Homenatge de l’Ajuntament de Palma. 1968
Notícia del reconeixement en el Diari Mediterráneo. Castellón de la Plana. 1-1-1969