Anunci conferència de JMP Prehistoria de Menorca a Ciutadella 25-2-1983
Notícia conferència de JMP sobre Prehistòria de Menorca.
Menorca, 28-2-1983