Excursió Una mirada al pasado histórico, organitzada amb motiu del 50è aniversari de la C.A.P. 1987