La cendra dels talaiots i Oda a Pol·lentia / Guillem Colom i Ferrà ; pròleg de Gabriel Llompart. – Ciutat de Mallorca : Josep Mascaró Pasarius, 1970 (Palma de Mallorca : Gràf. Miramar). – 48 p. ; 17 cm.
DL PM 346-1970