Notícia de la conferència de JMP Menorca, Isla del Viento y de los Talayots, pronunciada a l’Ateneu de Maó i publicada al D. Menorca , 22-3-1955
Cartes del lector de Juan Florit Sans. D. Menorca 14-5-1966
Article de Josep Melià sobre el nomenament de JMP acadèmic de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià.
D. Última Hora 25-3-1990
Article de Carlos Garrido. Revista Gala núm. 11. Desembre 1995
JMP fotografiat per Cati Cladera per a l’article de Carlos Garrido. Revista Gala núm. 11. Desembre 1995
1/4 Article de Cosme Adrover. Estudis Baleàrics (IEB) 54-55, febrer-setembre 1996
2/4 Article de Cosme Adrover. Estudis Baleàrics (IEB) 54-55, febrer-setembre 1996
3/4 Article de Cosme Adrover. Estudis Baleàrics (IEB) 54-55, febrer-setembre 1996
4/4 Article de Cosme Adrover. Estudis Baleàrics (IEB) 54-55, febrer-setembre 1996
Paraules de Joan Huguet a l’acte d’atorgament de la Medalla d’Or a JMP. Diari Baleares 16-3-1996
1/2 Homilia del Bisbe de Mallorca Teodor Úbeda al funeral de JMP el 12-5-1996 a l’església de Sant Alonso Rodríguez
2/2 Homilia del Bisbe de Mallorca Teodor Úbeda al funeral de JMP el 12-5-1996 a l’església de Sant Alonso Rodríguez
Article de Joan Oliver “Maneu”, galerista. Diari Balears 12-5-1996
Article de Ferran Aguiló. Diari Balears 1996
Article de Bartomeu Ensenyat. Balears 13-5-1996
Fito+Vaquer. Diari Balears 13-5-1996
Article de Cristina Ros. Diari Última Hora 14-5-1996
Article de Magda Marroquín. D. Menorca 15-5-1996
Condol del filòleg Joan Coromines a la família Mascaró. 29-5-1996
1/3 «La toponímia de Menorca i l’obra de J. Mascaró Pasarius»
Article de Magda Marroquín Camps.
Revista es Rebost 15-4-2005
2/3 «La toponímia de Menorca i l’obra de J. Mascaró Pasarius»
Article de Magda Marroquín Camps.
Revista es Rebost 15-4-2005
3/3 «La toponímia de Menorca i l’obra de J. Mascaró Pasarius»
Article de Magda Marroquín Camps.
Revista es Rebost 15-4-2005
1/2 Entrevista a Perla Mascaró Pasarius feta per Josep Pons Fraga, Última Hora Menorca, 28-4-2005
2/2 Entrevista a Perla Mascaró Pasarius feta per Josep Pons Fraga, Última Hora Menorca, 28-4-2005
Especial Josep Mascaró Pasarius. Última Hora Menorca, 29-4-2005, pàg. 1
Especial Josep Mascaró Pasarius. Articles de Pau Morlà Florit, Llorenç Brondo Jover i Llorenç Huguet Rotger.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 2
Especial Josep Mascaró Pasarius. Articles de Joana M. Barceló Martí i de Josep Pons Fraga.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 3
Especial Josep Mascaró Pasarius. Article de Maria Goretti, Assumpta, Immaculada i Virgínia Mascaró Hernando.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 4
Especial Josep Mascaró Pasarius. Article de Xavier Gomila Pons.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 5
Especial Josep Mascaró Pasarius. Article de Magda Marroquín Camps.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 6
Especial Josep Mascaró Pasarius. Article de Magda Marroquín Camps.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 7
Especial Josep Mascaró Pasarius. Article de Josep Pons Fraga.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 8
Especial Josep Mascaró Pasarius.
Article Josep Pons Fraga.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 9
Especial Josep Mascaró Pasarius.
Article de José S. Gornés Hachero.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 10
Especial Josep Mascaró Pasarius.
Article de Miquel À. Marquès Sintes.
Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 11
Especial Josep Mascaró Pasarius.
Article de Miquel À. Limón Pons.
Última Hora Menorca 29-4-2023, pàg. 12
Especial Josep Mascaró Pasarius. Curriculum de JMP. Última Hora Menorca 29-4-2023, pàg. 13
Especial Josep Mascaró Pasarius. Curriculum de JMP. Última Hora Menorca 29-4-2023, pàg. 14
Especial Josep Mascaró Pasarius. Curriculum JMP. Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 15
Especial Josep Mascaró Pasarius. Última Hora Menorca 29-4-2005, pàg. 16
La vida i l’obra de Josep Mascaró Pasarius. Intervenció pronunciada per Magda Marroquín Camps amb motiu de la XII Exposició Filatèlica dedicada a Josep Mascaró Pasarius el 22-4-2005. Última Hora Menorca 11-5-2005
1/3 Semblança de Josep Mascaró Pasarius per Margarita Orfila Pons, a La nissaga catalana del món clàssic, a cura de Montserat Tudela i Penya i Pere Izquierdo i Tugas. 2011
2/3 Semblança de Josep Mascaró Pasarius per Margarita Orfila Pons, a La nissaga catalana del món clàssic, a cura de Montserat Tudela i Penya i Pere Izquierdo i Tugas. 2011
3/3 Semblança de Josep Mascaró Pasarius per Margarita Orfila Pons, a La nissaga catalana del món clàssic, a cura de Montserat Tudela i Penya i Pere Izquierdo i Tugas. 2011
1/3 Article de Pere Llofriu. dBalears 6-7-2023
2/3 Article de Pere Llofriu. dBalears 6-7-2023
3/3 Article de Pere Llofriu. dBalears 6-7-2023