Reconeixement del fotògraf Oscar Pipkin 1999
Exposició homenatge a 52 cares absents d’Oscar Pipkin en Diario Menorca 19-5-2000