[JMP]. – Palma de Mallorca : Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià, 1990. – 19 p. : il. ; 24 cm
DL 574-1990