Josep Salord Farnés i J. Mascaró Pasarius. -. En: Acte sobre la Desgràcia de Ciutadella fet en la ciutat de Constantinoble à 7 de Octubre 1558.- Ciutadella : Tallers tipogràfics Al·lès, 8-07-1958