Notícia del premi Luís R. Amorós de arqueología balear, D. Baleares, 28-10-1973
Notícia del Premi Lluís Amorós d’Arqueologia Balear. El Iris 3-11-1973
Diploma del Premi d’Arqueologia Balear Lluís Amorós i Amorós de 1972 atorgat per la Societat Arqueològica Lul·liana