Croquis turístico de la isla de Menorca. Escala 1:31 250. Mahón: Imprenta Manuel Sintes Rotger, 1951. 1 mapa en 12 làmines de 31 x 34 cm  i un apèndix de 4 làmines, en color. (Muntat, 115 x 160 cm).
Va ser acabat i exposat a Foto Studio Hernando el 22-05-1951, segons El Iris del 24-05-1951.
Conté 8 sectors i 12 apèndixs. Inserta: Mapa de situació de l’illa inscrit a una rosa amb els noms dels vents;  relleu per corbes de nivell (equidistància de les corbes, 50 metres); xarxa hidrogràfica; línies isobàtiques; quadrícula alfanumèrica  que divideix el mapa per a la localització; clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres i diversa informació d’interès turístic. Les làmines del suplement contenen escuts de les poblacions i dels aristòcrates de l’illa i fotografies dels llocs més significatius.
A la bibliografia de la Prehistoria de las Balears, pàg. 837, JMP l’anomena Mapa general de Menorca.

Vicissituds per poder executar i publicar el Mapa de Menorca de 1951, amb el nom imposat de Croquis Turístico de la Isla de Menorca pel Consejo Superior Geográfico, amb qui va haver de mantenir constant correspondència per a obtenir les oportunes autoritzacions: Comença el 18-1-1951 quan rep escrit de El Teniente Coronel Jefe de E.M. que li comunica, per ordre del Sr. Ministre, la prohibició de continuar els treballs de confecció del mapa i la immobilització de la tirada dels fulls fins aquell moment editats perquè no comptava amb el permís,  tot i que JMP sí que havia demanat autorització el 1949 al “Jefe Local de Prensa y Propaganda”, el qual ho va interessar al Jefe Provincial de Prensa i al Jefe de Estado Mayor de Palma que li donaren el permís verbalment, com es llegeix amb més detall a la carta que JMP va enviar al Sr. José Mª Ruiz Manent el 25-1-1951, després d’haver sol·licitat uns dies abans la preceptiva autorització al Consejo Superior Geográfico. El 16-3-1951 obté el permís per executar el Croquis turístic i el 10-08-1951 li donen conformitat per a publicar-lo; el 10-11-1951 obté la conformitat per a la circulació del Croquis arqueològic, sense tants d’entrebancs.