L’agonia del camp i Oda a la ciutat / Guillem Colom i Ferrà. – Ciutat de Mallorca : Josep Mascaró Pasarius. – 52 p. ; 17 cm.
DL PM 253-1972