Tenc la boca eixuta de cridar-te / Bartomeu Mestre Mestre. – Ciutat de Mallorca : Josep Mascaró Pasarius, 1972. – 69 p. ; 17 cm.
DL PM 1093-1972.