Els recorts i orto fugaz / Arcadi gomila Pons ; ilustracions de P.P. Pons. – Ciutat de Mallorca : Josep Mascaró Pasarius, 1972. – 61 p. : il. ; 19 cm.
DL PM 1144-1972