No disponible en línia.

2000 La toponímia i la cartografia antiga de les Illes Balears

La toponímia i la cartografia antigues de les Illes Balears. Cartes de navegar i texts del segle VI abans de Crist fins a l’any 1599.  Palma : Lleonard Muntaner, 2000. – 182 pàgs. (Refaubetx ; 4). ISBN 84-95360-05-5.
Edició pòstuma.