No disponible en línia.

Corpus de toponimia de Mallorca. Relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa General de Mallorca, escala 1:31.250, Palma 1952-1962. Palma : [JMP], 1962-1967, 6 vol., 3379 pàgs. DL PM 1358-1962.
L’obra va ser distribuïda per “Distribuidora Balear”, creada per JMP i amb seu al carrer Arturo Rizzi (avui Nuredduna), 45, 2n,2ª.
L’any 1986 l’editorial Promocions el reedità en 10 volums