Comunicació de ser elegit membre R. A. de Bellas Artes S. Fernando a Balears, 26-6-1973
Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Balears. Menorca, 29-6-1973
Acceptació nomenament com a membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Balears, 21-7-1973
Acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1973
Detall de la relació general d’acadèmics de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando