Notícia de l’homenatge de la SAL per la culminació del Corpus de Toponímia de Mallorca. Diari Baleares 14-5-1968
Notícia de l’homenatge de la Societat Arqueològica Lul·liana.
D. Menorca 17-5-1968