Josep Mascaró Pasarius va editar la gran majoria de les seves obres, tant si n’era l’autor, el coautor, el coordinador o el traductor, com es constata a la bibliografia. Però també va editar llibres escrits per altres autors, la llista dels quals es pot veure aquí.

Hem de fer menció del grup d’obres editades amb el segell “Llibres Turmeda” però que oficialment es publicaven com a editades per J. Mascaró Pasarius. Segons explica José María Gago al seu llibre Editores y libreros en Mallorca 1962-1989 (ed. Lleonard Muntaner, 2021), Llibres Turmeda era una editorial alternativa de caire esquerrà sorgida l’any 1971 i fundada per Antoni Serra i Aina Montaner amb la col·laboració de Josep Albertí, Miquel Barceló i Guillem Frontera. A la pàgina 38 Gago diu “Muchos de los libros publicados por Turmeda se gestaron bajo la “proteccción” editorial de José Mascaró Pasarius, debido a las trabas de la Censura franquista”. La seu de Llibres Turmeda era la Llibreria Tous, on feia feina Antoni Serra, que havia d’obrar amb molta cautela perquè cada punt tenia “la secreta”, la policia política franquista, de visita. Llibres Turmeda va produir tres col·leccions (Turmeda , Gavilans i Tomir) i una col·lecció de poesia impresa en ciclostil, anomenada Domini Fosc. I en total va publicar una trentena de llibres, dels quals hem pogut comprovar que 29 es publicaren com a editats per J. Mascaró Passarius.

Editorial J. Mascaró Pasarius

Llibres Turmeda. Editorial J. Mascaró Pasarius