Por J. Mascaró Pasarius y Magda Marroquín Camps. – Palma de Mallorca : Servicios de prensa de la Excma. Diputación Provincial de Baleares , 1971. – 51 p. : il. ; 30 cm + mapa
Inclou: Carta arqueológica de Ciudadela [Material cartogràfic] ] / formada por J. Mascaró Pasarius con la colaboración de Magda Marroquín Camps. – Escala 1 : 25 000 : col. ; 63 x 50 cm. Conté el mapa del terme de Ciutadella, el pla de Ciutadella, de 13 x 17 cm; un petit mapa de Menorca amb els seus municipis, de 13 x 15 cm; i les illes dins la Mediterrània occidental, de 17 x 15 cm.
Separata de la Revista Balear, 25.