1989 Onomasticon Cataloniae Vol I: Toponímia antiga de les Illes Balears

Onomasticon Cataloniae I. Toponímia antiga de les illes Balears (per Joan Coromines i J. Mascaró Pasarius). Barcelona : Curial Edicions Catalanes, 1989. XIII, 316 pàgs. ISBN 84-7256-330-8
Inclou l’escrit «Joan Coromines: tres quarts de segle al servei de la cultura catalana» de JMP, pàgs.  5-10.