Baleares, 18 d’octubre de 1970, pàgs. 12 i 16, il.