Por J. Mascaró Pasarius. – Ciudadela: José Al·lés Quintana, [1954], 27 p. ; 1 mapa ; 17 cm : il. . – (Monografías menorquinas : separatas de El Iris / dirigidas por J. Mascaró Pasarius ; 5)
Sense data de publicació
El diari Menorca en publica una crítica el 22-10-1954 signada per Joan Flaquer i Fàbregues. i el setmanari El Iris, una de Gabriel Martí Bella el 19-02-1955.
Se’n fa una 2ª edició, sense data, que inclou un “Prólogo a la 2ª edición” i les dues crítiques essmentades.