Beatificació de Fray Juníper Serra pel Papa Joan Pau II, a la plaça de Sant Pere de Roma, 25-9-1988
Viatge a Roma amb motiu de la beatificació de Fray Juníper Serra. 25-9-1988