No disponible en línia.

Menorca  (textos J. Mascaró Pasarius ; fotos Jordi Sintes). Palma de Mallorca : Fomentor, 1986. – 90 pàgs. ISBN 84 86637-00-7.
Inclou:
«Menorca: alba primerenca d’Espanya. Jordi Sintes : creativitat art i tècnica». En català (pàg. 1), espanyol (pàg. 2), anglès (pàg. 3) i alemany (pàg. 4).
Breus comentaris de cada fotografia, en català i espanyol.
«Jordi Sintes Llisas», biografia de l’autor, en espanyol i català.