Por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela : José Allés Quintana, [1954]. – 17 p. : 21 il. ; 17 cm. – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 4)
Sense data de publicació. Sabem per un anunci d’El Iris de 17-07-1954 que aquesta monografia està en premsa. Al diari Menorca, amb data 13-10-1955, es comenta l’obra.