1. Tipología de los Monumentos Megalíticos de Mallorca (coautor amb B. Font Obrador). Palma, 1962 (Gráficas Miramar), 112 pàgs. (Colección Talaiot de Monografías mallorquinas ; 3). DL PM 2207-1962.
    Inclou 117 il.