1. Croquis turístico de la isla de Menorca. Escala 1:31 250. Mahón: Imprenta Manuel Sintes Rotger, 1951. 1 mapa en 12 làmines de 31 x 34 cm  i un apèndix de 4 làmines, en color. (Muntat, 115 x 160 cm).
  Va ser acabat i exposat a Foto Studio Hernando el 22-05-1951, segons El Iris del 24-05-1951.
  Conté 8 sectors i 12 apèndixs. Inserta: Mapa de situació de l’illa inscrit a una rosa amb els noms dels vents;  relleu per corbes de nivell (equidistància de les corbes, 50 metres); xarxa hidrogràfica; línies isobàtiques; quadrícula alfanumèrica  que divideix el mapa per a la localització; clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres i diversa informació d’interès turístic. Les làmines del suplement contenen escuts de les poblacions i dels aristòcrates de l’illa i fotografies dels llocs més significatius.
  A la primera edició del Nomenclátor de Menorca de 1953 hi ha informació de gran interès. A les pàgines 26-34 J. Mascaró Pasarius explica detalladament com va sorgir la idea de fer el mapa, les vicissituds de la seva elaboració, les fonts amb què es va preparar, les crítiques i les ajudes rebudes, etc. El mecanoscrit original està signat de la manera següent: “Madrugada del 22-9-1951” i du per títol: “Aclaraciones sobre el Croquis turístico  y el Croquis Arqueológico de la isla de Menorca”.
  A la bibliografia de la Prehistoria de las Balears, pàg. 837, JMP l’anomena Mapa general de Menorca.

  Vicissituds per poder executar i publicar el Mapa de Menorca de 1951, amb el nom imposat de Croquis Turístico de la Isla de Menorca pel Consejo Superior Geográfico, amb qui va haver de mantenir constant correspondència per a obtenir les oportunes autoritzacions: Comença el 18-1-1951 quan rep escrit de El Teniente Coronel Jefe de E.M. que li comunica, per ordre del Sr. Ministre, la prohibició de continuar els treballs de confecció del mapa i la immobilització de la tirada dels fulls fins aquell moment editats perquè no comptava amb el permís,  tot i que JMP sí que havia demanat autorització el 1949 al “Jefe Local de Prensa y Propaganda”, el qual ho va interessar al Jefe Provincial de Prensa i al Jefe de Estado Mayor de Palma que li donaren el permís verbalment, com es llegeix amb més detall a la carta que JMP va enviar al Sr. José Mª Ruiz Manent el 25-1-1951, després d’haver sol·licitat uns dies abans la preceptiva autorització al Consejo Superior Geográfico. El 16-3-1951 obté el permís per executar el Croquis turístic i el 10-08-1951 li donen conformitat per a publicar-lo; el 10-11-1951 obté la conformitat per a la circulació del Croquis arqueològic, sense tants d’entrebancs.

 2.  Croquis arqueológico de la isla de Menorca. Escala 1:76.899.  Ciutadella: [JMP],  juliol 1947 – setembre 1951 (Imprenta Gabriel Camps). 1 mapa ; 48 x 69 cm.
  Inserta: “Illa de L’Aire”, 4 x 9 cm. Orientat amb la rosa dels vents en català (llevant, xaloc, migjorn, llebeig, ponent, mestral, tramuntana i gregal). Clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres, línies divisòries dels municipis, poblacions i llocs, i situació de monuments megalítics i restes arqueològiques.  Abreviatures. Al marge superior esquerre, escut de l’illa.  Emmarcant el títol, arc format per dibuixos de restes arqueològiques.

 3. Illa de Menorca . – ca. 1950-51. –  37 x 32 cm (manuscrit, inèdit).
  Dedicat al seu cosí Jaume Sala Pasarius.
  Gentilesa de Rosalia Sala.

 4. S’Aranjassa. Escala aprox. 1: 3.200. – 65,2 x 50 cm (manuscrit, inèdit).
  Gentilesa del senyor Sebastià Triay Fayas, propietari del lloc, i de Xavi Gomila Pons.

 5. Sa Cavalleria Vella.  Escala aprox. 1: 6.000. – 1951.- aprox. 53 x 42 cm. (manuscrit, inèdit).
  Gentilesa del senyor Carlos Salord Comella.

 6.  Croquis turístico de la Isla de Menorca del general de las Islas Baleares. Escala 1:31.250. Mahón : [JMP], 1952-1953 (Imprenta Manuel Sintes Rotger). [30] fulls de 31 x 42 cm.
  Edició especial publicada amb motiu de l’homenatge que Ciutadella va tributar a l’Almirant Farragut.
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les  Illes Balears.

 7. Binidonairet. –1954 (manuscrit, inèdit.)
  Gentilesa de Joan Pau Salort Salort, que ens explicà que aquest mapa, on apareix la microtoponímia, el va fer JMP a son pare, Carlos Salort. Tenien molt bona relació i JMP va estar a Binidonairet un temps mentre feia feina cartogràfica o d’investigació arqueológica.

 8.  Mapa turístico de Menorca. Ciudadela (Menorca): [JMP], 1954 (Talleres Al-lés). 1 full plegat, 24 cm.
  La imatge és treta de la Biblioteca Museu Hernández Sanz-Hernández Mora (Maó).

 9.  Plano de Ciudadela con el proyecto de ampliaciones urbanas del patronato Virgen de Monte-Toro, entidad benéfica de construcción. Ciudadela (Menorca)  :  [JMP], 1954 (Talleres Al.lés). 1 full plegat, 24 cm.
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les  Illes Balears.

 10.  Mapa arqueológico de la Isla de Menorca. 2ª ed. Ciudadela : : [JMP], 1955 (imp. de Gabriel Camps). 1 mapa en blanc i negre de 47 x 68 cm.
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les  Illes Balears.

 11.  Mapa turístico de Menorca. 2º ed.  Ciudadela (Menorca) :  [JMP], 1956 (Talleres Al-lés).  1 full de 323 x 448 mm, plegat.
  Inserta: Clau de signes convencionals. Al verso: informació sobre les comunicacions terrestres, marítimes i aèries; vuit fotografies: platja de Macarella, naveta dels Tudons, poble de Fornells, Santandria, platja de Santa Galdana, taula de Talatí de Dalt i cova de na Polida de Fornells; text informatiu sobre Menorca, en anglès (Imatge de la Biblioteca Lluís Alemany).

 12.  Croquis turístico de la isla de Menorca del general de las Islas Baleares. Escala 1:31 250. Mahón: [JMP], 1956 (Imprenta Manuel Sintes Rotger). 1 mapa en 12 fulls de 31 x 44 cm en color + 7 fulls de nomenclátor. ( Mides muntat : 90 x 155 cm).
  Inserta: Mapa de situació de l’illa inscrit a una rosa amb els noms dels vents. Al verso: informació comercial; relleu per corbes de nivell, equidistància de les corbes, 50 metres; xarxa hidrogràfica; línies isobàtiques; quadrícula alfanumèrica que divideix el mapa per a la localització; clau de signes convencionals que indiquen la xarxa de carreteres i diversa informació d’interès turístic. El mapa es troba enquadernat i la seva portada és el full corresponent al sector N. 9 segons edicions anteriors. El nomenclàtor indica els noms geogràfics de l’interior de l’illa i els accidents geogràfics de la costa. El full n. 10 correspon als apèndixs n. 3, n. 4 i n. 12. DL MH  56-1958
  Informació treta del Catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 13.  Mapa General de Mallorca : Croquis topográfico a escala aprox. 1:31.250 . [1ª ed.]. Mahón: [JMP], 1958 (Imprenta M. Sintes). 68 fulls de 31,5 x 43 cm, en color.
  Encara que al Mapa General de Mallorca editat per JMP no es fa cap esment a canvis d’edició, el que és cert és que trobam variacions en algunes làmines entre els dos exemplars que la família té. Com que el mapa es lliurava làmina a làmina i es venia per subscripció, suposam que JMP feia els canvis que trobava oportuns només sobre algunes làmines. A l’exemplar més antic hi ha 10 làmines diferents de les de l’exemplar adquirit el 1979, que hem catalogat com a 2ª edició. I també hi trobam 11 làmines d’heràldica que no apareixen a la segona edició.
  Conté:
  1 làmina amb els escuts dels municipis de Mallorca en color. Imprès a la impremta Al·lès, Ciutadella.
  1 làmina amb la llegenda en color i 30 dibuixos d’edificis i monuments de Mallorca [fetsper JMP], en blanc i negre: talaia de les Ànimes, Banyalbufar: oratori de Crestatx, la Pobla; palau de l’Almudaina; Jaume I, conqueridor de Mallorca; la Llotja; Son Torrella, Santa Maria; talaiot de la Canova, Artà; Son Catlar, Campos; la Seu; castell de Bendinat, Calvià; església de Santanyí; coves de Campanet; castell de Santueri, Felanitx; església de Binissalem; església de Sóller; castell del Rei, Pollença; església d’Inca; cartoixa de Valldemossa; Mare de Déu de Lluc, patrona de Mallorca; Canyamel, Capdepera; casa de fra Juníper Serra; talaiot de Capocorb Vell, Llucmajor; Banys Àrabs; arc de l’Almudaina; porta de Xara, Alcúdia; palau de Manacor; molí de Sineu; castell de Bellver; Son Mas, Andratx; església de Selva.
  [Heràldica del Mapa General de Mallorca]: 1 full amb els “Títulos del reino concedidos a mallorquines o radicados en Mallorca (Datos facilitados por la Unión de la Nobleza del antiguo Reino de Mallorca)”; i 10 fulls d’heràldica:  “Lámina nº 1 de Heráldica del Mapa General de Mallorca / J. Mascaró Pasarius”, “Lámina nº 2 de Heráldica del Mapa General de Mallorca” etc. Impresos a la impremta Al·lès, Ciutadella.
  1 “Mapa director del de Mallorca”, en color, amb els escuts dels munjcipis en blanc i negre, imprès a la impremta M. Sintes de Maó.
  53 làmines del mapa per sectors, en  color a 4 tintes, impreses a la impremta M. Sintes de Maó.
  DL PM 474-1958.
  Per a l’autorització de publicar el Mapa General de Mallorca, Josep Mascaró Pasarius va haver de mantenir una constant i esgotadora correspondència amb el Consejo Superior Geográfico. Els havia d’enviar cada làmina i aquest organisme responia sempre que només l’autoritzava si hi feia una sèrie de canvis, que sobretot es referien a l’ortografia dels topònims. JMP pacientment i punt per punt argumentava i defensava el que havia escrit a la làmina en qüestió. Finalment, el Consejo Superior Geográfico li va reconèixer la bondat dels seus arguments. Vegeu la correspondència de la qual disposam.

 14. Mapa General de Mallorca : Croquis topográfico a escala aprox. 1:31.250 . [2ª ed.] [Palma] : [JMP], DL 1958. 55 fulls de 31 x 40,5 cm, en color.
  És una edició posterior perquè hi ha fulls un poc diferents: el mapa director, el full amb la llegenda i els fulls amb els sectors 6, 7, 8, 15, 23, 26 i 34. No s’indica la impremta.
  DL PM 474-1958.
  Conté:
  1 full amb la llegenda, en color, i els escuts dels municipis de Mallorca, en blanc i negre.
  1 Mapa director del de Mallorca, en color.
  53 làmines del mapa per sectors.
 15. Mapa arqueológico de la isla de Menorca . 2ª ed. Escala 1: 76.899. Ciudadela : [JMP], 1962 (Imprenta Gabriel Camps).  1 mapa en color.
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 16. Mapa arqueológico de Menorca. Escala [ca 1:76 920]. [Palma]: [JMP], 1965 (Gráficas Miramar). 1 mapa de  495 x 700 mm en color.
  Inclou els plans de Ciutadella i Maó al verso.
  DL PM 502 1965
  Edició patrocinada per la Junta de Govern de la Casa de Menorca.
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

 17. Mapa de Menorca y planos de Mahón y Ciudadela = Map of Minorca and plans of Mahon and Ciudadela. Escala [ca. 1:217 400]. [Palma]: [JMP], 1965 (Gráficas Miramar). 1 mapa i dos plans, a un full de 25 x 35 cm, plegat a 17 x 12 cm.
  Imprès per ambdues cares. El mapa de Menorca fa 16 x 24 cm. El pla de Maó fa 8,5 x 14 cm i el de Ciutadella, 10 x 14 cm. Informació dels edificis més rellevants de les dues ciutats.
   DL PM 502-1965.

 18. Plano General de Palma y alrededores . 1:11 111. Palma de Mallorca : [JMP], 1968 (Gráficas Miramar). 1 pla en 12 fulls de 49 x 69 cm, en color.
  Les mides del pla muntat són 104 x 69 cm. Inclou: pla històric i arqueològic de la ciutat de Palma, de 45 x 41 cm (que és la làmina 12).
  Per a informar els subscriptors del Mapa General de Mallorca de l’edició en làmines del Plano General de Palma, JMP els va enviar una carta i una  mapa.

 19. Mapa turístico de Menorca. Escala [ca. 1:60.000]. Palma : [JMP], 1969 (Imprenta Alfa). 1 mapa i un pla a un full per ambdues cares de 25 x 35 cm, en color.
  Al verso: “Plano de Ciudadela formado por J. Mascaró Pasarius” [sense escala].
  Signes convencionals en espanyol i anglès. DL PM 955-1969
  Informació treta en part del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 20. Mapa arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor, Mercadal y Ferrerías. Escala [ca. 1:83 330]. Palma de Mallorca : [JMP], DL 1970 (Gráficas Miramar). 1 mapa de 42 x 65 m, a un full de 49 x 69 cm, en color, plegat a 25 x 18 cm.
  Signes convencionals en espanyol, francès, anglès, alemany, danès i suec.
  DL PM 1151 – 1970

 21. Mapa Arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca. Escala [ca 1:79 365]. Palma de Mallorca: [JMP], DL 1974 (Gráficas Miramar). 1 mapa de 495 x 950 mm, en color.
  DL PM 429 – 1974
  Tret del Catàleg Bibliogràfic de les  iIlles Balears.

 22. Mapa arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca. Palma de Mallorca : [JMP],  DL 1976 (Gráf. Miramar).1 mapa de 495 x 698 mm en color.
  DL PM 159 – 1976
  Tret del Catàleg Bibliogràfic de les  IIlles Balears.

 23. Mapa arqueológico de Menorca y planos de Mahón, Ciudadela, Alayor y Mercadal = Archaeological Map of Minorca.  Escala [ca 1:76 920]. [Ciutadella de Menorca] : Miguel Cardona Florit, DL 1977 (Ciudadela : Cardona Tipo/offset). 1 full de  49 x 70 cm.
  Signes convencionals en espanyol, francès, anglès, alemany, danès i suec
  DL MH 688-1977

 24. Menorca. Mapa turístico. Ciudadela (Menorca) : [JMP ?], DL 1978 (Artes Gráficas Al·lés). 1 full plegat, 25 cm.
  DL MH 328-1978
  Informació treta del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

 25. Mapa topográfico de Menorca. Escala 1:50.000. Barcelona : Savir, 1982. 1 mapa de 98 x 136 cm, en color.
  Inclou els plans de Ciutadella i Maó (molt petits, sense noms als carrers), Alaior, el Mercadal, el Castell, Sant Lluís, Ferreries, Llucmaçanes, Sant Climent i el Migjorn Gran.
  Orla amb 35 dibuixos fets per Carlos Mascaró, Jaume Fedelich, Ramon Cavaller, Pere Montserrat i Arturo Pomar. Retolació de Pedro Romero.
  Inclou informació sobre Menorca.
  DL B 13 352 XXV

 26. Mapa Arqueológico de Menorca y planos de todos los pueblos de la isla = Archaeological Map of Minorca. Escala [ca 1:83 333]. Ciutadella de Menorca : Edicions Menorquines, 1983 (Ciutadella : Cardona tipo/offset). 1 mapa de 47 x 68 cm en color, a un full de 70 x 50 cm, plegat a 25 x 18 cm.
  Inclou els plans de Ciutadella, Maó, Alaior, Ferreries, el Mercadal, el Castell, Sant Lluís, el Migjorn Gran, Llucmaçanes, Sant Climent i el poblat prehistòric de Torralba d’en Salort.
  Signes convencionals en espanyol, català, francès, anglès, alemany, italià, hebreu, neerlandès, suec, grec, rus i àrab.
  DL MH 58-1983

 27. Menorca. Escala  1:75.000. Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés ; Berlín [etc] : Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986. 1 mapa de 48 x 64 cm, en color, pleg. en f. de 26 x 13 cm.
  Redacció dels textos: Josep Mascaró Pasarius.
  Hi ha quatre versions del mateix mapa: en anglès, en alemany, en català i en espanyol.
  La mida del mapa desplegat amb la informació complementària és de 50 x 100 cm .
  Inserta: Mapa de les Illes Balears i litoral peninsular pròxim. Escala 1:2.500.000
  Al verso, informació turística amb 28 fotografies: 1 Ciutadella; 2 Cala Morell; 3 naveta dels Tudons; 4 ermita de Sant Joan de Missa; 5 Torre Trencada; 6 taula de Torre Llafuda; 7 Macarella; 8 Cala Santa Galdana; 9 Ferreries; 10 castell de Santa Àgueda; 11 Sanitja i cap de Cavalleria; 12 Fornells; 13 el Mercadal; 14 muntanya i santuari del Toro; 15 Alaior; 16 Torre d’en Galmés; 17 Son Bou; 18 cova d’en Xoroi; 19 taula de Torralba d’en Salort; 20 port d’Addaia; 21 Talatí de Dalt; 22 Torrellonet; 23 Maó i el seu port; 24 The Golden Farm; 25 taula i talaiot de Trepucó; 26 el Llatzeret; 27 Sant Lluís; 28 Cala de Binibèquer.
  Informació treta en part del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 28. Mallorca. Mapa turístico. Escala 1:160.000. Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Plaza & Janés, 1986 ; Berlín…: Reise-und-Verkehrsverlag GmbH, 1986.   1 mapa en color,  de 48 x 64 cm en un full de 50 x 100 cm, plegat a 25 x 13 cm.
  Redacció textos: Josep Mascaró Pasarius.
  Llegenda en espanyol, francès, alemany, anglès, italià, portuguès, danès i neerlandès.
  Hi ha sis versions del mateix mapa: en francès (ISBN 84-01-60921-6), en alemany (ISBN 84-01-60919-4, en anglès (ISBN 84-01-60917-8), en italià (ISBN 84-01-60918-6), en català (ISBN 84-01-60917-8) i en espanyol (ISBN 84-01-60917-8). El mateix mapa es va reeditar l’any 1987.
  Inclou 28 fotos amb 28 textos: 1 cap de Formentor; 2 Alcúdia : Muralles; 3 horta de la Pobla: molins; 4 Poblat talaiòtic de les Pallisses; 5 coves d’Artà; 6 Portocristo; 7 coves del Drac; 8 Portocolom; 9 Felanitx; 10 puig de Randa; 11 Palma: la catedral; 12 Palma: la Llotja; 13 Palma: el centre històric; 14 Palma: el Poble Espanyol; 15 Castell de Bellver; 16 Castell de Bendinat; 17 Portals Vells; 18 Valldemossa: la Cartoixa; 19 vila de Valldemossa; 20 Deià; 21 Alfàbia; 22 Sóller; 23 Port de Sóller; 24 Torrent de Pareis; 25 Monestir de Lluc; 26: Pollença: sínia; 27 Pollença: el Calvari; 28 castell del Rei.
  També inclou 4 fotos sense text d’11,5 x 11,5 cm, un mapa a escala 1: 2.500.000 de les Illes Balears i part oriental de la península Ibèrica, i un pla petit de Palma.
  Autoritzat pel Consejo Superior Geográfico. Registre General de Cartografia n. 35, any 1986.
  Informació treta en part del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 29. Mapa General de Menorca  Escala 1: 31 250. Edició facsímil. [Palma] : [Mariano Portas], 1987. 1 mapa en 22  fulls de 31 x 42 cm, en color, plegats a 31 x 23 cm i enquadernats en un volum + [7] f. de nomenclàtor.
  Edició en gran part facsímil del Croquis turístico de la isla de Menorca acabat d’editar l’any 1951, per a la qual s’usaren les planxes originals.
  Els dos fulls inicials varen ser elaborats per JMP expressament per a aquesta edició (escuts de l’illa i dels municipis i mapa director).
  Inclou: Nomenclàtor de Menorca [7 fulls]: I. Catàleg de noms geogràfics de l’interior de l’illa. II Catàleg d’accidents geogràfics de la costa.
  DL PM 9-1987

 30. Mapa arqueológico de Menorca y planos de todos los pueblos de la isla = Archaeological  map of Minorca. Ciutadella de Menorca : Edicions Menorquines, D.L. 1989 (Ciutadella : Al·lés Cardona). 1 mapa de 48 x 68 cm, en color, plegat a 18 x 25 cm.
  DL MH 154-1989

 31. [Planimetries del volum I de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma : Promomallorca, 1989.
  Alaró, p. 58; Alcanada, p. 77; Alcúdia, p.86; port d’Alcúdia, p. 93; Algaida, p. 108; l’Alqueria Blanca, p.137; barriada de l’Amanecer, p.146; Andratx, p. 166; mola d’Andratx, p.172; port d’Andratx, p. 174; i 175; Cala Anguila, 187; l’Aranjassa, 201; l’Arenal, p.210; Ariany, p. 220; Son Armadans, 225; l’Arracó, 232; Artà, 238; urbanització Badia de Palma, 293; Badia Blava, Badia Gran, 294; Illes Balears, p. 316-317; Banyalbufar, p. 400.

 32. [Planimetries del volum II de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma : Promomallorca, 1989.
  Es Barcarets, p. 8; Mapa de localització de les principals basses antigues de Mallorca, p. 32; Plànol de les coves de sa Bastida, p. 39; Planimetria del sepulcre megalític de Son Bauló, p. 53; Bellavista, p. 62; Plànol del talaiot de Bellver Ric, p. 71; Bendinat, p. 76; Castell de Bendinat (urbanització), p. 77; Plànol del talaiot de Bendris de ca na Bou, p. 77; Plànol del talaiot quadrat de Bendris Vell, p.78; Urbanització Betlem i urbanització Sant Pere, p. 110; Son Sunyeret, Son Verderol i Torre d’En Bibiloni, p. 114; Biniali, p. 124; Biniamar, p. 126; Binissalem, p.142; Plànol de les restes de la murada del poblat de sa Blanquera (Sant Llorenç des Cardassar), p. 164; Cala Bona, p. 186; Bonaire (Tacàritx). Alcúdia, p. 190; La Bona Nova, p. 192; Plànol de la cova de can Bonet (Manacor), p.195; Bóquer (La Vall). Pollença, p. 206; Plànol de la cova de Son Bosc (Andratx), p. 223; Plànol de la cova de Son Boscana (Llucmajor), p. 225; Plànol del talaiot des Bosquet (Alcúdia), 230; Plànol dels naviformes de Son Bugadelles (Calvià), p. 265; Búger, p. 268; Bunyola, p. 280; Plànol del talaiot de Son Burguet (Puigpunyent), p. 293; Plànols dels naviformes des Burotell (Calvià) segons Emile Cartailhac i Bartomeu Ferrà, p. 294; Plànol sepultures de sa Cabana (Llucmajor), p. 309; Sa Cabana (Marratxí), p. 310; Plànol del naviforme de ses Cabanasses (Petra), p. 311; Sa Cabaneta (Marratxí), p. 314; Arxipèlag de Cabrera, p. 322; Plànol del poblat prehistòric de cas Cabrit (Binissalem), p. 339; Plànol d’un monument talaiòtic del corral des Cabrits a Son Creixell (Sineu), p. 340; Caimari, p. 350; Cala Blava, p. 363; Sa Calatrava (elaboració JC Sastre i J Mascaró), p. 371; Son Caliu (Calvià), p. 385; Calonge (Santanyí), p. 393; Terme de Calvià, p. 400; Calvià, p. 401.

 33. [Planimetries del volum III de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma : Promomallorca, 1989.
  Campanet, p. 20; Camp de Mar, p. 36; Camp den Serrralta, p. 37; Campos, p. 42; Es Camp Redó, p. 53; Canarossa, p. 60; Ca n’Elena, p. 65; Ses Planes de Canet (Esporles), p.70;Port des Canonge, p. 72; Plànol de la cova de sa Canova (Ariany), p. 74; Plànol del talaiot de sa Clova des Xot a sa Canova de Morell (Artà), p. 75; Plànol del talaiot de planta rectangular de sa Canova de Morell (Artà), p. 75; Canyamel, p. 84; Es Capdellà, p. 92; Capdepera, p. 96-97; Can Capes, p. 117; Cas Capità, p. 119; Tanca d’en Conill. Son Cardell (Llucmajor), p. 150; Son Carrió, p. 173; La Casa Blanca, p. 188; Plànol del talaiot de sa Casa Nova de Pina (Algaida), p. 194; Plànol del talaiot de Cascanar (Sencelles), p. 200; Plànol del talaiot de ses Castanyetes (Valldemossa), p. 208; Es Castellot ( Es Filicomis, Lloseta), p. 218; Cas Català, p. 221; Plànol de la torre de Son Catlar (Campos), p. 230; Plànol de la cova de Son Caulelles (Marratxí), p. 233; Ciutat dels Llacs (Alcúdia) , p. 298; Son Cladera, p. 301; Plànol del talaiot des Claper des Gegant (Alaró), p. 305; Plànol de la cova del sementer des Clapers (Llucmajor), p. 305; Coanegra (Sta. Maria del Camí) , p. 329; Son Coc, p. 333; Coll den Rebassa, p. 352; Plànol del talaiot de Son Coll Nou (Algaida), p. 366; Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), p. 390; Colónia de San Pere (Artà) , p. 392; Sa Coma (Sant Llorenç  des Cardessar) , p. 400; Plànol del talaiot Coma-sema (Orient – Bunyola), p. 404.

 34. [Planimetries del volum IV de la Gran Enciclopèdia de Mallorca]. Palma : Promomallorca, 1989.
  Plànol de la cova d’en Deinat a la Comuna de Lloret de Vistalegre, p. 15; Cas Concos des Cavaller (Felanitx), p. 24; Plànol de les successives esglésies de Cas Concos, p. 25; Consell, p. 50; Materials del coval de ses Copis (Sóller), p. 88; Materials del coval de ses Copis (Sóller), p. 89; Plànol del talaiot el puig de Son Corb (Son Servera), p. 100; Mapa de la Corona d’Aragó, p. 111; Mapa de la Corona de Mallorca, p. 113; Materials des Corralàs (Algaida), p. 117; Materials de can Corraler (Felanitx), p. 118; Materials trobats a la cova de cas Correu (Palma), p. 123; Plànol de la cova de cas Correu (Palma), p. 123; Plànol de les coves de Son Costa (Sineu), p. 143; Costa de la Calma (Calvià), p. 144; Costa dels Pins (Son Servera), p. 145; Costa d’en Blanes (Calvià), p. 148; Costitx, p. 154; Son Cotoner, Es Fortí, Son Massanet, Son Pisà i C. d’en Serralta, p. 172; Materials de can Cotxer (Muro), p. 180; Materials de sa Cova Monja (Sencelles), p. 183; Plànol d’una cova del morro de Son Coves (Campos), p. 185; Toro de bronze trobat a Son Cresta (Llucmajor), p. 202; Plànol del talaiot del puig de sa Creu (Sineu), p. 206; Sa Creu Vermella (Palma), p. 209; Plànol del poblat talaiòtic de Cugulutx de can Jaqueta (Llucmajor), p. 222; Son Dameto (Palma), p. 238; Deià, p. 258; Plànols de Cala Antena, Sa Romeguera, Cala Domingos Gran i Cala Domingos petit, p. 328; El Dorado (Tolleric) Llucmajor, p. 334; Coves del Drac (Manacor), p. 336; Plànol del corredor talaiòtic de les coves del Drac (Manacor), p. 338; Illa Dragonera (Andratx), p. 342; Son Dureta (Palma), p. 362; Eixample de Palma, p. 377; Naviforme de l’Arenalet des Ermitans (Artà), p. 412.
 35. [Planimetries del volum V de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma: Promomallorca, 1989.
  Escorca, p. 40-41; S’Esglaieta, p. 57; Son Espanyol, p. 64; Son Espanyolet, Son Cotoneret, Son Riera i Santa Catalina, p. 65; Plànol d’una de les coves de cas Espirut (Palma), p. 74; Esporles, p. 78; Establiments, p. 96; S’Estanyol, p. 106; Estellencs, p.118; Plànol de la cova des Moro de cala Falcó (Manacor), p. 163; Fangar (Campanet), p. 171; Fars de Mallorca, p. 173; Castellot de Son Fava (Puigpunyent), p. 180¸Felanitx, p. 216-217; Plànol del naviforme de la rota Paparrí a Femenia Nou (Escorca), p. 237; Son Ferragut, p. 251; Son Ferrer (Calvià), p. 270; Cala Ferrera (Felanitx), p. 272; Plànol de Sa Ferreria (Palma), p. 279; Son Ferriol (Palma), p. 287; Xarxa de ferrocarrils, p. 292; Cala Figuera (Santanyí), p. 308; Es Figueral – Can Farineta (Marratxi), p. 314; Plànol del talaiot de sa Figuera Roja, p. 315; Plànol de la cova de na Fonda (sa Vall, Ses Salines), p. 355; Barriada dels Foners (Palma), p. 360; Fornalutx, p. 398.

 36. [Planimetries del volum VI de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma: Promomallorca, 1989.
  Batalla de Fornari, p. 7; Cala Fornells, p. 10; Ses Forques (Alcúdia), p. 16; Es Frotí, p. 32; Plànol del talaiot de Son Fred (Sencelles), p. 65; Son Fuster, p. 99; Gaieta Gran (Sa Pobla) plànol de la cova funerària del puig de Na Vissa, p. 114; Galilea (Puigpunyent), p. 126; Son Garau (Campanet), p. 154; Els Garrovers (Marratxí), p. 192; Cala Gat (Capdepera), p. 197; Poblat talaiòtic  de sa pleta de Son Gener (Son Servera), p. 225; Son Gener Vell (Manacor) plànol de una de les coves artificials prehistòriques, p. 227; Génova (Palma), p. 230; Urb. George Sand (Valldemossa), p. 237; Les Germanies, segle XVI, p. 239; Les Germanies, segle XVI (Itineraris seguits per Miguel de Gurrea),p. 245; Gotmar (Pollença), p. 293; Son Granada de Dalt (Llucmajor), plànol de la cova situada al sementer del Garballet, p. 309; Son Gual (Palma), P. 351; Son Hereu (Llucmajor), plànol d’una de les coves prehistòriques de la pleta de sa Cova, P. 412.

 37. [Planimetries del volum VII de la Gran Enciclopèdia de Mallorca].  Palma: Promomallorca, 1989.
  Coves n’Hereua (Campos), plànol d’una de les coves prehistòriques, p. 7; Plànols de la cova de s’Homonet (Manacor), p. 28; L’Horta (Sóller), p. 36; S’Horta (Felanitx), p. 40; S’hort des Ca, es Colomomeret i s’Hostalot, p. 42; S’Hostalot. Palma, p. 63; Illetes, p. 77; S’Illot (Sant llorenç des Cardassar) Croquis del poblat talaiòtic basat en el plànols del Dr. Otto-Herman Frey 1964 , p. 80; Inca, p. 88-89; Inca [plànol del centre, ampliat], p. 90; Sa Indioteria (Palma), p. 124; Es Jonquet, p. 204; Plànol del poblat talaiòtic de can Jordi (Santanyí), amb l’espasa de bronze que s’hi trobà, p. 210; Plànols del Call major i del Call menor de Palma, p. 230; Mapa amb els vestigis jueus de Malllorca, p. 232; Kromyoussa, dins la Ruta de les illes, p. 255; Son Pou (Vilafranca). Clova des Lladres, p. 296; Cala Llamp (Andratx), p. 300; Cova del Lledoner (Pollença), p. 318; Plànol de la cova de Rafal Llinars (Ses Salines), p. 384; Rafal Llinars (N’Amera). Ses Salines, p. 384; Cala Llombars (Santanyí), p. 403; Es Llombars (Santanyí); Costa de cala Llonga, Cala Ferrera, Cala Mondragó i Porto Petro (abans de ser urbanitzades), p. 412.

 38. Mallorca. Escala 1:160.000. [Esplugues de Llobregat] : Plaza & Janés, 1992. 1 mapa en color, de 48 x 73 cm.
  Redacció textos: Josep Mascaró Pasarius.
  Mapa editat amb el mateix format durant els anys 1992 i 1993, en diferents versions:  en alemany (DL B 2115-1992), en anglès (DL B 2116-1992), en espanyol (DL B 2117-1992) i en francès (DL B 2118-1992). Inserta: mapa de Cabrera; mapa de la siuació de les Illes Balears*; pla de Palma. Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Tret del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya (*la descripció de la BNE, en comptes de dir Illes Balears, diu Islas Canarias).

 39. Mapa dels termes municipals de Mallorca. Escala [ca. 1: 275.000]. – [Palma] : Imp. Politècnica, D.L. 1993. – 1 mapa : col. ; 34 x 44 cm. – DL PM 1329-1993.
  Propiciat per Massanella, S.A. i Roca.
  Informació treta parcialment de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 40. Mallorca. Euro-mapa turístico. Escala  1:160.000.  Esplugues de Llobregat : Plaza & Janés, 1994. 1 mapa en color, de 48 x 73 cm.
  Redacció textos: Josep Mascaró Pasarius.
  Mapa editat amb el mateix format i en diferents llengües l’any 1994 i posteriorment tornat a editar durant l’any 2001. Versions en espanyol: (ISBN 3-575-18264-7); en  italià: Maiorca. Euro-carta e guida (ISBN 3-575-12264-4); en alemany: Mallorca. Euro-Urlaubskarte (ISBN 3-575-11264-9)
  Inserta: mapa de Cabrera; mapa de situació de les Illes Balears; pla de Palma. Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Tret del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 41. Menorca. Euro-mapa turístico. Escala 1:75.000. Esplugues de Llobregat, Barcelona : Plaza & Janés, 1994. 1 mapa de 48 x 62 cm en un full plegat a 25 x 13 cm. (Euro-Tour)
  Redacció textos: Josep Mascaró Pasarius.
  Hi ha les versions del mapa en diferents idiomes: en espanyol, alemany ( Menorca Euro-Urlaubskarte), anglès (Minorca euro-holiday map), italià (Minorca euro-carte e guida).
  Inserta: Mapa de les Illes Balears . Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Reedicions: en espanyol, 2001; en anglès, 2001; en alemany, 2001.
  Tret del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 42. [Mallorca]. Escala 1:160.000 – [Esplugues de Llobregat, Barcelona] : Plaza & Janés editores ; Barcelona [etc] : Reise-und Verkehrsverlag, D.L. 1995. 1 mapa en color de 48 x 73 cm.
  La cartografia és responsabilitat de GeoData GmbH & Co KG i el text, de Josep Mascaró Pasarius.
  Mapa editat amb el mateix format i en diferents llengües durant els anys 1995, 1996, 1997, 1998 i 1999. Text en espanyol (DL B 1509-1995 i DL B 11762), italià (DL B 12691-1995 i DL B 11750), anglès (DL B 1495-1995 i DL B 11755-1996), francès (DL B 1512-1995 i DL B 11759-1996) i alemany (DL B 1494-1995 i DL B 11745-1996).
  Inserta: mapa de Cabrera; mapa de situació de les Illes Balears; pla de Palma. Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Tret del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 43. Mapa arqueológico de Menorca = Archaeological Map of Minorca. Escala indeterminada. Menorca : Ibatur, Foment del turisme, D.L. 1995 (Ciutadella : Retxa Plus). 1 mapa de 48 x 68 cm, en color.
  Al verso: plans de Maó i Ciutadella i relació d’actes culturals i festes populars de Menorca en diferents idiomes. Orientat.
  DL MH 236-1995
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya i del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

 44. Mapa arqueológico de Menorca y planos de todos los pueblos de la isla. Escala indeterminada. [S.l.] : [s.n], D.L. 1995 (Disseny i producció, Retxa Plus). 1 mapa de 48 x 68 cm, en color.
  Assenyalats en el mapa els llocs on hi ha restes arqueològiques. Inserta: petits plans del Migjorn Gran, Llucmaçanes, Fornells, etc. Al verso: plans de Maó, Ciutadella, el Mercadal, Ferreries, etc. Orientat.
  DL MH 237-1995
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 45. [Minorca]. Escala 1:75.000. [Esplugues de Llobregat, Barcelona] : Plaza & Janés editores ; Barcelona [etc] : Reise-und Verkehrsverlag, D.L. 1995. 1 mapa de 48 x 62 cm, en color.
  La cartografia és responsabilitat de GeoData GmbH & Co KG i el  text, de Josep Mascaró Pasarius.
  Text en anglès. DL B 1496-1995. Inserta: mapa de les Illes Balears  Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Editat posteriorment en espanyol, 1996  (DL B 11749-1996), i 1999; en  italià 1996 (DL B 11744-1996); i en anglès (DL B 11754-1996).
  Informació treta de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 46. Mapa Arqueológico de Menorca y planos de Maó y Ciutadella = Archaeological Map of Minorca. Ciutadella de Menorca : Retxa Plus, D.L. 1999. 1 mapa en color de 47 x 67 cm,  en un full de 49 x 70 cm, plegat  a 25 x 18 cm.
  Les fotografies són de Josep M. Vidal Hernández.
  Els dos plans al verso.
  Signes convencionals en català, espanyol, francès, anglès, alemany, italià, hebreu, neerlandès, suec, grec, rus i àrab.
  DL MH 112-1999

 47. Mapa General de Mallorca. [3ª ed.].  Escala 1:31.250. [Palma] : Vicente Colom Roselló, 1999. 1 mapa [57]  fulls, principalment mapes, de 32 x 43 cm.
  DL PM 1256-1999. – ISBN 84-85 562-11-9.
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 48. Menorca. Escala 1:75.000. Barcelona : Plaza & Janés Editores, cop. 1999. 1 mapa de 48 x 63 cm, en color.
  Inclou fotografies. Inserta: mapa de localització. Al verso: descripció i fotografies de 28 punts turístics de la zona.
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 49. Menorca. Escala 1: 75.000. Barcelona : Plaza & Janés, 2001. 1 mapa de 48 x 62 cm, en color.
  La cartografia és responsabilitat de Mairs Geographischer Verlag i el text, de Josep Mascaró Pasarius.
  Inserta: mapa de les Illes Balears. Inclou fotografies. Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona. Edició de 2001, D.L. de 1999.
  El mateix mapa amb el mateix format es va publicar en diferents anys i llengües: en anglès 2001 (DL 7930-1999), 2003 (DL B 3488-2003. ISBN 3-575-16263-8); en espanyol, 2003 (DL B 3514-2003. ISBN 3-575-16263-9); i en alemany, 2003 (DL B 3487-2003. ISBN 3-575-11263-0).
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 50. Mallorca. Euro-mapa turístico. Escala 1:160.000. Barcelona : Plaza & Janés, D.L. 2003. 1 mapa en color de 50 x 75 cm (Euro-Tour).
  La cartografia és responsabilitat de Mairs Geographischer Verlag i el text, de Josep Mascaró Pasarius.
  Inserta: Pla de la ciutat de Palma ; mapa d’accessos a les Illes Balears a escala 1:2.700.000 i de les illes de Cabrera i Conillera (parc nacional). Al verso: descripció i fotografies en color de 28 punts turístics de la zona.
  Versions en espanyol (ISBN 3-575-18264-7), en anglès (Majorca. Euro-holiday map. ISBN 3-575-16264-6) i francès (Majorque. Euro-carte de vacances.ISBN 3-575-17264-1).
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.

 51.  Mapa arqueológico de Menorca = Archaeological map of Minorca. Escala indeterminada. [Ciutadella]  : Retxa Plus, DL 2006. 1 mapa de 48 x 70 cm.
  Inserta: petit pla del poblat de Torralba (Alaior); fotografies a ambdues cares del full. Al verso: plans de Maó i Ciutadella. Orientat amb rosa. Assenyalats en el mapa els llocs on hi ha restes arqueològiques.
  DL ME 421 2006.
  Informació treta del catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya