Homenatge de la Societat Arqueològica Lul·liana 1968