Notícia del premi Luís R. Amorós de arqueología balear, D. Baleares, 28-10-1973
Font i Mascaró premis Lluís Amorós d’arqueologia balear. Menorca, 2-11-1973
Notícia del premi Lluís Amorós d’arqueologia balear. El Iris 3-11-1973
Premi d’arqueologia balear Lluís R. Amorós i Amorós 1972 de la Societat Arqueològia Lul·liana