Aquesta obra va restar inèdita des del 1981 fins al 6 de febrer de 2024, en què es publica al web elaborat per la família, amb edició de Gabriel Bibiloni.
 El document original mecanografiat consta de 64 pàgines numerades i té un mapa desplegable de Ferreries plegat i aferrat a l’inici del treball. A més, a dins l’original però sense enquadernar hi ha l’escrit “La vila i el municipi de Ferreries”, cinc pàgines mecanografiades.
El mapa es titula “Terme de Ferreries. Distribució geogràfica de la toponímia major”. Escala 1:25.000 .- 90 x 38 cm, plegat a 19 x 27 cm. [Inclou la localització del terme de Ferreries dins un mapa petit de Menorca].
Aquest treball va ser guardonat amb el premi Josep Iglésies d’Onomàstica 1981, atorgat per la Societat d’Onomàstica de Barcelona.

1981 Carta de la toponímia del terme de Ferreries