JMP, un del 52 absents, fotografiat per Oscar Pipkin
Exposició homenatge a 52 cares absents d’Oscar Pipkin en Diario Menorca 19-5-2000