L’esperit viatger de JMP i el seu interès per l’arqueologia, la història antiga, la cartografia i la toponímia el van dur a recórrer nombrosos països de la Mediterrània occidental i oriental, i també ciutats i regions de la Península Ibèrica, d’Europa i de la Gran Bretanya. El seu periple vital comença de petit vivint amb la seva família a l’illa de Cuba i de jove, al Marroc, on va passar tres anys allistat a la Legió. Ja d’adult va participar en l’Expedició Rapa Nui, a l’illa de Pasqua, situada enmig de l’oceà Pacífic, i posteriorment va anar a l’Estat de Califòrnia, als EUA, amb motiu de la beatificació de Fra Juníper Serra.

Llegenda:
Color vermell indica el poble on va néixer a l’illa de Menorca.
Color verd il·lustra el viatge que va fer amb la seva família a Cuba quan era un infant.
Color marró marca la seva estada durant tres anys a la Legió, al nord d’Àfrica.
Color groc distingeix els viatges que va fer amb l’equip de TVE de Catalunya, la majoria dirigits per Vladimir de Semir i realitzats per Josep Sardà i Prats. Junts van recórrer tota la Mediterrània cercant-hi vestigis catalans del passat que es van transformar en documentaris emesos per la televisió pública principalment durant la dècada dels vuitanta.
Color blau fosc mostra els viatges que va fer al Principat i a la Catalunya Nord per a treballar amb Joan Coromines, lingüista i lexicògraf amb el qual va col·laborar en el primer volum de Toponímia antiga de les Illes Balears de l’Onomasticon Cataloniae.
Color blau clar destaca els viatges que va fer per motius professionals diversos.
Color morat indica els viatges que va fer amb motiu de la seva participació en ral·lis de cotxes antics.