Diploma d’homenatge de l’Obra Cultural Balear. 26-10-2002
Els guardonats a Miramar, Valldemossa. D’esquerra a dreta,
Bartomeu Barceló, Joan Marquès, Pere Antoni Arbona  Pizà, Margalida Colom (vídua de Miquel Fullana), Francesca Moll Marquès, Enric Portas Mascaró (nét de Josep Mascaró Pasarius), Josep Coll Bardolet, Joana Obrador (néta de Guillem Colom), Dolors Forteza-Rey (filla de Josep Forteza-Rey), Josep Maria Casasayas, Aina Moll Marquès, Carles Forteza Steegmann i Andreu Crespí Plaza