J. Mascaró Pasarius, Cristòfor Veny. – En: Lluc n. 496 (1962), p. 173-184 : il.
Separata amb les pàgines numerades 1-8.