JMP, delegat insular de Belles Arts a Menorca, rep i acompanya l’arqueòleg Dr. David H. Trump i un grup d’estudiants anglesos,
del 19 al 24-5-1973
Notícia de la visita de l’arqueòleg anglès David H. Trump
Dedicatòria a JMP de l’arqueòleg i dels estudiants anglesos