Diploma Casa de Menorca 1964 pels mèrits contrets en els camps de la Cartografia i l’Arqueología insulars
Notícia de l’homenatge de la Casa de Menorca. Baleares 16-6-1964