1. «Prehistoria de Alcudia : (Avance del catálogo de sus monumentos megalíticos)». Dins La Sección histórica del Archivo Municipal de la fidelísima ciudad de Alcudia, pàgs. 63-88. Palma: [s.n.], 1964 (Imp. Sagrados Corazones). DL PM 780-1964.
  Separata
 2. «Carta arqueológica de Llucmajor».  Dins Historia de Llucmajor, vol. 1, pàgs. 47-73. Mallorca : [s. n.], 1972. ISBN: 84-930711-0-2.
  Inclou: Mapa arqueológico de Mallorca. Término municipal de Llucmajor / J. Mascaró Pasarius. – Escala 1 : 25 000. – 1 mapa : col. ; 50 x 43 cm plegat a 23 x 16 cm
 3. «Judíos y descendientes de judíos conversos de Mallorca». Dins Historia de Mallorca, vol. 5, pàgs. 609-744.  Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1974. DL PM 1185-1970.
 4. «El Movimiento Nacional en Mallorca». Dins Historia de Mallorca, vol. 2, pàgs. 777-864. Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1975. DL PM 1185-1970.
 5. «La Segunda República Española». Dins Historia de Mallorca, vol. 2, pàgs. 672-776. Palma : Ed. J. Mascaró Pasarius, 1975. DL PM 1185-1970.
 6. «Apéndice A: Informe que el equipo de Arqueología de tierra de la Misión Arqueológica española ‘Operación Rapa Nui, presenta a las autoridades chilenas». Dins Operación Rapa Nui. Barcelona: Pomaire,  1976, pàgs. 281-284. ISBN 84-286-0479-
 7. «Prehistoria menorquina». Dins Baleares. Antología de temas. Curso de perfeccionamiento para informadores turísticos 2, pàgs 9-23. Palma (Mallorca) : Comisión Provincial de Información, Turismo y Educación Popular (C.I.T.E), 1976. DL 519-1976.
 8. «Els foners balears». Dins Reglamentació oficial del deport del tir de fona, pàgs. 41-70. Palma : Grafinsa, 1980. ISBN 84-300-3087-5
  Separata
 9. “Cartografía de Menorca».  Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 2, pàgs. 864-910. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1981. ISBN: 84-85181-13-1.
 10. “Evolución histórica de la población de Menorca». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 2, pàgs 613-824. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1981. ISBN: 84-85181-13-1.
 11. «Notes històriques sobre Menorca». Dins Tres branques d’un mateix pi : lectures de Balears, Catalunya i València per a ús dels alumnes d’Educació General Bàsica i Formació Profesional. 2ª ed., pàgs 81-83. Palma : Santiago Rodríguez; Delegació a les Illes Balears, 1981.
  1ª edició de 1971
 12. «Armas y herramientas de sílex». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàg. 459. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 13. «Bibliografía individualizada de las taulas». Dins Geografía e historia de Menorca , vol. 3, pàgs. 387-403 [només pàgines amb nombre senar].   Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 14. «Carta arqueológica de Menorca» (J. Mascaró Pasarius y Joan C. De Nicolás). Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 2-186 [només pàgines amb nombre parell]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
  Inclou les cartes arqueològiques de Maó, el Castell, Sant Lluís.
 15. «Carta arqueológica del término municipal de Alaior». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 374-470 [només pàgines amb nombre parell]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 16. «Carta arqueológica del término municipal de Ciutadella» (J. Mascaró Pasarius i Magda Marroquín Camps). Dins Geografía e historia de Menorca,  vol. 3, pàgs. 188-372 [només pàgines amb nombre parell]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 17. «Colinas fortificadas». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàg. 437. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982.
 18. «Las capadas de moro». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, p. 313-319 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 19. «Las salas hipóstilas». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 427-435 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 20. «Las sepulturas». Dins Geografía e historia de Menorca ,vol. 3, pàgs. 451-455 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J.Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 21. «Los faras». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 457-459 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca: [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 22. «Los poblados». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 425-427  [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 23. «Los talaiots». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 405-423 [només pàgines amb nombre senar] Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 24. «Molons, percutores, rascadores, alisadores». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 461-469 [només pàgines amb nombre senar].  Menorca : [J.Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 25. «Prehistoria de Menorca». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 3, pàgs. 1-65 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 26. «Reductos megalíticos costeros». Dins Geografía e historia de Menorca,  vol. 3, p. 437-441 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 27. «Sitjots i sisternots». Dins Geografía e historia de Menorca,  vol. 3, p. 441-449 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1982. ISBN: 84-85181-13-1.
 28. «Caminos antiguos». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 4, pàgs. 319-334. Menorca: [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 29. «Carta arqueológica del término de Es Mercadal». Dins Geografía e historia de Menorca,  Menorca, vol. 4, p. 2-68 [només pàgines amb nombre parell], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 30. «Carta arqueológica del término de Ferreries». Dins Geografía e historia de Menorca,  vol. 4, p. 70-96 [només pàgines amb nombre parell].  Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 31. «La trepanación craneal». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 4, pàgs. 69-83 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 32. «Las basílicas paleocristianas». Dins Geografía e historia de Menorca,  vol. 4, pàgs. 335-345. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 33. «Los grabados rupestres». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 4, pàgs. 55-63 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 34. «Los materiales arqueológicos». Dins Geografía e historia de Menorca  vol. 4, pàgs. 65-69 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 35. «Los myotragus. Introducción». Dins Geografía e historia de Menorca  vol. 4, pàgs. 1-35 [només pàgines amb nombre senar]. Menorca : [J. Mascaró Pasarius], 1983. ISBN: 84-85181-13-1.
 36. «El castillo de Santa Águeda». Dins Geografía e historia de Menorca, vol 5, pàgs. 30-49. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 37. «Epigrafía árabe de Menorca». Dins Geografía e historia de Menorca, vol 5, pàgs. 67-76. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 38. «Incursiones de genoveses en Menorca». Dins Geografía e historia de Menorca, vol 5, pàgs. 52-53. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 39. «Incursiones de los normandos en Menorca en 1.108». Dins Geografía e historia de Menorca, vol 5, pàgs. 50-51. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 40. «Los judíos en Menorca en la Baja Edad Media (El siglo XIV)». Dins  Geografía e historia de Menorca, vol. 5, pàgs. 295-372. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 41. «Los reinos de taifas. Una lección nunca aprendida». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 5, pàgs. 54-60.  Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 42. «Menorca musulmana». Dins Geografía e historia de Menorca, vol. 5, pàgs. 61-66. Barcelona : [J. Mascaró Pasarius], 1985. ISBN: 84-85181-13-1.
 43. «Dos topònims marítims menorquins». Dins Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey,  vol. 2,  pàgs. 387-391. Barcelona : Abadia de Montserrat, 1988. ISBN: 84-7202-909-3.
  Separata
 44. «Principals basses de Mallorca». Dins Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. II, pàg. 31. Palma : Promomallorca, 1989. ISBN: 84-86617-04-9.
 45. «Bini, mossarabisme a vegades que significa ‘penya’». Dins Gran Enciclopèdia de Mallorca Palma : Promomallorca, 1989, vol. II, pàg. 122. ISBN: 84-86617-04-9.
 46. «El barranc: ruta al bosc sagrat de les muntanyes». Dins Gran Enciclopèdia de Mallorca Palma : Promomallorca, 1989, vol. II, pàgs. 131-132. ISBN: 84-86617-04-9.
 47. «La toponímia cartogràfica de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana». Dins Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol. 3, pàg. 184. Palma : Promomallorca, 1989. ISBN: 84-86617-05-7.
 48. «Prehistoria». Dins Historia de las Baleares, vol. 1, pàgs 1-160. Marratxí (Mallorca) : Formentor, 1989. ISBN: 84 -86637-05-8.
  Inclou 238 fotografies fetes de JMP.
 49. «Juan Florit, paladín de la divulgación cultural». Dins Guía arqueológica de Alaior, de Juan Florit Sans. Alaior : Ajuntament, 1990, pàg, 3-5.
 50. «Diálogos : el impresionismo de Joan Lluis Rullán = Diàlegs : L’i[m]pressionisme de Joan Lluís Rullan». Dins Joan Rullan. La fuerza de la naturaleza = La força de la naturalesa, pàgs. 25-36 = pàgs. 27-43.  Palma de Mallorca : Joan Rullan, 1992. ISBN: 84-604-4816-9.
 51. «Dominación Islámica». Dins Baleares, hoy, pàgs. 113-114. Palma de Mallorca : Promomallorca, 1992. ISBN: 84-86617-13-8.
 52. «Les chuetas de Majorque». Dins Les Juifs d’Espagne : historire d’une diaspora 1492-1992, p 51-60. France : Liana Levi, 1992. ISBN: 2-86746-0786. Nova edició: «Los chuetas de Mallorca». Dins Los judíos de España : historia de una diáspora, 1942-1992,  pàgs. 71-82. Madrid : Trotta, 1993. ISBN: 84-87699-61-8.
 53. «Doctor en medicina, pintor y humanista». Dins El pintor José Francisco Sureda y Blanes (1916-1983), pàgs. 28, 29. – Mallorca : Fundación Barceló, 1993 (Palma : El Tall). ISBN: 84-87685-25-0.
 54. «Joan Coromines : un home irrepetible». Dins Joan Coromines, 90 anys, pàgs. 71-72. Barcelona : Curial Edicions Catalanes : Ajuntament de Pineda de Mar, 1995. ISBN: 84-7256-901-2.
  Llibre d’homenatge a Joan Coromines en el seu 90è aniversari. Hi figura JMP com a deixeble i col·laborador (pàg. 171).
  Joan Coromines i JMP apareixen fotografiats (maig 1982) per Joseph Gulsoy a la pàg. 70.