Associat amb George Bowden es converteix en fabricant de guitarres clàssiques espanyoles amb l’objectiu d’exportar-les a Anglaterra, al Canadà i als Estats Units. La guitarreria estava al carrer Nicolau de Pacs de Palma. 1964
JMP soci de George M. Bowden 1964
Cap a l’any 1966, quan Ramon Castelló Puigserver, ebenista de Ciutadella, va venir a Palma, va visitar La Guitarrería de Georg M. Bowden, de la qual en aquells moments era soci Josep Mascaró Pasarius. Ramon Castelló va demanar si li proporcionarien els materials per a fer una guitarra i li varen dir que no era fàcil de construir. Sigui en Mascaró o qualcú altre, li va fer unes preguntes i com que va respondre satisfactòriament, li varen dir que li donarien les fustes que havia de menester. Quan estava a punt d’embarcar cap a Menorca, al Moll Vell, arribà en Mascaró amb el material. Aquesta és la primera guitarra feta per Ramon Castelló amb els materials que li lliurà JMP. Ramon Castelló en va arribar a fer una cinquantena, una d’elles per a la cantautora Maria del Mar Bonet. Relat de Pere Cortès Fernández.