1968Pren part, com a representant de Menorca, a la comissió organitzadora de l’homenatge a l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, patrocinat per Eliseo Feijoo, subdirector de Baleares (mes de juliol).
1968-1969Patrocina i promou el Concurso Escolar de Arqueología Menorquina, que organitza el diari Menorca. Una sèrie d’articles en donen detall (el concurs comença el mes de novembre de 1968 i dura 24 setmanes).
1969Participa, parlant sobre història de Mallorca, en el Curso de capacitación de actividades de tiempo libre, a l’alberg de la Victòria de la Secció Femenina d’Alcúdia, dirigit a alumnes del curs de Magisteri. Hi havia 83 alumnes procedents de Madrid, Girona i les Balears (mes de setembre).
1970Patrocina i pren part en l’organització del Concurso de Historia y Arqueología Mallorquinas del diari Baleares (14 de febrer).
1971El mes de juliol o el mes d’agost col·labora en els Cursos de Capacitación de Actividades de Tiempo Libre fets a l’Albergue de Juventudes Crucero Baleares en el torn de magisteri de la Sección Femenina del Movimiento.
1972Fa unes xerrades al Turno de Juventudes Albergue Crucero Baleares. Eren grups d’al·lotes de totes les províncies d’entre 17 i 21 anys afiliades a Juventudes de la Sección Femenina (els dies 21, 24 i 29 d’agost ).
1972Planifica, dirigeix i du a terme unes excursions culturals quinzenals, dirigides a alumnes i a professors dels centres escolars de Mallorca. Aquestes excursions són organitzades pel diari Baleares.
1973Assessora com a delegat d’Arqueologia per a Menorca les classes d’arqueologia per a nins, organitzades pel Tele-Club La Salle d’Alaior, a càrrec de Joan Florit. El Menorca en publica una notícia (9 d’octubre). Aquesta tasca d’assessorament es prolonga l’any següent, com recull aquesta informació. (22 d’octubre de 1974).
1979-1981Patrocina el Concurso Juvenil de Geografía e Historia de Menorca organitzat pel diari Menorca. També surt el concurs al setmanari El Iris ( 31 de març de 1979).
1987Dissenya, dirigeix i acompanya les excursions organitzades per la Cooperativa Agrícola Poblera amb la col·laboració dels centres escolars de la Pobla i en commemoració del 50è aniversari de l’entitat (del 20 al 27 de febrer).
1993Passa uns dies a Madrid i a Toledo (mes de juliol) per a fotografiar unes monedes d’or encunyades a Mallorca per a l’Agenda Escolar 93-94 editada per Hora Nova, que és a la vegada un col·leccionable de 78 cromos de monedes. Aquesta agenda inclou l’escrit La moneda a les Illes Balears.