Bofill
  Koyama
 1255. [CA] Crítica de arte : poesía, hiperrealismo y teatro / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 28-03-1988
  Conté:
  Conrad Sevens
  Colectiva en Art Viu
  Alexander
  Pinturas en el principal
  Otras exposiciones
 1256. [CA] Crítica de arte : no hay que generalizar con ciertos nombres / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-04-1988.
  Conté:
  Josep M. Forcada
  Eva kircz
  II Bienal de pintura
  Otras exposiciones
 1257. [CA] La exposición itinerante de la II Bienal de Pintura de La Caixa, en Palma / Redacción [JMP?] . – En: Baleares, 10-04-1988 : il.
  Conté:
  Ámbito geográfico
 1258. [CA] Crítica de arte : Adeba y la colectiva de primavera / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 11-04-1988.
  Conté:
  Arte, medallas y poesía
  Diana Palaci
  J. Fiol Ramonell
  Ellis Jacobson
  Lucía Golliard
 1259. [CA] Crítica de arte : sensualidad e inspirada ternura / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 18-04-1988.
  Conté:
  Tomás Horrach Bibiloni
  Juan Spliter
  Riera Nadal
  Jesús P. Camargo
  Gust Graas
  Manuel Martínez
 1260. [CA] Crítica de arte : belleza y optimismo del arte naïf / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 02-05-1988.
  Conté:
  Juan Guerra
  Maite Ortiz
  Joan L. Rullán
  Juan A. Riera Domenech
  Correa
  Tomeu Ventayol
  Les Illes creadores
 1261. [CA] Joan L. Rullan: un pintor per a la història / J. Mascaró Pasarius. –En : Joan Rullan [Catàleg de l’exposició del pintor a les Galerías Augusta de Barcelona], del 5 al 18-05-1988.
 1262. [CA] Crítica de arte : semana grande de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 09-05-1988.
  Conté:
  J.L. Maraver
  Hermandad pictórica
  Oosterlynck y Hengre
  Antonia Bestard
  En “Enrique Moreno”
  En “Tres d’Oros”
  Llorenç Gual
  En “Art Viu”
 1263. [CA] Crítica de arte : una cosa bella es un placer eterno / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 16-05-1988.
  Conté:
  Terracuites
  Juana M. Bonet
  M.M. Morlà
  Art Viu
  Toni Ferragut
  Otras exposiciones
 1264. [CA] Crítica de arte : pintura ortodoxa y heterodoxa / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 23-05-1988.
  Conté:
  Tòfol Malbertí
  Juditte
  J. R. Bustos
  R. Mahdavi
  F. Bisquerra
  Luigi Cassetti
  Guillem Darder
  Otras exposiciones
 1265. [CA] Jaume Reurer, en la III Trobada Internacional de Pintores / Mascaró Pasarius. – En: [Menorca?], 23-05-1988
  [CA] Crítica de arte : pintura, escultura y aguafuertes / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 25-05-1988.
  Conté:
  Vladimir Daskal
  Lluís Llongueras
  Fernando Bellver
  Juana M. Ferrer
 1266. [CA] Crítica de arte : 300 000 pesetas de premio / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 30-05-1988.
  Conté:
  Vila de Santanyí
  Argom
  Grupo Bes
  Chesca Vidal
  Jaime III
 1267. [CA] [Crítica de arte] Fantasía, razón, arte y locura / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 06-06-1988.
  Conté:
  Pilar Pere
  Guzmán Castillo
  Lourdes Sampol
  Concha García
  En “Art Fama”Otras exposiciones
 1268. [CA] [M] Andreu Llodrà / [JMP]. – Escrit de presentació amb motiu de l’exposició del pintor a la galeria “Ses Fragates” de Cala Bona, 11-6-1988.
  1 full i mig mecanografiat amb anotacions ms de JMP
 1269. [CA] [Crítica de arte] Del tronco abatido al Don Quixote / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares,13-06-1988.
  Conté:
  Juana M. Bonet Camps
  Julio Viera
  Esperanza Mestre
  Carlos Cerrón
  IX Certamen de Pintura
 1270. [CA] Crítica de arte : un Dionís Bennàssar inolvidable / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 20-06-1988.
  Conté:
  Dionis
  Andreu Llodrà
  Pere Bennàssar
  Lluc Fluxà
  Prohens y Escudero
  Pep Llambías
  Encarna López
  Miguel Pascual
 1271. [CA] Crítica de arte : colectivas, magnífico recurso de verano / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 27-06-1988.
  Conté:
  Alicia Bernat
  Juan Gomila
  Jane Gomila
  Jane Norgaard
  Otras exposiciones
 1272. [CA] Crítica de arte : jóvenes pintores y fotografía de arte / José Mascaró Pasarius. – En: Baleares, 04-07-1988.
  Conté:
  Colectivas
  P. LL. Fornés
  Alumnos de Gallardo
  Fotografía
  Certamen de Pollensa