No disponible en línia.

1987 Els mil noms més antics

Els mil noms més antics de les terres catalanes. Les primeres cartes nàutiques catalanes [obra inèdita, mecanografiada]. 1987, 7 vol. (vol. 1, p. 1-135; vol. 2, p. 136-357; vol. 3, p. 358-643; vol. 4, p. 644-825; vol. 5, p. 826-1015; vol. 6, p.1016-1204; vol. 7, p.1205-1311) + 2 mapes plegats.
Els mapes són:
 – «Les sis regions de la Catalunya natural: el Principat, el Rosselló o Catalunya Nord, Andorra, Cinca Oriental, País Valencià i Balears». [sense escala]. 1985. 31 x 25 cm plegat a 19 x25 cm.
-[Pla de Barcelona amb les muralles]. [Sense escala].1985. 38 x 25 cm plegat a 9 x 25 cm.
El volum I conté:
«Un projecte de tres graons», pàgs. 1-39.
«Senyeres i símbols heràldics que surten a les cartes nàutiques dels segles XIV i XV», pàgs. 40-89.
«Topònims dels mapes ptolomeics des de Narbona a Sagunt», pàgs. 90-101.
«Topònims dels mapes ptolomeics de les Illes Balears», pàgs. 102-135.
El volum II conté:
«Cartografia catalana (segles XIV i XV)», pàgs. 136-357.
El volum III conté:
«Més de set mil noms anteriors a l’any 1000», pàgs. 358-643.
El volum IV conté:
«Cèdules individualitzades : D’Addaia, Port d’  a Cullera, -cap de», pàgs. 644-825.
El volum V conté:
«Cèdules individualitzades : De Dènia a Palma de Mallorca», pàgs. 826-1015.
El volum VI conté:
«Cèdules individualitzades : De Pals al riu Xúquer», pàgs. 1016-1204.
El volum VII conté:
«Bibliografia : advertiment», pàgs. 1205-1206.
«Abreviatures», pàgs. 1207-1211.
[Relació d’obres], pàgs. 1212 A-1311.