1. Sa Cavalleria Vella / J. Mascaró Pasarius. – Escala aprox. 1: 6000. – 1951.- aprox. 53 x 42 cm. (manuscrit, inèdit).
    Gentilesa del senyor Carlos Salord Comella.
    Mapa de les tanques del lloc, autògraf i signat per J. Mascaró Pasarius amb data de 1951. Hi apareix la superfície del lloc, amb indicació de les finques amb les quals fa mitgera, i el dibuix de les tanques amb el seu nom a l’interior. Hi ha també una fletxa del nord, un gravat a mà de les cases del lloc que té escrit “Ses cases” i un altre gravat que representa un ullastre, que té escrit “Ullastra de s’Horitzó”. A la part dreta del mapa hi ha una llista titulada “Noms corresponents a la numeració”, que té 15 noms de tanques petites, però els nombres es veuen molt pàl·lids i damunt el mapa no es veuen gens. A davall hi ha una altra llista titulada “Signes convencionals”, on s’indiquen els símbols amb què estan representats al mapa diversos elements: l’era, l’edificació de mampostria, les coves, la vegetació, els tres sementers, etc.