1. «[Carta al director]». El Iris, 9 de gener de 1954.

 2. «Carta abierta a un escribidor de vía estrecha». El Iris n. 634, 23 de juliol de 1955, pàg.1.

 3. «Lletres a un amic». El Iris, 18 de febrer de 1956, pàg. 2
  S’adreça al senyor Gabriel Martí , apotecari, amb data 7 de febrer de 1956.

 4. «Carta de la Dirección a los corresponsales y a los colaboradores de Tramontana». Tramontana, época 2ª, n. 35 (enero 1957), [pàg. 1].

 5. «[Carta als subscritors de Tramontana]». Tramontana, época 2ª, n. 41 (julio 1957).

 6. «Carta a Mr. Paul Fallot». Tramontana, época 2ª, n. 44 (octubre 1957), [pàg. 1].

 7. «Carta a L. Portella». Tramontana, época 2ª, n. 49 (marzo 1958), pàg. 3.

 8. «Lletres a un amic». El Iris, 29 de novembre de 1958, pàg. 2.
  S’adreça al senyor Gabriel Martí , apotecari.

 9. «[Carta al director del diari Menorca]». Menorca, 30 de juliol de 1964, pàg. 5.

 10. «Dos mallorquines a treinta por hora. Impaciente espera».  Baleares, 2 de maig de 1969, il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a José L. Rubio Bergasse.

 11. «Dos mallorquines a treinta por hora». Baleares, 6 de maig de 1969, pàg. 28, il.
  Escrits en forma de cartes, adreçades a (II) Alberto Sánchez Pujadas, (III) a Pedro Amer Llull, i (IV) a Román Lliteras Sancho.

 12. «Dos mallorquines a treinta por hora»Baleares, 8 de maig de 1969, pàg. 28, il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a José Mª Rodríguez Tejerina.

 13. «Dos mallorquines a treinta por hora». Baleares, 15 de maig de 1969, pàg. 16, il.
  Escrit en forma de carta, adreçada a Ramón Sintes Gelabert.

 14. «Lletres a un amic». El Iris n. 1507, 24 de desembre de 1971, pàg. 10.
  S’adreça al senyor Josep Al·lès Quintana, propietari d’El Iris.

 15. «Carta abierta a D. Eleuterio Pons». Menorca?, 11 de maig de 1973, p?.

 16. «Más acerca de las visitas a la Catedral». Baleares, 31 d’agost de 1974, pàg. 5.
  Carta al director.

 17. [«Carta de suport a l’editorial del diari Última Hora titulat “La nada del anticatalanismo”»] . Última Hora, 5 de juny de 1979.

 18. «Puntualizaciones de Mascaró Pasarius». Diari?, 15 d’abril de 1980, p ? : il.
  Carta al diari per a puntualitzar algunes respostes de l’entrevista que li havia fet Josep Rosselló i que sortia publicada el 14 d’abril de 1980 al diari ??

 19. «Sobre el martiri de Ramon Llull» . Baleares?, 7 de maig de 1985.
  És una carta al director.