El Santander, boletín informativo para el personal del grupo Santander, año 8, n. 34 (junio 1995), pàgs. 26, 27, il.
A la coberta du la data de 1994, però a la portada hi du 1995.