1a. jornada d’investigació a l’Illa de Pascua. Baleares 9-4-1975
Mascaró Pasarius en tornar de l’Illa de Pascua. Menorca, 15-4-1975
Article amb anècdotes de l’Illa de Pascua relatades al Centre Cultural Casino 17 de enero. Ciutadella 4-7-1975