Notícia del reconeixement al diari Última Hora 14-9-96
Notícia del reconeixement al diari Balears 14-9-96

Paraules de Damià Ramis al seu amic Josep Mascaró Pasarius. 1996