No disponible en línia.

Corpus de toponímia de Menorca : distribució geogràfica dels topònims pre-romans, llatins, mossàrabs, àrabs i catalans. Palma : Hora Nova, 2005, 2 vol. (vol. I 352 pàgs., vol. 2 327 pàgs.). ISBN 84-96078-05-1 (o. c.)
Edició pòstuma.
S’edità en fascicles i es lliurà amb el diari Ultima Hora Menorca. Es va fer l’edició gràcies a Pere Serra, al Consell Insular de Menorca i a la Fundació «Sa Nostra».
Aquesta obra va rebre el premi Jaume I de l’Institut d’Estudis Catalans el 1983.