Correspondència amb el Consejo Superior Geogràfico per al Croquis turístico i per al Croquis arqueológico de l’illa de Menorca