Caricatura de JMP feta, en directe, pel dibuixant Bibi, en la inauguració de l’exposició de personatges de Mallorca a El Corte Inglés 1-10-96
Bibi i la família de Josep davant la caricatura acabada