Nomenament Informador Turístic d’Honor 20-7-1977
Notícia del guardó. Baleares 28-9-1977
Lliurament de la placa del nomenament d’Informador Turístic d’Honor. Drets, d’esquerra a dreta, David Guerrero, Jaume Cirer , JMP, Maties Mut, vídua de Mateu Quetglas i Lluís Ripoll, a la taula presidencial, després de rebre els seus guardons. Baleares 2-10-1977
Placa d’Informador Turístic d’Honor 1977