Per a l’autorització de publicar el Mapa General de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius va haver de mantenir una constant i esgotadora correspondència amb el Consejo Superior Geográfico. Els havia d’enviar cada làmina i aquest organisme responia gairebé sempre que només l’autoritzava si hi feia una sèrie de canvis, que sobretot es referien a l’ortografia dels topònims. JMP pacientment i punt per punt argumentava i defensava el que havia escrit a la làmina en qüestió. Finalment, el Consejo Superior Geográfico li va reconèixer la bondat dels seus arguments. Vegeu la correspondència de la qual disposam.

Mapa interactiu

Feu clic sobre el sector que vulgueu visitar:

Fullet de propaganda del Mapa General de Mallorca:

1958 Fullet de propaganda del Mapa de Mallorca 1
1958 Fullet de propaganda del Mapa de Mallorca 2
1958 Fullet de propaganda del Mapa de Mallorca 3