«Record i enyorança del senyor Pepe». Dins Memòria del curs 1969-1970 de Joventuts musicals de Menorca. [s.l.], 1969. DL B 38657-1969.